Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2023

Βασίλειον της Δανίας ( Του Νότου)

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

1 gap nazi 11Γράφει ο Πύρρος  Θεσπρωτιάδης
Το  παρόν άρθρο αφορά το προταθέν από την κυβέρνηση νομοσχέδιο για την παροχή υπηκοότητας στους  ευρισκομένους  στην χώρα μας αλλοδαπούς και της συμμετοχής τους στις εκλογές  της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πηγή έμπνευσης του τίτλου του είναι η  δήλωση του Προέδρου της κυβερνήσεως ότι θα ήθελε να γίνει η χώρα μας Δανία του Νότου. Κάτι ανάλογο είχε ψελλίσει πριν  μερικά χρόνια και ο τότε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Βασιλείου όταν είχε δηλώσει ότι η Κύπρος μπορεί να καταστεί, μέσα από την λύση του Κυπριακού, μια Σιγκαπούρη της Ανατολικής Μεσογείου. Οι ως άνω δηλώσεις  των εν λόγω πολιτικών ανδρών και η σπουδή τους να ορίσουν την επιτυχία με όρους εντελώς ξένους με τις συνθήκες και τα βιώματα του ελλαδικού και κυπριακού ελληνισμού φανερώνουν ξεκάθαρα την εξωελληνική νοοτροπία τους.
Αναφορικά με το ψηφισθέν πλέον νομοσχέδιο, εφόσον ο Πρόεδρος της ελληνικής κυβερνήσεως  επιθυμεί να μεταμορφώσει την καθυστερημένη  χώρα του σε μια προηγμένη δημοκρατία του Βορρά, θα γίνει σύγκριση των επιμέρους θεματικών της μεταναστευτικής πολιτικής της Δανίας με αυτήν την οποία πρότεινε η κυβέρνηση στο εν λόγω νομοσχέδιο.
Αρχικά, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι  δίνεται τεράστια έμφαση στην πολιτική συμμετοχή των αλλοδαπών και  ομογενών(καλώς). Επτά άρθρα (14 -20) από τα 27 αφορούν  την συμμετοχή των αλλοδαπών και ομογενών στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Άνω του ¼ των άρθρων. Το αναθεωρημένο προσχέδιο νόμου όπως κατατέθηκε στην Βουλή φέρει τον τίτλο ‘Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα’. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την πραγματική πολιτική στόχευση της κυβέρνησης η οποία δεν είναι άλλη από την εισαγωγή αλλοδαπού εκλογικού σώματος στην χώρα μας και όχι η επέκταση του  ελληνικού εκλογικού σώματος όπως έγινε με την παροχή δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Ελληνίδες και στους πρόσφυγες από την Μικρά Ασία. Το τελευταίο αναφέρεται διότι ορισμένοι μικρόνοες εκπρόσωποι του εισαγόμενου  προοδευτισμού προσπάθησαν να παρομοιάσουν την τωρινή προσπάθεια της κυβέρνησης για παροχή δικαιώματος συμμετοχής  στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης στους λαθρομετανάστες με την-ομολογουμένως καθυστερημένη- συμμετοχή των Ελληνίδων στην εκλογική διαδικασία την δεκαετία του 1950 και την παροχή ιθαγένειας στους κυνηγημένους από τους Τσέτες του Μουσταφά Κεμάλ Έλληνες της Μικράς Ασίας.
Α. Ιθαγένεια σε τέκνα  αλλοδαπών
Το νομοσχέδιο απονέμει την υπηκοότητα από την γέννηση σε τέκνο- το οποίο γεννήθηκε στην χώρα και συνεχίζει να ζει σε αυτήν -αλλοδαπών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην χώρα  για πέντε συνεχή έτη. Επίσης, απονέμει την ιθαγένεια σε τέκνο το οποίο έχει φοιτήσει έξι χρόνια- όχι συνεχής φοίτηση- σε σχολείο της χώρας. Τέλος, την ελληνική υπηκοότητα λαμβάνει αυτόματα από την γέννηση του το τέκνο αλλοδαπών ο ένας εκ των οποίων  έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα-όχι νόμιμα- στην χώρα.  Συνέπεια αυτών των διατάξεων είναι μετά από ορισμένο διάστημα και οι γονείς ως κηδεμόνες ανηλίκων να λάβουν και αυτοί την ελληνική υπηκοότητα. Η Δανία του Βορρά δεν εφαρμόζει καμία από τις άνω διατάξεις. Σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας αυτής, ο ανήλικος αλλοδαπός δύναται να υποβάλλει αίτηση για υπηκοότητα μαζί με τους γονείς του και όχι πριν από αυτούς. Εάν κανένας εκ των δύο γονέων δεν κατοικεί στην Δανία ή εάν και οι δυο γονείς είναι Δανοί υπήκοοι μόνο τότε  ο ανήλικος μπορεί να κάνει αίτηση για πολιτογράφηση ατομικά.1 Στην περίπτωση της χώρας μας, ούτως ή άλλως μετά την  παρέλευση πενταετίας ή επταετίας ο γονέας θα αποκτά την ελληνική υπηκοότητα και θα ακολουθεί και το ανήλικο τέκνο.  Επίσης υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες τα  τέκνα των αλλοδαπών γίνονται δεκτά στα ελληνικά σχολεία καθώς  επίσης τους παρέχεται περίθαλψη στα νοσοκομεία της χώρας. Προς τι λοιπόν η βιασύνη της παροχής υπηκοότητας πρώτα στα ανήλικα τέκνα; Η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι η πεφωτισμένη σοσιαλιστική δεσποτεία χρησιμοποιεί την υπηκοότητα του τέκνου για να καταστήσει  πιο εύκολη τη παροχή ιθαγενείας στον αλλοδαπό γονέα έτσι ώστε να εισέλθουμε ταχύτερα στον παράδεισο της πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
Β. Ελάχιστος χρόνος στην χώρα
Στην  Δανία του Βορρά ο ενδιαφερόμενος για πολιτογράφηση πρέπει να έχει μόνιμη άδεια παραμονής. Επιπλέον, οφείλει  να διαμένει τουλάχιστον τα εννέα  τελευταία έτη συνεχώς στην Δανία. Η περίοδος αυτή ξεκινά από την έναρξη της νόμιμης άδειας παραμονής. Η άδεια παραμονής μειώνεται στα οκτώ χρόνια σε περιπτώσεις ανιθαγενών και προσφύγων. Επίσης, μικρότερες περίοδοι ορίζονται για κατοίκους σκανδιναβικών χωρών. Στη περίπτωση της Ελλάδος, ο αλλοδαπός πρέπει να διαμένει νόμιμα- στην ουσία εκ των υστέρων- στην Ελλάδα πέντε χρόνια στην χώρα με επιπλέον αναμονή έως δυο ετών μέχρι να υπάρξει απάντηση από το ελληνικό κράτος.  Με το νέο νομοσχεδίου ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός πρέπει να διαμένει νόμιμα επτά έτη στην χώρα μας. Στη περίπτωση αυτή η πολιτεία οφείλει να απαντά σε ένα έτος. Άρα, υπάρχει το παράδοξο, ότι οι νυν νομιμοποιηθέντες λαθρομετανάστες θα πολιτογραφούνται πιο εύκολα από τους μελλοντικούς νόμιμους μετανάστες. Στην δε περίπτωση του πολιτικού πρόσφυγα απαιτείται η συνεχής παραμονή στην Ελλάδα για τρία έτη (άρθρο 2.δ)  σε αντίθεση με τα οκτώ στην Δανία του Βορρά.2

    Γ. Αποποίηση προηγούμενης ιθαγένειας

Ο νόμος  περί απόκτησης ιθαγένειας της Δανίας προβλέπει ότι αποδίδεται η ιθαγένεια μόνο εφόσον ο αιτών έχει απαρνηθεί την προηγούμενη υπηκοότητα σε αντίθεση με το ψηφισθέν νομοσχέδιο της κυβερνήσεως όπου δεν τίθεται κάτι τέτοιο ως προαπαιτούμενο. Ο αντίστοιχος νόμος της Δανίας αναφέρει ότι η πολιτική της Δανίας σε αυτό το ζήτημα είναι η αποφυγή της διπλής υπηκοότητας όσο το δυνατό περισσότερο αποδεχόμενος, ωστόσο, εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό δεν είναι εφικτό ( όπως π.χ. χώρες όπου είναι εξαιρετικά δύσκολο να απαρνηθείς την υπηκοότητα).3

    Δ. Οικονομική Αυτοσυντήρηση

Στη Δανία  του Βορρά,ο ενδιαφερόμενος δεν  πρέπει να χρωστά στις δημόσιες υπηρεσίες, δεν πρέπει να έχει δεχθεί κανένα επίδομα  κατά το προηγούμενο έτος και οφείλει  να είναι αυτόσυντηρούμενος για 4 ½ από τα τελευταία πέντε χρόνια.4 Αντίθετα, το νομοσχέδιο της ελληνικής κυβερνήσεως  θέτει ως μοναδική οικονομική υποχρέωση για την υποβολή αιτήσεως το εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους καθώς επίσης και αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) (άρθρο 6.στ και ζ). Το προσχέδιο νόμου, αναφέρει, όμως, ότι για να διακριβωθεί εάν ο αλλοδαπός έχει ενταχθεί στην οικονομική ζωή της χώρας θα ληφθεί υπ’όψιν η εκ μέρους του αλλοδαπού ‘σταθερή εκπλήρωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών του, η κατά κυριότητα κτήση ακινήτου για κατοικία και η εν γένει περιουσιακή του κατάσταση.’ (άρθρο 3. 1β) Καλό θα ήταν η εν λόγω διάταξη να είχε τεθεί ως προϋπόθεση για να μπορεί ένας αλλοδαπός να κάνει αίτηση προς απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας και να μην τίθεται ως γενική κατευθυντήρια αρχή η οποία δύναται και να μην ληφθεί υπ’ όψιν.

    Ε. Διάπραξη Αδικημάτων

Στη Δανία  του Βορρά, ο μετανάστης προβαίνει  σε δήλωση ότι δεν έχει διαπράξει  αξιόποινες  πράξεις εναντίον της  εθνικής ανεξαρτησίας και ασφάλειας, του Συντάγματος και των ανώτατων αρχών της χώρας. Εάν αποκρύψει τέτοια πράξεις υπάρχει η δυνατότητα αναίρεσης της δανικής υπηκοότητας. Ο μετανάστης, επίσης , πρέπει να δηλώσει τα αδικήματα τα οποία έχει διαπράξει στο εξωτερικό. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να δηλώσει τα αδικήματα για τα οποία έχει κατηγορηθεί ή καταδικαστεί ακόμα και για επιβληθέντα πρόστιμα (π.χ. υπερβολική ταχύτητα). Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαδικασία πολιτογράφησης αλλοδαπού εις τον οποίο έχει επιβληθεί πρόστιμο 3000 δανικών κορωνών (405 Ευρώ) ή οποιοδήποτε πρόστιμο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αναστέλλεται για τρία χρόνια.5 Επιβολή κάθειρξης 60 ημερών εις βάρος αλλοδαπού έχει ως αποτέλεσμα η διαδικασία πολιτογράφησης να ανασταλεί γα 8-12 χρόνια από την ολοκλήρωση της ποινής.6 Ποινή από 60 ημέρες κάθειρξη έως 6 μήνες επισείει αναστολή πολιτογράφησης για 10 χρόνια, ποινή από 6 μήνες έως 1 έτος αναστέλλει την πολιτογράφηση για 12 χρόνια και τέλος ποινή από ένα έτος μέχρι 18 μήνες αναστέλλει την διαδικασία για 18 χρόνια μετά το τέλος της ποινής.7 Επίσης, δεν είναι υποψήφιος για υπηκοότητα άτομο το οποίο έχει καταδικαστεί σε τουλάχιστον 60 ημέρες φυλάκιση για αδικήματα κατά της εθνικής ανεξαρτησίας και ασφάλειας. Δεν είναι υποψήφιος για υπηκοότητα άτομο το οποίο έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση για περισσότερο από 18 μήνες για οποιαδήποτε λόγο. Επίσης, δεν είναι υποψήφιος για υπηκοότητα άτομο το οποίο έχει κατηγορηθεί για διάπραξη αδικημάτων και δεν έχει ολοκληρωθεί η νομική διαδικασία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο αλλοδαπός οφείλει να παράσχει κάθε λεπτομέρεια σχετικά με διάπραξη αδικημάτων για τα οποία δεν του έχει απαγγελθεί ποινή. Όταν, ολοκληρωθεί η νομική διαδικασία, το Υπουργείο Προσφύγων, Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης, λαμβάνοντας υπ’όψιν την επιβληθείσα ποινή, θα εκτιμήσει εάν ο εν λόγω αλλοδαπός πρέπει να συμπεριληφθεί στο επόμενο νομοσχέδιο πολιτογράφησης.8 Αντίθετα, στο νομοσχέδιο της ελληνικής κυβερνήσεως υπάρχει μια αντίφαση. Ενώ στο άρθρο 2 περί τυπικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης απαιτείται να μην υπάρχει καταδικαστική τελεσίδικη απόφαση εις βάρος αλλοδαπού σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους την τελευταία δεκαετία ( άρθρο 2.β) για να μπορεί ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός να κάνει αίτηση, στο άρθρο 12.2,  αναφέρεται ότι υπάρχει αναστολή των προθεσμιών εντός των οποίων θα εξετάζεται το αίτημα ενός αλλοδαπού για πολιτογράφηση αν υπάρχουν  ‘εκκρεμείς ποινικές δίκες για αδικήματα που επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερης του έτους καθώς και για λοιπά αδικήματα η καταδίκη για τα οποία συνιστά κώλυμα πολιτογράφησης’. Ενώ αρχικά αναφέρεται ότι πρέπει ο ενδιαφερόμενος να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω προσφυγής στην δικαιοσύνη, αργότερα τίθεται ως προϋπόθεση για να μην ανασταλεί η προθεσμία απάντησης εκ μέρους του κράτους να μην υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις εις βάρος του αλλοδαπού. Επιπροσθέτως, ενώ ο ελάχιστος χρόνος καθείρξεως στην Δανία του Βορρά είναι 18 μήνες στην Δανία του Νότου ο χρόνος μειώνεται στο ένα έτος τουλάχιστον. Τέλος, στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει  ρητή υποχρέωση του αλλοδαπού να ενημερώσει τις αρχές για όποιες αξιόποινες πράξεις για τις οποίες έχει κατηγορηθεί και καταδικαστεί –ακόμα και για επιβολή προστίμων-τόσο στην χώρα υποδοχής αλλά και στο εξωτερικό όπως στην περίπτωση της Δανίας.

    ΣΤ. Γνώση γλώσσας  και ιστορίας ελληνικής κοινωνίας

Το ελληνικό νομοσχέδιο περιέχει γενικόλογες και ασαφείς αναφορές αναφορικά με την γνώση γλώσσας, ιστορίας και θεσμούς πολιτεύματος την οποία θα πρέπει να έχει ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός. Επίσης υπάρχει φωτογραφική αναφορά για συμμετοχή σε πολιτικές ενώσεις  ή σωματεία όπου συμμετέχουν Έλληνες πολίτες- όλοι θυμούνται την χαριτωμένη σκηνή με τους πανηγυρισμούς την νύχτα των εκλογών δεκάδων αυτοχθόνων Ελλήνων από την Καμπούλ και το Ισλαμαμπάντ για την επικράτηση του ΠΑΣΟΚ. Η μόνη αναφορά αφορώσα την γνώση της ελληνικής γλώσσας και κοινωνίας η οποία γίνεται είναι ότι η οργάνωση και το περιεχόμενο της εν λόγω γραπτής δοκιμασίας αποτελεί αρμοδιότητα των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (άρθρο 3.2). Αντίθετα, εκεί στην Δανία του Βορρά το ζήτημα της προηγούμενης γνώσης του αλλοδαπού στοιχείων της δανικής κοινωνίας αντιμετωπίζεται πιο υπεύθυνα. Συγκεκριμένα, αναφορικά με το ζήτημα της γλώσσας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό της δανικής γλώσσας( ελάχιστος βαθμός  7/13) το οποίο δίνεται από Δανικό Κέντρο Γλώσσας. Εναλλακτικά, μπορεί να δώσει αντίστοιχη εξέταση μετά την Γ΄ Γυμνασίου ή την Α΄ Λυκείου. 9 Τονίζεται, ότι εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει ψευδή στοιχεία αναφορικά με την γνώση της δανικής γλώσσας, υπάρχει η πιθανότητα να στερηθεί την  δανική υπηκοότητα.10 Επιπροσθέτως, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς στο Τεστ Δανικής Υπηκοότητας και να επιδείξει γνώσεις αναφορικά με την κοινωνία της Δανίας καθώς επίσης της κουλτούρας και της ιστορίας της χώρας. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να απαντήσει σωστά στις 32 από τις 40 ερωτήσεις ( η βάση, δηλαδή, ορίζεται στο 80%!). Οι εξετάσεις γίνονται δύο φορές τον χρόνο. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταβάλλει 617 δανικές κορώνες εξέταστρα και το Υπουργείο Προσφύγων, Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης παρέχει ύλη προς μελέτη. Η διαδικασία προς πολιτογράφηση δύναται να προχωρήσει μόνον εφόσον  ο ενδιαφερόμενος έχει περάσει επιτυχώς το τεστ.11 Είναι χρήσιμο εδώ να αναφερθεί ότι το τεστ από το 2002 έχει αναθεωρηθεί προς το δυσκολότερο 4 φορές ενώ τεστ παρόμοιο με αυτό με το οποίο καλούνται να δώσουν οι μετανάστες στην Δανία διοργάνωσε η εφημερίδα Berlingske Tidende. Το αποτέλεσμα ήταν το 50% των γηγενών Δανών να αποτύχει  να περάσει την γραπτή δοκιμασία.12 Αντίθετα, το ελληνικό νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει ενδελεχή περιγραφή των εξετάσεων γλώσσας και ιστορίας εις τις οποίες θα υποβληθούν οι αλλοδαποί. Ακόμα όμως, και στην περίπτωση κατά την οποία προβλεπόταν μια λεπτομερής διαδικασία, λόγω της περιρρέουσας ατμόσφαιρας της αναφανδόν νομιμοποιήσεως των αλλοδαπών , εις το όνομα της ‘Αγίας Τριάδος’ του ‘προοδευτισμού’, της  πολυπολιτισμικότητας και του εκσυγχρονισμού, είναι βέβαιο ότι η όποια ρύθμιση θα ερμηνευόταν με τρόπο ο οποίος θα διευκόλυνε την ‘επιτυχή’ εξέταση των αλλοδαπών.
Ζ.ΕΠΙΛΟΓΗ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Πέραν των προϋποθέσεων τις οποίες θέτει  το δανικό κράτος για την απονομή  υπηκοότητας, ο οργανωμένος και  συγκροτημένος  τρόπος με τον οποίο η πολιτεία της Δανίας (του Βορρά) προσεγγίζει το φαινόμενο της μετανάστευσης φανερώνεται και από την πολιτική της επιλογής των μεταναστών. Ο ενδιαφερόμενος να μεταναστεύσει στην Δανία οφείλει πριν φθάσει στην χώρα να έχει εξασφαλίσει άδεια παραμονής και άδεια εργασίας εκ των προτέρων.13 Η σύγκριση με την πολιτική του ελλαδικού κράτους να νομιμοποιεί εκ των υστέρων τους λαθρομετανάστες είναι θλιβερή.
Η Υπηρεσία Μεταναστεύσεως θα ερευνήσει  κατά πόσο υπάρχουν στην Δανία ή  στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις χώρες  του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου  εργαζόμενοι οι οποίοι μπορούν να φέρουν εις πέρας την εν λόγω εργασία. Δεν χορηγείται άδεια εργασίας σε  ανειδίκευτους εργάτες. Όπως ακριβώς συμβαίνει και στην Ελλάδα όπου δεκτοί γίνονται μόνο λαθρομετανάστες με ειδίκευση στην πώληση λαθραίων σύμπακτων δίσκων(CD), στην επαιτεία  καθώς και στην διάπραξη βιασμών, δολοφονιών και απαγωγών.
Επίσης  στην Δανία του Βορρά, ο μετανάστης οφείλει να διαθέτει εγγράφως συμβόλαιο  εργασίας ή προσφορά εργασίας η οποία  να καθορίζει μισθό και συνθήκες εργασίας, στοιχεία τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα της Δανίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις η Υπηρεσία Μετανάστευσης συμβουλεύεται και  κλαδικές οργανώσεις εργασίας της χώρας. Αντίθετα, το ελληνικό  κράτος επιβραβεύει την παρανομία με την εκ των υστέρων απόδοση της υπηκοότητας. Η Δανία του Βορρά δέχεται τους μετανάστες (οι οποίοι εισήλθαν νόμιμα στην χώρα έχοντας άδεια παραμονής και εργασίας) οι οποίοι προορίζονται σε εξειδικευμένες  θέσεις εργασίας στοχεύοντας σε ποιοτική μετανάστευση.14
Προς  απόδειξη της έμφασης την οποία  δίδει η Δανία στην ποιοτική ελεγχόμενη μετανάστευση είναι το πρόγραμμα της Πράσινης  Κάρτας το οποίο εφαρμόζει. Το πρόγραμμα προσφέρει τριετή παραμονή ( δύναται να επεκταθεί και σε τέσσερα έτη) αλλοδαπών εργαζομένων στην Δανία εάν ο ενδιαφερόμενος συγκεντρώσει τους απαραίτητους πόντους (100). Ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός θα πρέπει να διαθέτει τα μέσα να αυτοσυντηρηθεί τόσο αυτός όσο και η οικογένεια του για ένα έτος καθώς επίσης να διαθέτει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για το διάστημα μέχρι να λάβει κάλυψη από το κρατικό σύστημα υγείας της Δανίας. Ο αλλοδαπός κερδίζει πόντους από την μόρφωση την οποία διαθέτει (30 πόντους  για πρώτο πτυχίο, 50 πόντους για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, 80 πόντους για διδακτορικό δίπλωμα), την  γνώση συγκεκριμένων γλωσσών (δανική, σουηδική, νορβηγική, αγγλική, γερμανική), την εργασιακή εμπειρία σε ορισμένα επαγγέλματα στα οποία παρουσιάζεται έλλειψη εργατικού δυναμικού, την προσαρμοστικότητα του η οποία αποδεικνύεται από προηγούμενη εργασία και διαβίωση σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου και τέλος την ηλικία.15 Αναφορικά με το τελευταίο στοιχείο σημειώνεται ότι πριμοδοτούνται μόνον όσοι δεν ξεπερνούν τα σαράντα έτη ( 10 πόντοι για άτομα 35-40 ετών και 15 για άτομα κάτω από 34 ετών).16
Προκαλεί  απελπισία να αντιπαραβάλλουμε την μεθοδική και λειτουργική προσέγγιση για ποιοτική, πριμοδοτούμενη  μετανάστευση της Δανίας με την συρραφή αποσπασματικών ρυθμίσεων σχεδίου νόμου της μοδέρνας και εκσυγχρονιστικής  κυβερνήσεως.
H. ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
Η Δανία  του Βορρά σεβόμενη τους πολίτες της έχει  διεξαγάγει επτά δημοψηφίσματα τα τελευταία 32 χρόνια: 1978 (μείωση εκλόγιμης ηλικίας από τα 20 στα 18 χρόνια), 1986 ( Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη), 1992 και 1993 (Συνθήκη Μάαστριχτ), 1998 (Συνθήκη Άμστερνταμ), 2000 ( είσοδος στην ζώνη του Ευρώ), και 2009 (αλλαγές στην διαδικασία διαδοχής του δανικού θρόνου). Σε αντίθεση με την Δανία του Βορρά, η ‘σοσιαλιστική’ Δανία του Νότου έχει τοποθετήσει τέτοιους αναχρονισμούς στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας..

    ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Είναι σίγουρο ότι η ανάγνωση του παρόντος άρθρου θα κούρασε τον αναγνώστη αλλά έγινε προσπάθεια  να καταδειχθεί η βλακεία με την οποία γίνονται συγκρίσεις εν είδη πυροτεχνήματος για να εντυπωσιάσουν το ευκολόπιστο πόπολο. Μια τελευταία παρατήρηση. Η Δανία, ευρισκόμενη στον ευρωπαϊκό βορρά, με την ασφάλεια της γεωγραφικής απόστασης η οποία την χωρίζει από τις ακατάπαυστες ροές των λαθρομεταναστών, υιοθετεί μια συγκροτημένη μεταναστευτική πολιτική η οποία πρωτίστως εξυπηρετεί την ίδια την χώρα διαφυλάσσοντας παράλληλα την εθνική και πολιτιστική της συνοχή. Από την άλλη, η ελληνική πολιτεία καθοδηγούμενη από τους ταλιμπάν του εθνομηδενισμού και ευρισκόμενη σε ευάλωτη γεωγραφική θέση υιοθετεί μια χαλαρή, αποσπασματική μεταναστευτική πολιτική η οποία ανεξάρτητα από τις προθέσεις των εισηγητών της θα έχει ως αποτέλεσμα την εθνική, πολιτιστική και θρησκευτική μετάλλαξη της ελληνική κοινωνίας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ