28/07/2021

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑΝ ΠΟΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ. ΝΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ. ΟΝΟΜΑΤΑ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΠΟΣΑ.

Array

2 apokalyptiko jpg1Δείτε το μεγάλο πλιάτσικο βήμα προς βήμα. Είναι το πρώτο μέρος με κάποια λαθάκια. Συγχωρέστε μας: “Δεν το πράττω για τη δόξα και το χάρτο μα το πράττω για το πνεύμα. Με το κυρίως ρεύμα δεν συμπλέω, στο λέω έτσι για την ιστορία, διατηρώ ανεξάρτητη πορεία” (Α/Ε).
Σημαντική σημείωση: Διατηρούμε επιφυλάξεις μετά από την έρευνα που κάνουμε για τον ρόλο του Μαυρίδη. Στους λογαριασμούς που φέρεται να “διακινούσε”, δεν έχει διακινηθεί ούτε ΕΝΑ Ευρώ. Το ερευνάμε και αυτό μέχρι “αίματος” αλλά είναι σχεδόν σίγουρο. Έτσι γεννιέται ένα μεγάλο ερώτημα που θα το δούμε σε δεύτερη φάση.
Διαβάστε λοιπόν και έχουμε πολλά να πούμε για τα ονόματα, τις τράπεζες κλπ. Προσφορά ενός πανάξιου παλικαριού.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ
Κατηγορείσαι ως υπαίτιος του ότι στους κατωτέρω τόπο και χρόνους,
ενεργώντας από κοινού με τους παρακάτω αναφερόμενους
συγκατηγορούμενους σου, με περισσότερες πράξεις τέλεσες περισσότερα
εγκλήματα, τα οποία προβλέπονται και τιμωρούνται με στερητικές της
ελευθερίας ποινές. Ειδικότερα :
Α. Στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 13.2.1998 έως
Σεπτέμβριο του έτους 2003, τυγχάνοντας α) Οικονομικό Διευθυντή
Τηλεπικοινωνιών (8ος 1967-10ος 1974) και β) Γενικό Οικονομικό Διευθυντή
τμήματος Τηλεπικοινωνιών (12ος 1996-8ος 1998), ενεργώντας από κοινού με
τους συγκατηγορούμενους σου Μιχαήλ Χριστοφοράκο : Διευθύνοντα
Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου της SIEMENS ΑΕ από 9°
1997-12° 2007, Πρόδρομο Μαυρίδη : α) Γενικό Διευθυντή τομέα σταθερών
τηλεπικοινωνιακών δικτύων (10ος 1998), β) Γενικό Διευθυντή τομέα σταθερών
και κινητών τηλεπικοινωνιακών δικτύων και του τμήματος SIEMENS
BUSINESS SERVICE (ICN, ICM, SBS και COM) (10ος 2000), γ) Διευθύνοντα
Σύμβουλο της εταιρείας SIEMENS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ
(1999-2006) και δ) Γενικό Διευθυντή της SIEMENS ΤΗΛΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ
(1998-2006), Ηλία Γεωργίου : α) Γενικό Διευθυντή τομέα τηλεπικοινωνιών
(1ος 1965-10ος 1998) και β) Μέλος ΔΣ SIEMENS ΑΕ (4-10-1995 έως 6-1 Ο-
Ι 998), Αλέξανδρο Αθανασιάδη : α) Γενικό Οικονομικό Διευθυντή του
τμήματος σταθερών τηλεπικοινωνιακών δικτύων (10ος 1998) και β) Γενικό
Οικονομικό Διευθυντή τμήματος σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιακών
δικτύων και τμήματος SIEMENS BUSINESS SERVICE (10ος 2000-9° 2006),
Εμμανουήλ Σταυριανό : α) Εργαζόμενο στις πωλήσεις (11ος 1969-12°
1973), β) Διευθυντή Τμήματος τηλεπικοινωνιών (10ς 1974-5° 1990), γ)
Διευθυντή πωλήσεων τηλεπικοινωνιών (6ος 1990-9° 1994) και δ) Προϊστάμενο
Τμήματος τηλεπικοινωνιών (10°ς 1994-4° 1999) και Wotker Yung : α) Μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου της SIEMENS AG (υπεύθυνος τμημάτων
τηλεπικοινωνιών της μητρικής εταιρείας) (1991-2003) β) Μέλος ΔΣ SIEMENS
ΑΕ (30-4-1992 έως 4-10-1995) και γ) Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου της
SIEMENS ΑΕ(21 -10-1999 έως 10-10-2003), με περισσότερες από μια
πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, υποσχέθηκες^
και παρείχες σε υπάλληλο, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε.^
φύσεως ωφελήματα για τον εαυτό του ή για τρίτο, προκειμένου ο υπάλληλος,
κατά παράβαση των καθηκόντων του, να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη
που ανάγεται στα καθήκοντα του ή αντίκειται σε αυτά. Την ανωτέρω πράξη
τέλεσες σε βάρος νομικού προσώπου του άρθρου 263Α του ΠΚ, Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που έχει ιδρυθεί από το Ελληνικό
Δημόσιο, υπό την μορφή ανωνύμου εταιρείας και ασκεί επιχείρηση δημόσιας
ωφέλειας, και το όφελος που επεδίωξες και πέτυχες και η ζημιά που
προξένησες σε βάρος του υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.
Ειδικότερα στον ως άνω τόπο και χρόνο και υπό την παραπάνω
αναφερομένη ιδιότητα σου, με περισσότερες από μια πράξεις, που συνιστούν
εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος της ενεργητικής δωροδοκίας σε βάρος
της περιουσίας του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. «Ο.Τ.Ε.
Α.Ε.», που έχει ιδρυθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και ασκεί επιχείρηση
δημόσιας ωφέλειας (υπ’ αριθμ. 88498/1996 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών – ΦΕΚ
1165/27-12-1996), υποσχέθηκες και παρείχες στα ανώτατα στελέχη –
υπαλλήλους του παραπάνω Ν.Π.Ι.Δ. Δημήτριο Παπούλια, Πρόεδρο ΔΣ του
προαναφερόμενου Ν.Π.Ι.Δ., Γεώργιο Σκαρπέλη, Γενικό Διευθυντή του τομέα
Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος, Γεώργιο Χρυσολούρη και Γεώργιο
Ορφανό, Σύμβουλοι του Δ.Σ;; του προαναφερόμενου Ν.Π.Ι.Δ., Χρήστο
Καζαντζή και Ευάγγελο Κυριαζή Γενικοί Διευθυντές της Υποδιεύθυνσης
Τεχνικού Προγραμματισμού, Βασίλειο Κούτρη, Διευθυντή Δικτύων,
Βασίλειο Τσακωνιάτη, Διευθυντή Διαχείρισης Δικτύου, Κωνσταντίνο
Γκόγκα, Διευθυντή Κέντρων και Λάμπρο Παπαδημάτο, Διευθυντή
Προμηθειών Υλικού, ωφελήματα και μάλιστα τα παρακάτω αναφερόμενα
χρηματικά ποσά, που εκταμιεύθηκαν από λογαριασμούς της εταιρίας με την
επωνυμία «SIEMENS AG», μητρικής της εταιρίας «ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.», τα
οποία προήλθαν από τους ετήσιους τζίρους του τομέα τηλεπικοινωνιών της
εταιρείας «ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.», προκειμένου, κατά παράβαση των καθηκόντων
τους, να μη ζημιώνουν την περιουσία του παραπάνω Οργανισμού, να
εισηγηθούν την κατάρτιση και να επιτευχθεί η υπογραφή και στη συνέχεια η
εκτέλεση της προγραμματικής συμφωνίας 8002/1997 μετα,ξύ των εταιρειών
/ / J ^ M Ε Ν Σ – ΤΗΛΕ Α.Ε. – ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. και του Ν.Π.!.Δ. με την επωνυμία
‘^^ργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε.)» για την κάλυψη των
αναγκών του ανωτέρω Οργανισμού, όπως αυτές περιγράφονται στο
Επιχειρησιακό Σχέδιο (Β.Ρ.) 1997 – 2000 για την φηφιακοποίηση του
δικτύου του (αγορά υλικών και παροχή υπηρεσιών από την προμηθεύτρια
εταιρεία ΣΗΜΕΝΣ – ΤΗΛΕ Α.Ε. – ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., προκαλώντας έτσι ζημία
σε βάρος του προαναφερθέντος οργανισμού ζημία, η οποία προήλθε από την
μετακύλιση των παρακάτω αναφερόμενων ωφελημάτων – χρηματικών ποσών
στην αξία του κόστους των εκτελεστών παραγγελιών, με τις οποίες
εκτελέστηκε η ανωτέρω προγραμματική συμφωνία, κατά τα οποία αυξήθηκε
το κόστος αυτών.
Πιο συγκεκριμένα οι συγκατηγορούμενοι σου, ανώτερα στελέχη του
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Τ.Ε. Α.Ε., που ιδρύθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο
και ασκεί επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, Γεώργιος Σκαρπέλης, Γενικός
Διευθυντής του τομέα Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος, Γεώργιος Χρυσολούρης
και Γεώργιος Ορφανός, Σύμβουλοι του Δ.Σ. του προαναφερόμενου Ν.Π.Ι.Δ.,
Χρήστος Καζαντζής και Ευάγγελος Κυριαζής Γενικοί Διευθυντές της
Υποδιεύθυνσης Τεχνικού Προγραμματισμού, Βασίλειος Κούτρης, Διευθυντής
Δικτύων, Βασίλειος Τσακωνιάτης, Διευθυντής Διαχείρισης Δικτύου,
Κωνσταντίνος Γκόγκας, Διευθυντής Κέντρων και Λάμπρος Παπαδημάτος,
Διευθυντής Προμηθειών Υλικού, ορίστηκαν με τις υπ’ αριθμ. 2512/28-5-1997
και 2523/31-7-1997 αποφάσεκ; του Διοικητικού Συμβουλίου του παραπάνω
αναφερόμενου Ν.Π.Ι.Δ. μέλη της Επιτροπής Διαπραγματεύσεων για
σύναψη προγραμματικών συμφωνιών, για την κάλυψη των αναγκών του
Οργανισμού, όπως αυτές περιγράφονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο (Β.Ρ.)
1997-2000 και στο Έκτακτο Επενδυτικό Πρόγραμμα 1997- 1998 (Fast
Track – F.T.), αποτελούμενης από τους παραπάνω αναφερόμενους
συγκατηγορούμενους σου – στελέχη του Ο.Τ.Ε. Α.Ε., προκειμένου να
διαπραγματευθούν τις προϋποθέσεις πιθανής σύναψης προγραμματικών
συμφωνιών για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού (ως άνω
Ν.Π.Ι.Δ.), μεταξύ άλλων, με την εταιρία με την επωνυμία «ΣΗΜΕΝΣ
ΤΗΛΕ Α.Ε – ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε..», συνετάχθη δε, προς τούτο το, με ημερομηνία
7-12-1997, πρακτικό (Εισήγηση) της Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο:
«….4. Οι Οίκοι και ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΛΕ Α.Ε. υπέβαλαν τις αναλυτικές
^σφορές τους στις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσιακές λειτουργίες/-Λού
οργανισμού. Με τις προτάσεις αυτές οι δύο Οίκοι προσέφεραν υλικά ή κάι-
Γ ιστήματα (εξυπηρέτησης πελατών, Τιμολόγησης κ.α.), τα οποία παρότι
δεν είχαν αναλυτικά διατυπωθεί από τις υπηρεσίες του Οργανισμού,
α-^μβάλλουν σημαντικότατα στην αύξηση της λειτουργικότητας και κυρίως
% αποδοτικότητας του Δικτύου. Η Επιτροπή ζήτησε από τις υπηρεσίες να
ολογήσουν τις πιο πάνω προτάσεις των Οίκων και να εισάγουν το θέμα
ρος συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για να εγκρίνει τον πίνακα των
υπό προμήθεια υλικών και να εκφράσει τις βασικές κατευθύνσεις της
Γ\ικής διαπραγμάτευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στη
Συνεδρίασή του στις 2/12/97 συζήτησε τη σκοπιμότητα και το αντικείμενο
των προγραμματικών συμφωνιών για την ψηφιακοποίηση του δικτύου και
αφού έδωσε οδηγίες στην Επιτροπή ζήτησε να προχωρήσει σε τελικές
διαπραγματεύσεις με τους Οίκους με την υποστήριξη των καθ’ ύλη
αρμοδίων Υπηρεσιών. Οι βασικές κατευθύνσεις – επιδιώξεις
διαπραγματεύσεις που τέθηκαν από την Επιτροπή είναι οι εξής: α. Για τα
υλικά που υπάρχουν τιμές από παλαιότερες Προμήθειες θα πρέπει να
καταβληθεί προσπάθεια για επίτευξη τιμών χαμηλότερων των αρχικών για
τους εξής λόγους: 1. Η εξέλιξη της τεχνολογίας συνεισφέρει στη μείωση
της τιμής των Ηλεκτρονικών, Υλικών. 2. Ο μεγάλος όγκος της επικείμενης
παραγγελίας δημιουργεί οικονομίες κλίμακας και χαμηλότερο κόστος. 3. Οι
προγραμματικές συμφωνίες ν μηδενίζουν τα έξοδα διαγωνισμών. 4. Οι
Μακροχρόνιες Συμφωνίες επιτρέπουν καλύτερο προγραμματισμό της
παραγωγικής διαδικασίας, β. Για όλα τα υλικά θα πρέπει να ισχύει
σταθερότητα τιμών για το 1998 και οι τύποι αναπροσαρμογής θα πρέπει
να αρχίζουν από το 1999. γ. Για τα είδη των υλικών που δεν έχουν
προμηθευτεί από τον ΟΤΕ με διαγωνιστικές διαδικασίες ή δεν υπάρχουν
συγκριτικά τιμήματα, οι τιμές που θα συμφωνηθούν θα πρέπει να είναι οι
ανώτατες προσωρινές τιμές, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν και θα
ελεγχθούν με τους Μηχανισμούς και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται
στους όρους (Ανάλυση Κόστους, Έρευνα Αγοράς, Επιτροπή Αξιολόγησης,
κ.λ.π.) των Προγραμματικών Συμφωνιών, δ. Για να μην δημιουργηθεί καμία
σύγχυση ως προς τις εκπτώσεις και το πραγματικό τίμημα να επιδιωχθεί;^) ;
διατήρηση του ιδίου τρόπου πληρωμής. 7. Η Επιτροπή στα πλαίσια τ^όν^
κατευθύνσεων με την ενεργό συμμετοχή των καθ’ ύλη αρμόδιων
ν^]&εσιών προχώρησε στις τελικές διαπραγματεύσεις με τους δύο Οίκους
αναλυτικά αποτελέσματα των οποίων εμφανίζονται στους συνημμένους
Πίνακες. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τους τύπους αναπροσαρμογής
και τον τρόπο πληρωμής εκτιμά ότι τα αποτελέσματα των
διαπραγματεύσεων οδηγούν σε συμφέρουσες τιμές προμήθειας των
αναγκαίων εξοπλισμών για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και
του Εκτάκτου Προγράμματος 1997/98 – 2002 καθ’ όσον επιτυγχάνονται
επιμέρους κατ’ αντικείμενο, αλλά και συνολικά τιμές αρκετά κατώτερες των
υφισταμένων τιμών αναφοράς του ΟΤΕ, κυρίως δε, στις Ψηφιακές
παροχές που αποτελούν και το μεγάλο όγκο του υπό προμήθεια
εξοπλισμού. Εάν δε, ληφθεί υπόψη ότι οι ως άνω επιτευχθείσες τιμές είναι
ανώτατες προσωρινές τιμές (μη λαμβανομένων υπόψη των τύπων
αναπροσαρμογής) και υπόκεινται σε διαρκή αξιολόγηση, σύμφωνα με το
πλαίσιο των Προγραμματικών Συμφωνιών, τότε το αποτέλεσμα των
διαπραγματεύσεων μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα ικανοποιητικό και
ομόφωνα συμφωνεί να αποτελέσει αντικείμενο προγραμματικών
Συμφωνιών. Μετά τα πιο πάνω η Επιτροπή Διαπραγματεύσεων προτείνει
την υποβολή των ως άνω αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης, από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση και λήψη
σχετικής απόφασης…… Αποτέλεσμα της ως άνω Εισηγήσεως, των
παραπάνω αναφερομένων στελεχών του ανωτέρω Οργανισμού, ήταν να
εγκριθεί, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρίας, που είχε
ιδρυθεί από το Ελληνικό Δημόσιο με την επωνυμία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.» και ασκεί
επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, με την υπ’ αριθμ. 2544/9-12-1997 απόφαση
του, η σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας, με τους παραπάνω Οίκους
(ΣΗΜΕΝΣ-ΤΗΛΕ Α.Ε. και ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.), πενταετούς διάρκειας (1998 –
2002), με την πρώτη εκτελεστή παραγγελία 1998 – 1999, εξουσιοδοτήθηκε
δε, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ως άνω εταιρίας (ΟΤΕ
Α.Ε.) συγκατηγορουμενος σας Δημήτριος Παπούλιας, να υπογράψει με τους
εκπροσώπους της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΛΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Α.Ε. (μετονομασθείσα σε ΣΗΜΕΝΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.)
και ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.», LUDWIG JASPER και Νικόλαο Τάτσικα (ΣΗΜΕΝΣ
ΤΗΛΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.) και Ηλία Γεωργίου (ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.), 1) Την υπ’
αριθμ. 8002/15-12-1997 προγραμματική συμφωνία, η οποία εγκρίθηκε cyr^^sL
12-1997 από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών Αναστάσιο Μάντέλη
και την πρώτη εκτελεστή παραγγελία (υπ’ αριθμ. 8002/15-12-1997)
συνολικού ποσού ύψους 89.260.000.000 δρχ, 2) Την υπ’ αριθμ. 8002/15-11-
1999 δεύτερη εκτελεστή παραγγελία, συνολικού ποσού ύψους-
41.763.000.000 δρχ, 3) Την υπ’ αριθμ. 8002/4-8-2000 τρίτη εκτελεστή
παραγγελία συνολικού ποσού ύψους 26.030.000.000 δρχ, 4) Την υπ’ αριθμ.
8002/7-11-2000 τέταρτη εκτελεστή παραγγελία συνολικού ποσού
38.463.000.000 δρχ, 5) Την υπ’ αριθμ. 8002/18-7-20001 πέμπτη εκτελεστή
παραγγελία συνολικού ποσού ύψους 29.340.000.000 δρχ και 6) Την υπ’
αριθμ. 8002/29-7-2002 έκτη εκτελεστή παραγγελία συνολικού ποσού
ύψους 11.283.595.500 δρχ. Στην ως άνω αναφερόμενη προγραμματική
συμφωνία (υπ’ αριθμ. 8002/15-12-1997) μεταξύ των δυο μερών (προμηθευτή και
αγοραστή) συμφωνήθηκαν και διατυπώθηκαν τρεις ρήτρες για τη διασφάλιση των
οικονομικών συμφερόντων του παραπάνω Οργανισμού – αγοραστή και πιο
συγκεκριμένα 1. στο άρθρο 8 η ρήτρα της ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Σ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
σύμφωνα με την οποία εάν ο αγοραστής λάβει καλή τη πίστη (bona fide)
προσφορά από αναγνωρισμένους κατασκευαστικούς Οίκους
Τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού που προέρχονται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε χώρες συνδεδεμένες οικονομικά με αυτήν για
συγκεκριμένο υλικό, λογισμικό ή και υπηρεσίες, τα οποία αποτελούν
οργανική ενότητα του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής
Συμφωνίας και η συγκριτική τιμή της προσφοράς σε σχέση με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές, τις παρεχόμενες δυνατότητες, την ποιότητα, την ποσότητα ή
και άλλους όρους, είναι πιο ευνοϊκή απ’ αυτήν του Προμηθευτή ο
Αγοραστής θα καλέσει τον Προμηθευτή να προσφέρει τους ισοδύναμους
αυτούς όρους, η τυχόν αναθεωρηθείσα προσφορά του Προμηθευτή θα
ευθυγραμμίζεται με την προσφορά των Τρίτων, ο Προμηθευτής θα έχει
χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, από την έγγραφη γνωστοποίησή του
από τον Αγοραστή περί της υποβολής της προσφοράς, είτε να αποδεχθεί
είτε όχι τους όρους και τις συνθήκες της εν λόγω προσφοράς, σε
περίπτωση συμφωνίας μεταξύ των μερών, κατά τα ανωτέρω, η τιμή kar
όροι της προσφοράς των τρίτων θα ισχύει από την ημερομηνία επιτεύξεως
της συμφωνίας, εάν ο Προμηθευτής δεν ανταποκριθεί ή δεν ενημερώσει/τονχ
γ#|)Μτή για την περαιτέρω αντιμετώπιση του θέματος, εντός του
— μενού χρονικού διαστήματος του ενός (1) μηνός, ο Αγοραστής
jj-ΪΙ^ομάτως αποδεσμεύεται της υποχρέωσής του να αγοράσει τον
αναφερόμενο στην παρούσα Προγραμματική Συμφωνία εξοπλισμό από τον
Προμηθευτή όσον
παρούσα Προγραμματική Συμφωνία εξοπλισμό από τον
Προμηθευτή όσον αφαρά την ποσότητα που αντιστοιχεί με αυτήν του
συγκρίσιμου υλικού ή και λογισμικού που έχει προσφερθεί από Τρίτους, σε
περίπτωση κατά την οποία προκύψει διαφωνία μεταξύ των μερών η
διαφορά θα επιλύεται σύμφωνα με το Άρθρο 39 (Επίλυση Διαφορών &
Εφαρμοστέο Δίκαιο), σε περίπτωση που η Επιτροπή Αξιολόγησης ή η
διαιτησία αποφανθούν τελεσίδικα ότι, αφενός μεν η προσφορά των Τρίτων
είναι καλή τη πίστη, αφετέρου δε, η συγκριτική τιμή της είναι ευνοϊκότερη
από αυτήν του Προμηθευτή, ο Προμηθευτής υποχρεούται να εφαρμόσει την
ως άνω απόφαση, άλλως η Σύμβαση για το συγκεκριμένο αντικείμενο
λύεται, 2. στο άρθρο 9 η ρήτρα του ΠΛΕΟΝ ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
σύμφωνα με την οποία 9.1. Ο Προμηθευτής, ανεξάρτητα από τους όρους και
τη διαδικασία προσδιορισμού των τιμών, που συμφωνούνται στην παρούσα
Προγραμματική Συμφωνία, αναλαμβάνει να παρέχει την πλέον ευνοϊκή
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε χώρες συνδεδεμένες οικονομικά με αυτήν
μεταχείριση σε σχέση με την τιμή/ποιότητα, συνθήκες / όρους, ήτοι να
προμηθεύει τον Αγοραστή με Υλικό – Λογισμικό σε ισοδύναμες τιμές και
πάντως όχι υψηλότερες και σε συνθήκες όχι λιγότερο ευνοϊκές από αυτές
υπό τις οποίες το ίδιο Υλικ<£ – Λογισμικό της αυτής ποιότητος παρέχονται
από τον Προμηθευτή σε οποιοδήποτε πελάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή
σε χώρες συνδεδεμένες με αυτήν, 9.2. η ισοδύναμη τιμή για το Υλικό –
Λογισμικό όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τους όρους και τις συνθήκες
της παρούσας Προγραμματικής Συμφωνίας, θα είναι η καλύτερη τιμή βάσει
των συνθηκών αυτών, 9.3. ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στον
Αγοραστή τεκμηριωμένα στοιχεία για την παροχή εκ μέρους του
Προμηθευτή της πλέον ευνοϊκής μεταχείρισης στα πλαίσια του παρόντος
άρθρου, 9.4. εάν ο Αγοραστής διαπιστώσει τεκμηριωμένα την ύπαρξη μίας
ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε σχέση με την ποιότητα / τιμή / συνθήκες / όρους
από τον Προμηθευτή σε οποιοδήποτε Πελάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
σε χώρες συνδεδεμένες οικονομικά με αυτήν και τα μέρη διαφωνούν στην
ύπαρξη μίας τέτοιας ευνοϊκής μεταχείρισης ή στο γεγονός κατά πόσον
υφίστανται οι ως άνω ευνοϊκές συνθήκες και όροι , η διαφωνία θα επιλύθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 39 (Επίλυση Διαφορών και
Εφαρμοστέο Δίκαιο) της παρούσας και 3. στο άρθρο 10 η ρήτρα- ΐς>ΰ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – σύμφωνα με την %τοί|”
ο Αγοραστής δικαιούται να προβαίνει σε κοστολογικό έλεγχο του υπό
προμήθεια εξοπλισμού της παρούσας Συμφωνίας, ο ως άνω έλεγχος θα
διενεργείται από τις Υπηρεσίες του Αγοραστή ή από ανεξάρτητους Οίκους-
διεθνούς κύρους, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον ως άνω έλεγχο
ότι η τιμή του εξοπλισμού είναι μικρότερη απ’ αυτή που συμφωνήθηκε με
την παρούσα Προγραμματική Συμφωνία τότε ως οριστική τιμή θα
λαμβάνεται αυτή που προέκυψε από τον κοστολογικό έλεγχο σε
συνδυασμό με τα οριζόμενα στα Άρθρα 8 της συγκεκριμένης
προγραμματικής συμφωνίας, ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί και διατηρεί,
για όλο τον εξοπλισμό της παρούσας Προγραμματικής Συμφωνίας σχετικά
βιβλία, παραστατικά, λογαριασμούς όσον αφορά στο κόστος και στην
τιμολόγηση αυτών, σε οποιαδήποτε μορφή (έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή)
για διάστημα έξι (6) ετών από την τελευταία πληρωμή αυτών, προκειμένου
να ελεγχθεί το κόστος ή τα στοιχεία τιμών και να διεξαχθούν συγκρίσεις
τιμών (σε σχέση με άλλες προσφορές και σε συνδυασμό με τον όρο του
πλέον ευνοούμενου Πελάτου), και ειδικότερα προκειμένου να αξιολογηθεί η
ακρίβεια και η πληρότητα του κόστους ή των στοιχείων τιμών,
οποιαδήποτε χρονική στιγμή,- κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας
Προγραμματικής Συμφωνίας, ο Προμηθευτής θα παρέχει στον Αγοραστή το
δικαίωμα του ελέγχου και εξέτασης των εν λόγω βιβλίων, παραστατικών,
λογαριασμών για όλα τα κόστη και τις τιμές που απαιτούνται να
φυλάσσονται και να διατηρούνται σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, ο
Αγοραστής ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του διατηρούν το δικαίωμα
να εξετάζουν και ελέγχουν τα εν λόγω βιβλία, παραστατικά και λογαριασμούς,
που πρέπει να είναι διαθέσιμα εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών μετά
από σχετική ειδοποίηση εκ μέρους του Αγοραστή, τα έξοδά του ως άνω
ελέγχου βαρύνουν τον Αγοραστή, εάν κατά την διεξαγωγή του εν λόγω
ελέγχου διαπιστωθεί ότι δόθηκαν ανακριβείς πληροφορίες από τον Προμηθευτή ,,.
στον Αγοραστή, τότε το κόστος αυτού του ελέγχου θα βαρύνει τον Προμηθευτή,
του Ανοοαστή δικαιουυένου να ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματαχπου απορρέουν από την παρούσα Προγραμματική Συμφωνία,
Μ^νρευτικά. Ωστόσο, τόσο εσύ και οι παραπάνω συγκατηγορούμενοι σου,
^στελέχη της προμηθεύτριας εταιρείας, όσο και οι παραπάνω συγκατηγορούμενοι
σου, στελέχη – υπάλληλοι του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Τ.Ε. Α.Ε.,
παραβαίνοντας τα καθήκοντα τους, κατά την εκτέλεση των προαναφερομένων
υπ’ αριθμ.: α) 8002/1/15-12-1997, συνολικού ποσού 89.260.000.000 δρχ.,
β) 8002/2/15-11-1999, συνολικού ποσού 41.760.000.000 δρχ. και γ) 8002/3/04-
08-2000, συνολικού ποσού 26.030.000.000 δρχ., 4) Την υπ’ αριθμ. 8002/4/7-
11-2000 τέταρτη εκτελεστή παραγγελία συνολικού ποσού 38.463.000.000
δρχ, 5) Την υπ’ αριθμ. 8002/5/18-7-20001 πέμπτη εκτελεστή παραγγελία
συνολικού ποσού ύψους 29.340.000.000 δρχ και 6) Την υπ’ αριθμ.
8002/6/29-7-2002 έκτη εκτελεστή παραγγελία συνολικού ποσού ύψους
11.283.595.500 δρχ. εκτελεστών παραγγελιών, στα πλαίσια της υλοποίησης της
παραπάνω σύμβασης πλαίσιο – προγραμματικής συμφωνίας, ενεργώντας από
κοινού, με πρόθεση, δεν ενεργοποιήσατε τις αναφερόμενες στα παραπάνω
άρθρα (8-10) ρήτρες, που είχαν τεθεί για την διασφάλιση των οικονομικών
συμφερόντων της «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.» και ήταν μη συμφέρουσες για την
αντισυμβαλλόμενη εταιρία (ΣΗΜΕΝΣ – ΤΗΛΕ Α.Ε. και ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.) με
αποτέλεσμα το κόστος αυτών να ξεπεράσει κατά πολύ το 1.000.000.000 DEM
και κατά συνέπεια το προϋπολ9γισμένο κόστος αυτής σε βάρος των οικονομικών
συμφερόντων του Ο.Τ.Ε. Α.Ε.. Για την ως άνω Εισήγηση, την υπογραφή της
προαναφερόμενης σύμβασηςν πλαίσιο, την υλοποίηση των εκτελεστών
παραγγελιών, καθώς και για την παράλειψη ενεργοποίησης των ρητρών, που
αναφέρονται στα παραπάνω άρθρα (8-10) της Προγραμματικής Συμφωνίας
8002/1997, ενεργώντας από κοινού με τους παραπάνω συγκατηγορούμενούς
σου – στελέχη της εταιρείας ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., υποσχέθηκες και παρείχες στα
ανώτατα στελέχη – υπαλλήλους του παραπάνω Ν.Π.Ι.Δ. Δημήτριο Παπούλια,
Πρόεδρο ΔΣ ΟΤΕ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Σκαρπέλη, Γενικό
Διευθυντή του τομέα Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος, Γεώργιο Χρυσολούρη και
Γεώργιο Ορφανό, Σύμβουλοι του Δ.Σ. του προαναφερόμενου Ν.Π.Ι.Δ.,
Χρήστο Καζαντζή και Ευάγγελο Κυριαζή Γενικοί Διευθυντές της
Υποδιεύθυνσης Τεχνικού Προγραμματισμού, Βασίλειο Κούτρη, Διευθυντή
Δικτύων, Βασίλειο Τσακωνιάτη, Διευθυντή Διαχείρισης Δικτύου, Κωνσταντίνο
Γκόγκα, Διευθυντή Κέντρων και Λάμπρο Παπαδημάτο, Διευθυντή Προμηθειών
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ