Ποιες είναι οι "γενναιόδωρες" χώρες ως προς το αφορολόγητο εισόδημα

cartoon no more money
Μωσαϊκό φόρων επικρατεί στην Ευρώπη, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, όσο και για το όριο του αφορολόγητου που υπάρχει. Την ίδια ώρα, οι συντελεστές φορολογίας για τις επιχειρήσεις ποικίλλουν από κράτος σε κράτος αυξάνοντας τον ανταγωνισμό για την προσέλκυση επιχειρήσεων.

Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις γενναιόδωρες χώρες ως προς το αφορολόγητο εισόδημα και είναι πρώτη με διαφορά.
Βρίσκεται στα €19.500 και δεν άλλαξε παρά τις πιέσεις όταν η Κύπρος βρισκόταν σε Μνημόνιο. Στη Φινλανδία, το αφορολόγητο βρίσκεται στα €16.700, στην Ισλανδία στα €13.762, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το αφορολόγητο αυξήθηκε στα €12.887 (11.000 λίρες).
Στο Λουξεμβούργο, το αφορολόγητο βρίσκεται στα €11.264 και σε αυτά προστίθενται εκπτώσεις φόρου για τις οικογένειες. Στην Αυστρία, το αφορολόγητο ξεκινά από τα €11.000. Σε αυτό προστίθενται επιστροφές φόρων για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
Οι χώρες των πρώην μνημονίων
Στην Ιρλανδία δεν υπάρχει αφορολόγητο. Όλοι όμως οι εργαζόμενοι δικαιούνται έκπτωση φόρου €1.650 στο σύνολο της ετήσιας φορολογίας εισοδήματος που τους αναλογεί. Σε αυτό το ποσό προστίθενται εκπτώσεις για ιατρικά έξοδα, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένα άτομα και μία ευρεία γκάμα εξόδων συντήρησης οικίας.
Στην Πορτογαλία, το αφορολόγητο βρίσκεται στα €4.104. Στην Ισπανία, το αφορολόγητο ανέρχεται σε €5.550 για τους άγαμους και σε €8.950 για τους έγγαμους.
Οι ισχυροί της Ευρώπης
Στη Γερμανία, το αφορολόγητο αυξήθηκε στα €8.652. Το ποσό αυξάνεται περαιτέρω για κάθε παιδί και με ειδική πρόνοια για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Στη Γαλλία, το αφορολόγητο ξεκινά από €9.700. Στην Ιταλία δεν υπάρχει αφορολόγητο και οι Ιταλοί πληρώνουν 23% φόρο εισοδήματος από το πρώτο ευρώ που εισπράττουν.
Ωστόσο, προβλέπεται επιστροφή φόρου έως €800 για όσους συντηρούν συζύγους άνεργους ή με εισόδημα κάτω από €3.000 ετησίως και επιστροφή φόρου έως €1220 για όσους έχουν παιδιά. Στο Βέλγιο, το αφορολόγητο βρίσκεται στα €7.130, όμως είναι υψηλότερο για όσους χαρακτηρίζονται χαμηλόμισθοι. Σε αυτό προστίθενται επιπλέον έκπτωση φόρου έως €400 για κάθε παιδί, αλλά και κάθε άλλο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
Στην Ολλανδία, δεν υπάρχει αφορολόγητο, ωστόσο δίνεται επιστροφή φόρου €2.242 στους χαμηλόμισθους. Επίσης, επιστρέφονται €1.187 για όσους συντηρούν ηλικιωμένους (ποσό που μειώνεται όσο αυξάνεται το εισόδημα του φορολογούμενου). Στη Σουηδία, προβλέπεται έκπτωση φόρου από €1.400 έως €3.620. Το ποσό αυξάνεται για ηλικιωμένους άνω των 65 ετών. Στη Νορβηγία, το αφορολόγητο βρίσκεται στα €5.814 για τους άγαμους και αυξάνεται στα 8.610 για τους έγγαμους.
Βρίσκονται στα χαμηλά
Στη Βουλγαρία, έκπτωση φόρου έχουν μόνο οι οικογένειες. Ανέρχεται σε €102 για κάθε παιδί, με μέγιστο τα €306. Στην Κροατία, το αφορολόγητο ξεκινά από τα €4.169. Σε αυτό προστίθενται €2.088 για το πρώτο παιδί. Στην Τσεχία, το αφορολόγητο βρίσκεται στα €919. Σε αυτό προστίθενται εκπτώσεις φόρου ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και το ύψος των εισοδημάτων. Στη Δανία, το αφορολόγητο βρίσκεται στα €4.437 (€5.916 για τους ανήλικους). Ωστόσο, όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως αποδοχών, πρέπει να πληρώνουν εισφορά 8% για «την αγορά εργασίας». Στη Λετονία, το αφορολόγητο κυμαίνεται μεταξύ €900- €1.200 και φτάνει στα €2.100 όταν υπάρχουν εξαρτώμενα μέλη. Στη Λιθουανία, το αφορολόγητο βρίσκεται στα €3.480. Στη Μάλτα, το αφορολόγητο για τους άγαμους βρίσκεται στα €9.100 και για τις οικογενειακές δηλώσεις στα €12.700.
Στην Πολωνία, το αφορολόγητο βρίσκεται στα €712. Στη Ρουμανία, προβλέπεται έκπτωση φόρου €66 για όσους έχουν εισόδημα έως €330. Η έκπτωση φόρου μειώνεται όσο αυξάνεται το εισόδημα. Στη Σλοβακία, προβλέπεται έκπτωση φόρου €3.803, ανάλογα με το εισόδημα. Στην Εσθονία το αφορολόγητο βρίσκεται στα €2.040. Το ποσό αυξάνεται αν η οικογένεια έχει παιδιά ή συντηρεί ηλικιωμένους. Στη Σλοβενία, η έκπτωση φόρου των €3.302 αυξάνεται για τους χαμηλόμισθους, όσους έχουν παιδιά ή άλλα εξαρτώμενα μέλη.
Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που αλλάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα το όριο για το αφορολόγητο και ξεκινά από τα €5.685.
Πολυμορφία επικρατεί και στο ποσοστό του εταιρικού φόρου που υπάρχει στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα το φορολογικό επιχειρηματικό περιβάλλον να διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα.
Στην Αυστρία ο φορολογικός συντελεστής είναι 25%, στο Βέλγιο 33%, στη Γαλλία 33,33% στη Δανία 23,50%, στην Ελλάδα 29%, στην Εσθονία 20%, στην Ισπανία 28%, στην Ιταλία 27,50%, στην Κροατία 20%, στο Λουξεμβούργο 21%, στη Μεγάλη Βρετανία 20%, στην Ολλανδία 20% και 25%, στην Πορτογαλία 21%, στη Σλοβακία 22%, στην Τσεχία 19%, στη Φινλανδία 20% και στην Ισλανδία 20%. Η Κύπρος ανήκει στο κλαμπ των ευρωπαϊκών κρατών που έχουν χαμηλό φορολογικό συντελεστή που είναι 12,50%. Χαμηλό εταιρικό συντελεστή 10% έχει η Βουλγαρία, 12,5% έχει η Ιρλανδία, 15% η Γερμανία, η Λετονία, η Λιθουανία, 16% η Ρουμανία και 17% η Σλοβενία.
Διαφορετικούς συντελεστές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν επτά χώρες. Ο συντελεστής των ΜμΕ στη Γαλλία είναι 15%, στη Λιθουανία 5%, στη Λεττονία 9%, στην Ουγγαρία 16%, στην Πορτογαλία 17%, στη Μεγάλη Βρετανία 20% και στην Ισπανία 25%.
Φορολόγηση μερισμάτων
Διαφορετική εικόνα παρουσιάζεται και στη φορολόγηση μερισμάτων. Ο συντελεστής παρακράτησης στην Αυστρία και στο Βέλγιο είναι 25% (υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις π.χ 15% για εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα που επενδύουν σε κατοικίες), στη Βουλγαρία 5%, στη Γαλλία 21%, στη Γερμανία 25%, στη Δανία 27%, στην Ελλάδα 10%, στην Ισπανία 20%, στην Ιταλία 26%, στην Κροατία 12%, στην Κύπρο 17%, στη Λεττονία 10%, στη Λιθουανία. Λουξεμβούργο, Ολλανδία 15%, στην Ουγγαρία 16%, στην Πολωνία 19%, στην Πορτογαλία 28%, στη Ρουμανία 16%, στη Σλοβενία 25%, στην Τσεχία 15%, στη Φινλανδία από 7,50% έως 27%.
Η επιβάρυνση που δέχονται οι επιχειρήσεις για εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, είναι ισομοιρασμένη και στα δυο άκρα του μέσου όρου.
Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται αρκετά μεγάλη διασπορά στις ποσοστιαίες μονάδες, καθώς υπάρχουν χώρες στις οποίες δεν επιβάλλεται καμία εισφορά -Βρετανία και Σουηδία- ενώ στη Γαλλία η εν λόγω εισφορά φτάνει το 40,5%. Η Ελλάδα, με ποσοστό 28,6% κατέχει την τέταρτη μεγαλύτερη θέση ανάμεσα στις δεκατέσσερις αυτές χώρες, ξεπερνώντας τον μέσο όρο κατά 12,4 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά και την αμέσως επόμενη Πορτογαλία κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Επιπλέον, το ποσοστό του 28,6% που σημειώνει η Ελλάδα, βρίσκεται μόλις 12% χαμηλότερα από το αντίστοιχο ποσοστό εισφορών που καλούνται να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στη Γαλλία -την υψηλότερη μεταξύ των χωρών του παραδείγματος- και περισσότερο από 17% υψηλότερα από την Ιρλανδία -την πρώτη χώρα κάτω του μέσου όρου- με ποσοστό 11%. Στην Κύπρο το ποσοστό είναι 6,3%.
Θεανώ Θειοπούλου
philenews

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ