Τα επόμενα βήματα για το Brexit και οι προϋποθέσεις για συμφωνία, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων των 27

E9F4CC63-8322-4AF6-ADB9-0A494180766AΤους υπουργούς εξωτερικών και ευρωπαϊκών υποθέσεων των 27 της ΕΕ θα ενημερώσει το απόγευμα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ.
Οι 27 που συνεδριάζουν στις 18:00 τοπική ώρα σε ειδική σύνθεση για το Brexit (Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του άρθρου 50) θα συζητήσουν την πορεία των διαπραγματεύσεων, τόσο όσον αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών για θέματα απόσυρσης όσο και τις συζητήσεις σχετικά με το πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου.
Οι Υπουργοί θα εξετάσουν επίσης το σχέδιο σχολιασμένης ημερήσιας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του άρθρου 50 (αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων) της 18ης Οκτωβρίου 2018.
Οι 27 θα επαναβεβαιώσουν ότι “όλα τα θέματα απόσυρσης πρέπει να καλύπτονται από τη συμφωνία απόσυρσης, η οποία πρέπει να συμφωνηθεί έγκαιρα και να επικυρωθεί πριν από την ημερομηνία εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ, της 29ης Μαρτίου 2019”. Σημειώνεται ότι ορισμένα μέρη του σχεδίου συμφωνίας απόσυρσης έχουν ήδη συμφωνηθεί καταρχήν από το Ηνωμένο Βασίλειο και Διαπραγματευτές της ΕΕ, αν και “δεν συμφωνείται τίποτα πριν συμφωνηθούν τα πάντα”, ξεκαθαρίζει το Συμβούλιο. Επιπλέον όπως έγινε γνωστό, μια συμφωνία σχετικά με μια μελλοντική σχέση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο “διαπραγμάτευσης και ολοκλήρωσης” μόλις το Ηνωμένο Βασίλειο καταστή τρίτη χώρα. Ωστόσο, μια γενική αντίληψη για το πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης θα τεθεί σε μια πολιτική δήλωση που θα συνοδεύει και θα αναφέρεται στη συμφωνία απόσυρσης.
Σημειώνεται ότι στις 19 Μαρτίου 2018, οι διαπραγματευτές της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου παρουσίασαν συμφωνία σχετικά με ορισμένα τμήματα του σχεδίου συμφωνίας απόσυρσης. Τα μέρη της συμφωνίας απόσυρσης στα οποία είχαν ήδη συμφωνήσει οι δύο πλευρές είναι χρωματισμένα με πράσινο χρώμα πάνω το κείμενο. Αυτά τα συμφωνημένα μέρη του νομικού κειμένου περιλάμβαναν τα δικαιώματα των πολιτών, τον οικονομικό διακανονισμό, τη μεταβατική περίοδο και άλλα ζητήματα διαχωρισμού, τα άρθρα για την Ευρατόμ, τα εμπορεύματα που διατίθενται στην αγορά, τα τελωνεία, την πνευματική ιδιοκτησία, τη συνεχιζόμενη δικαστική συνεργασία και τις δημόσιες συμβάσεις. Το Συμβούλιο καθιστά σαφές ότι υπάρχουν ακόμη μέρη της συμφωνίας απόσυρσης που απαιτούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. “Ένα από αυτά είναι το θέμα της αποφυγής ενός σκληρού συνόρου μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Άλλα σημαντικά θέματα σχετίζονται με τη συνολική διακυβέρνηση και τη διευθέτηση διαφορών της συμφωνίας απόσυρσης, την προστασία των δεδομένων και των γεωγραφικών ενδείξεων, μεταξύ άλλων”, αναφέρει το Συμβούλιο. Όσον αφορά το ζήτημα των συνόρων μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας, οι διαπραγματευτές του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ “συμφωνούν ότι θα πρέπει να συμφωνηθεί μια νομικά λειτουργική λύση” ως μέρος του νομικού κειμένου της συμφωνίας απόσυρσης, σύμφωνα με την κοινή έκθεση του Δεκεμβρίου 2017.
Αυτό το λεγόμενο `backstop` θα εφαρμοστεί αν και μέχρι να βρεθεί άλλη λύση. Οι διαπραγματευτές συμφωνούν επίσης ότι τα θέματα που σχετίζονται με την αποφυγή ενός σκληρού συνόρου που περιλαμβάνεται στο προσχέδιο ως έχει είναι αυτά που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για τη σωστή επιχειρησιακή προσέγγιση. Οι διαπραγματευτές από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ άρχισαν επίσης να συζητούν το πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου με στόχο την επίτευξη κοινής αντίληψης. Η κατανόηση αυτή θα αντικατοπτρίζεται σε μια πολιτική δήλωση που συνοδεύει τη συμφωνία απόσυρσης και στην οποία αναφέρεται. Η θέση της ΕΕ για συζητήσεις σχετικά με το πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου επισημοποιήθηκε στις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50) που εγκρίθηκαν από τους ηγέτες της ΕΕ-27 στις 23 Μαρτίου 2018. Το Συμβούλιο επιπλέον θα ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη συνεδρίαση των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ των 27 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) του Οκτωβρίου 2018. Οι Υπουργοί θα εξετάσουν το σχολιασμένο σχέδιο ημερήσιας διάταξης της συνόδου κορυφής. συζήτηση σχετικά με το Brexit κατά τη σύνοδο κορυφής στο Σάλτσμπουργκ στις 19-20 Σεπτεμβρίου 2018. Κατά την τελευταία διάσκεψη κορυφής στις 29 Ιουνίου 2018, οι ηγέτες της ΕΕ των 27 υιοθέτησαν συμπεράσματα σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για το Brexit.
Στα συμπεράσματά τους, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων: – χαιρετίζουν την πρόοδο που σημειώθηκε σε τμήματα του νομικού κειμένου της συμφωνίας απόσυρσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι χρειάζονται περαιτέρω εργασίες για σημαντικά ζητήματα, – εκφράζουν την ανησυχία τους για το ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη σημαντική πρόοδος συμφωνώντας μια λύση για τα σύνορα μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας και υπενθυμίζοντας προηγούμενες δεσμεύσεις σχετικά με το θέμα αυτό – επιβεβαιώνονουν και υπενθυμίζουν τις σχετικές αρχές των διαπραγματεύσεων και την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για τη σύναψη της συμφωνίας απόσυρσης το συντομότερο δυνατόν – κάνουν λόγι για μια πολιτική δήλωση σχετικά με το πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση η οποία πρέπει να επιταχυνθεί, – επιβεβαιώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές του Μαρτίου 2018, – ξεκινούν προεργασία για την ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα και για να επιταχύνουν όλα τα αποτελέσματα.
Πηγή: real.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ