Ανοιχτή Επιστολή 1032 μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας – Παύση Εισφοράς υπέρ ΝΙΜΤΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ : Πρωθυπουργικό Γραφείο.
ΥΠΕΘΑ – ΥΠ.ΟΙΚ
Κόμματα Ελληνικού Κοινοβουλίου
Α/ΓΕΕΘΑ- Α/ΓΕΣ-Α/ΓΕΝ-Α/ΓΕΑ
ΚΟΙΝ : ΜΤΑ-ΜΤΝ-ΜΤΣ
ΕΑΑΑ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΣ
ΝΙΜΤΣ

ΘΕΜΑ: Παύση Εισφοράς υπέρ ΝΙΜΤΣ

 Αξιότιμε κ Πρωθυπουργέ
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί
Αξιότιμοι κ Αρχηγοί των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Αξιότιμοι κύριοι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων
Με σκοπό την ενημέρωσή σας για τα πραγματικά δεδομένα που επικρατούν στο χώρο της νοσοκομειακής περίθαλψης των αποστράτων αξιωματικών – μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) καθώς και για τις αλλαγές που προωθούνται με το πολυνομοσχέδιο που είδε το φώς της δημοσιότητας από την ΥΠΕΘΑ /ΓΔΟΣΥ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με το υπόψη πολυνομοσχέδιο φαίνεται ότι επιχειρείται αναγκαστική αναπροσαρμογή της μηνιαίας εισφοράς υπέρ ΝΙΜΤΣ, των αποστράτων- μερισματούχων της Αεροπορίας σε ποσοστό 1% επί των αποδοχών της μηνιαίας σύνταξης, προστιθεμένου του σημερινού ποσοστού 3 % εκ του μερίσματος. Αυτή η αναπροσαρμογή οδηγεί σε συνολική παρακράτηση ύψους 40-50 ευρώ μηνιαίως, αντί των 8-12 ευρώ που είναι σήμερα, με αποτέλεσμα την κατάφορη αδικία εις βάρος των. Οι μερισματούχοι του ΜΤΑ υφίστανται 6% κρατήσεις για περίθαλψη, όπως όλος ο Δημόσιος τομέας και καλούνται σήμερα σε επί πλέον αντισυνταγματική διπλή εισφορά υπέρ ΝΙΜΤΣ, με 1% εκ της μηνιαίας σύνταξης και 3% εκ του μερίσματος. Πέραν αυτών γίνεται γνωστό ότι εκ των 15.000 νοσηλευομένων ασθενών και 80.000 επισκεπτών στα εξωτερικά ιατρεία του ΝΙΜΤΣ ετησίως, μόνο το 30 % είναι οι δικαιούχοι ενώ το υπόλοιπο 70% δεν πληρώνει καμία εισφορά και η προέλευσή του είναι άγνωστη. Σε μια χρονική στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει το οικογενειακό εισόδημα λόγω της ενεργειακής κρίσης, η ΓΔΟΣΥ του ΥΠΕΘΑ επιδιώκει τον οικονομικό στραγγαλισμό των αποστράτων – μερισματούχων του ΜΤΑ.
Το Δεκ του 1945 με τον ΑΝ 779/45 αποφασίσθηκε η προσωρινή παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης, των αποστράτων της Πολεμικής Αεροπορίας στο ΝΙΜΤΣ, με αναγκαστική εισφορά 2% εκ του μερίσματος, υπό την προϋπόθεση, ότι η εισφορά θα έληγε με την ίδρυση Νοσοκομείου της Πολεμικής Αεροπορίας. Το 251 ΓΝΑ αν και ιδρύθηκε το 1976 η εισφορά δεν έπαυσε.
Το 1946 ιδρύεται το ΝΙΜΤΣ με τον ΑΝ 1137/46 και παρέχεται νοσοκομειακή περίθαλψη στους μετόχους και μερισματούχους του ΜΤΣ, με μηνιαία εισφορά 1% εκ του βασικού μισθού και 1% εκ της μηνιαίας σύνταξης για τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικούς αντίστοιχα, ενώ παρέχεται και επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Το 1958 αναπροσαρμόζεται η εισφορά των αποστράτων-μερισματούχων της Αεροπορίας σύμφωνα με τον ν 3818/58 σε ποσοστό 3% εκ του μερίσματος, αντί του 2% που ίσχυε με τον ΑΝ 779/45.
Το 2010 καθορίζεται το γενικότερο πλαίσιο περίθαλψης με την ΚΥΑ Υ4α/137327 ΦΕΚ Β 1757/9.11.2010/ ΚΥΑ η οποία αναφέρει : << Ως πλαίσιο συνεργασίας των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ με τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τις υγειονομικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, θεσπίζεται η πρόσβαση όλων των πολιτών στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (401 ΓΣΝΑ, 251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, 417 ΝΙΜΤΣ, 424 ΓΣΝΕ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού της χώρας>>. Στα πλαίσια του νόμου, στα στρατιωτικά Νοσοκομεία ενταχθήκαν ως δικαιούχοι για περίθαλψη, χιλιάδες πολίτες και φορείς χωρίς εισφορά, όπως οι κάτοικοι των νησιών, οι βουλευτές, οι δικαστές, το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, η Π.Υ κ.α, ενώ τελευταία εντάχθηκε και το προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον ν 3943/11 άρθρο 43 παρ 10 αναφέρεται: << η εισφορά του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού της ΠΑ παύει να αποδίδεται υπέρ ΝΙΜΤΣ και αποδίδεται στο ΜΤΑ για την εκπλήρωση του σκοπού του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία>>. Όσον αφορά την παύση των κρατικών επιχορηγήσεων υπέρ ΝΙΜΤΣ που προέβλεπε ο ίδιος νόμος, τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ δείχνουν ότι από το 2012 έως το 2018 το ΝΙΜΤΣ έλαβε 45 εκατομμύρια ευρώ ως κρατικές επιχορηγήσεις ενώ ο κρατικός προϋπολογισμός του 2022 προβλέπει χρηματοδότηση στο ΥΠΕΘΑ ύψους 298.2 εκατ. ευρώ για σκοπούς περίθαλψης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατόπιν των Ανωτέρω:
Επειδή το ΝΙΜΤΣ επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Επειδή οι εισφορές 6 και 1% εκ της μηνιαίας σύνταξης, καθώς και 3% εκ του μηνιαίου μερίσματος για ασφάλιση υγείας, αγγίζουν τα όρια του παραλόγου και επιβαρύνουν το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα με καταχρηστική, άδικη και αντισυνταγματική νομοθετική ρύθμιση.
Επειδή, οι μερισματούχοι – απόστρατοι της Π.Α κατά συντριπτική πλειοψηφία , καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους ανά την Ελλάδα εξυπηρετούνται κυρίως από το 251 ΓΝΑ.
Επειδή το 70% των εισερχομένων στο ΝΙΜΤΣ για περίθαλψη δεν πληρώνει καμία εισφορά.
Επειδή παραβιάζεται η θεμελιώδης συνταγματική αρχή της ισονομίας.
Επειδή οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΤΣ δεν είναι ανταποδοτικές για την πλειοψηφία των μερισματούχων που διαμένουν εκτός Αθηνών.
Αιτούμεθα Ευπειθώς
1. Την παύση κάθε εισφοράς των μερισματούχων στο ΝΙΜΤΣ, με ελεύθερη πρόσβαση, όλων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ ως δικαιούχους, μετά των οικογενειών τους, όπως ισχύει σε όλα τα στρατιωτικά Νοσοκομεία της χώρας, σε αντίθεση με όσα φαίνεται ότι προωθεί η ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ.
2. Να ισχύει η αρχή της ισονομίας, όπως προβλέπει το σύνταγμα και για το εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.
3. Την τροποποίηση του ν 3943/11 άρθρο 43 παρ 10 ως εξής << η εισφορά του εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού της Π.Α παύει να αποδίδεται υπέρ ΝΙΜΤΣ και αποδίδεται στο ΜΤΑ για την εκπλήρωση του σκοπού του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία>>. Ο σκοπός είναι να καλυφθούν απαιτήσεις όπως προβλέπει ο ΑΝ 3981/1959 ο οποίος καθορίζει με σαφήνεια επί πλέον παροχές σε θέματα υγείας κ.α, προς τους μετόχους – μερισματούχους του ΜΤΑ.
Είναι ατυχές, ότι η πολιτεία επιβάλλει αντισυνταγματική διπλή εισφορά υπέρ ΝΙΜΤΣ στους αποστράτους – μερισματούχους αξιωματικούς προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο υπέρτατο αγαθό της υγείας, όταν το σύνταγμα της χώρας προσδιορίζει με σαφήνεια το δικαίωμα στην προστασία της υγείας και την ελεύθερη πρόσβαση στις υποδομές, τα αγαθά και τις υπηρεσίες υγείας.
Οι ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ
Ως Μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας.
Σύνολο υπογραφόντων 1.032.

Τα ονόματα είναι στη διάθεση οποτεδήποτε ζητηθούν. Για τους υπογράφοντες Μερισματούχους Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας.

Αντιπτέραρχος ε.α Δημήτριος Βαμπούλας
τηλ 6983501415 email [email protected] Αντιπτέραρχος ε.α Λεωνίδας Μαζαράκης
Τηλ 6983507262 [email protected] Αντιπτέραρχος ε.α Παναγιώτης Δημητριάδης
Τηλ 6983500142 e-mail [email protected] Αντιπτέραρχος ε.α Γεώργιος Βορρόπουλος
Τηλ 6983502800 e-mail- [email protected] Υποπτέραρχος ε.α Λάμπρος Νούσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ