Το ΝΑΤΟ ως Πόντιος Πιλάτος έναντι της Ελληνικής εθνικής ασφάλειας

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τελικά φαίνεται,ότι εκτός τών απαράβατων όρων των γραμμένων στο συμμαχικό
κιτάπι του ΝΑΤΟ, ότι υπάρχουν και άγραφοι τέτοιοι που εφαρμόζονται
ΚΤΑ (Κατά Τας Ανάγκας)
των εφαρμόζωντος αυτούς.

Πως αλιώς να εξηγηθεί εξήγηση δοθείσα από υπάτους του ΝΑΤΟ οποία και ξεκαθαρίζει, ναί,
ξεκαθαρίζει, πως σε τυχόν στρατιωτική ΕΙΣΒΟΛΗ μέλους της συμμαχίας σε έτερον της ιδίας συμμαχίας μέλος, την «συμμαχία» δεν την αφορά και δια τούτο δεν επεμβαίνει.

Τουτέστιν οι ισχυροί σύμμαχοι δύνανται να κατακτούν εδάφη κατα βούληση ετέρων συμμάχων μελών,ολιγώτερον ισχυρών «συμμάχων»αν όχι το όλον αυτών. Δηλαδή συμμαχικός Καλλικράτης.

Διαλέγετε και παίρνετε και πάντα ΚΤΑ. Τι καλά!!
Και καθήστε φρόνιμα οι
φωνασκούντες γιατί υπάρχει και ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.

Άγραφα μεν, εφαρμοστέα δε και τα δύο. Και όλοι ισχυροί κι ανίσχυροι να δωρίζουν οπλισμό όταν η περίσταση το απαιτεί. Και πάντα ΚΤΑ.

Αυτό εάν είναι από τα άγραφα!

ΔΗΜΟΦΙΛΗ