Επενδυτές ή αποικιοκράτες;

Επενδυτές ή αποικιοκράτες;
Επένδυση : Διάθεση ενός χρηματικού ποσού για: ίδρυση, επέκταση ή λειτουργία μιας οικονομικής επιχείρησης. Διάθεση υλικών παραγωγικών αγαθών με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής υποδομής μιας χώρας/επιχείρησης. Οι επενδύσεις σε μια οικονομία διακρίνονται σε ιδιωτικές και δημόσιες ανάλογα με το φορέα (ιδιωτικό ή δημόσιο) και το σκοπό (κέρδος ή κοινωνική ωφέλεια).

Αποικιοκρατία : Ως αποικιοκρατία νοείται η δημιουργία και διατήρηση δικτύου αποικιών σε περιοχές όπου παραδοσιακά δεν

 

κατοικούνται από πληθυσμούς της μητροπολιτικής αρχής που τις δημιουργεί. Η μητρόπολη είναι και αυτή που ασκεί άμεσα κυριαρχικά δικαιώματα στις αποικίες και καθορίζει την κοινωνική δομή, την διακυβέρνηση και τις οικονομικές λειτουργίες.
Οι λόγοι αυτού του είδους αποικιακού επεκτατισμού ήταν οι εξής:
• Εμπορικά και κατ’ επέκταση οικονομικά οφέλη και εξασφάλιση πρώτων υλών.
• Επέκταση του κύρους και της ισχύος της μητροπολιτικής αρχής, ως τοπικής αλλά και παγκόσμιας δύναμης.
• Πολιτιστικός ιμπεριαλισμός και κατάληψη εδαφών.
Επίσης, διακρίνονταν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά, όσον αφορά την σχέση μητρόπολης-αποικίας:
• Πολιτική υποταγή των ιθαγενών κοινωνικών ομάδων των αποικιών.
• Οικονομική και πολιτική εξάρτηση της αποικίας.
• Πολιτιστική και πληθυσμιακή ανισότητα και αλλοίωση της αποικίας.
• Εκμετάλλευση των φυσικών της πόρων.
Πηγή: Wikipedia, Αποικιοκρατία, [Online], Διαθέσιμο: http://el.wikipedia.org [23 Ιουλ. 2013].
Οι μέθοδοι αποικιοκρατικής πολιτικής ήταν δύο: η κατάκτηση εδαφών και η καθυπόταξη των κατοίκων τους, πρακτική που εφαρμόστηκε στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά και η οικονομική διείσδυση σε ανεξάρτητα κράτη και η μετατροπή τους σε ημιαποικίες, τακτική που εφαρμόστηκε όπου ήταν αδύνατη, για λόγους διεθνών ισορροπιών, η κατάκτηση (π.χ. η γερμανική διείσδυση στην Οθωμανική αυτοκρατορία, στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού αιώνα). Οι αποικίες σφραγίστηκαν από την αποικιοκρατία. Ο πλούτος τους λεηλατήθηκε. Οι λαοί τους αντιμετωπίστηκαν σαν να ήταν κατώτεροι και μετατράπηκαν, σχεδόν σε δούλους. Οι πολιτισμοί τους υποτιμήθηκαν.
Πηγή : Ψηφιακό Σχολείο, Βιβλίο Ιστορίας Γ Γυμνασίου – Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί, [Online], Διαθέσιμο: http://digitalschool.minedu.gov.gr [23 Ιουλ. 2013].
Συνοψίζοντας: οι επενδυτές δημιουργούν ή αγοράζουν επιχειρήσεις με στόχο το κέρδος. Οι αποικιοκράτες σφετερίζονται – αυστηρά και μόνο – τις υποδομές, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις στρατηγικές δραστηριότητες των χωρών που ελέγχουν. Επίσης, ακόμα και όταν εμφανίζονται με μορφή επιχειρήσεων, από πίσω – καλυμμένα ή απροκάλυπτα – υπάρχουν πάντα κράτη. Στόχος, εκτός του οικονομικού οφέλους, ο πολιτικός, οικονομικός, νομοθετικός έλεγχος, η εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, αλλά και των ίδιων των πολιτών της χώρας.

Απόσπασμα από το “συλλεκτικής αξίας” βιβλίο: “Χάριν του δημοσίου συμφέροντος“. Το βιβλίο που πρέπει να διαβάσει κάθε Έλληνας πολίτης.

https://docs.google.com/file/d/0B_lIPE_QyzC6ckhQTGpNRTJ6ZGc/edit

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ