Προσλήψεις 227 ατόμων σε 23 δήμους της χώρας (ΤΗΛΕΦΩΝΑ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ)

banner-cc-jobs,GREECE,JOB,ΕΛΛΑΔΑ,ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΡΡΙΕΡΑΣ,ΚΑΡΙΕΡΑΣ,ΚΑΡΡΙΕΡΑΣ,ΚΑΡΡΙΕΡΑ,ΕΡΓΑΣΙΑ,ΑΝΕΡΓΙΑ,ΑΝΕΡΓΟΣ,ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ,
banner-cc-jobs,GREECE,JOB,ΕΛΛΑΔΑ,ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΡΡΙΕΡΑΣ,ΚΑΡΙΕΡΑΣ,ΚΑΡΡΙΕΡΑΣ,ΚΑΡΡΙΕΡΑ,ΕΡΓΑΣΙΑ,ΑΝΕΡΓΙΑ,ΑΝΕΡΓΟΣ,ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ,

Τις 227 θέσεις που είναι ανοιχτές για αιτήσεις σε 23 δήμους της χώρας παρουσιάζει η aftodioikisi.gr. Οι θέσεις αφορούν όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και οι σχετικές προκηρύξεις λήγουν τις επόμενες μέρες.
Αναλυτικά:
1)Προσλήψεις 20 ατόμων στο δήμο Θέρμης

3) Δ. Ασπροπυργου: Προσλήψεις 7 ατόμων στην ΚΕΔΑ
4) Προσλήψεις 18 ατόμων στο δήμο Κρωπίας
5) Πρόσληψη υπαλλήλου γενικών καθηκόντων στο Δ. Νέας Ιωνίας

7) Προσλήψεις 7 ατόμων στη ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου
8) Πρόσληψη 5 ατόμων σε θέσεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δ. Καλαμάτας

11) Προσλήψεις 7 ατόμων στο δήμο Μεγαρέων
12) Προσλήψεις 5 ατόμων στο δήμο Βέλου-Βόχας
13) Προσλήψεις 6 ατόμων στο δήμο Πατρέων
14) Προσλήψεις 3 ατόμων στο δήμο Μακρακώμης
15) Προσλήψεις 6 ατόμων στο δήμο Βέροιας

16) Ν.Π.Δ.Δ. : «Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ηςΗλικίας» Δ. Ασπροπύργου»: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το ΝΠΔΔ: «Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο της ΠΕ Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019 του ΝΠΔΔ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως και 31-07-2019 με ωριαία αποζημίωση, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής Γενικών Προγραμμάτων με ειδικότητα: Αθλητικές δραστηριότητες κλειστών χώρων ή αεροβικής ή γυμναστικής ή άσκησης σε γυμναστήρια (με γνώσεις Ζούμπα, pilates, yoga, αεροβικής), Ασπρόπυργος Αττικής
1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής Γενικών Προγραμμάτων με ειδικότητα: Ρυθμική Γυμναστική, Ασπρόπυργος Αττικής
1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής Γενικών Προγραμμάτων με ειδικότητα: Κωπηλασία, Ασπρόπυργος Αττικής
1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής Γενικών Προγραμμάτων με ειδικότητα: Ποδόσφαιρο, Ασπρόπυργος Αττικής
1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής Γενικών Προγραμμάτων με ειδικότητα: Πάλη, Ασπρόπυργος Αττικής
1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής Γενικών Προγραμμάτων με ειδικότητα: Tae Kwon do, Ασπρόπυργος Αττικής.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή Εταιρεία Ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας» Δ. Ασπροπύργου, Σωτήρη Πέτρουλα & Ειρήνης 2, Τ.Κ. 193 00, Ασπρόπυργος Αττικής, (υπόψη κ. Αχιλλέα Πίνη).
 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5577862, 210 5579470 & 210 5579341, (αρμόδιος κ. Αχιλλέας Πίνης).
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-12-2018 έως και 24-12-2018, (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

17) Δήμος Καρπενησίου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Καρπενησίου, που εδρεύει στο Καρπενήσι της Π.Ε. Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019 του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως και 31-07-2019 με ωριαία αποζημίωση, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
3ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής, Δ. Καρπενησίου Ευρυτανίας Στερεάς Ελλάδας
1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής με ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή,  Δ. Καρπενησίου Ευρυτανίας Στερεάς Ελλάδας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Δήμος Καρπενησίου, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Ύδρας 6, Τ.Κ. 361 00, Καρπενήσι Ευρυτανίας Στερεάς Ελλάδας, (υπόψη κ. Φ. Φουρλιά).
 Πληροφορίες στο τηλ.: 22373 50044.
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-12-2018 έως και 24-12-2018

18) Δήμος Καλαμαριάς: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατεπείγουσες ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
4ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, Δημοτικό Κοιμητήριο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης
2ΥΕ Εργάτες Ταφής-Εκταφής, Δημοτικό Κοιμητήριο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Δήμος Καλαμαριάς, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία, Τ.Κ. 551 32, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Μαρίας Τζιόλα).
Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 314255 ή 2313 314230.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-12-2018 έως και 24-12-2018, (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

19) Δήμος Αχαρνών Πρόσληψη 23 ατόμων

Ο Δήμος Αχαρνών, που εδρεύει στις Αχαρνές της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
4ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων & Ανατρεπομένων, Αχαρνές Αττικής
2ΔΕ Χειριστές J.C.B, Αχαρνές Αττικής
17ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Αχαρνές Αττικής.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Δήμος Αχαρνών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, Φιλαδελφείας 87 & ΑθΜπόσδα, Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές Αττικής.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας Προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).
 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2072485, 213 2072313 & 213 2072316.
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-12-2018 έως και 24-12-2018

20) Ν.Π.Δ.Δ. : «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων»: Πρόσληψη 8 ατόμων

Το ΝΠΔΔ: «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων», που εδρεύει στο Πέραμα της ΠΕ Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου του Ν.Π.Δ.Δ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
6ΔΕ Οδηγοί Επισκεπτών Σπηλαίου, «ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Πέραμα Ιωαννίνων
1ΔΕ Επιμελητής Εισπράξεων, «ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Πέραμα Ιωαννίνων
1ΔΕ Οδηγός Τουριστικού Τρένου, «ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Πέραμα Ιωαννίνων.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Ιωαννίνων Περάματος», Σπηλαίου 19, Τ.Κ. 455 00, Πέραμα Ιωαννίνων Ηπείρου.(υπόψη κ. Γεωργίου Κάκου).
 Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 81650.
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-12-2018 έως και 27-12-2018

21) «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δ. Αθηναίων»: Πρόσληψη 24 ατόμων

Ο «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων» (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για τις ανάγκες των αθλητικών δραστηριοτήτων του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια έως 28 εβδομάδες, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
6ΠΕ Φ. Αγωγής, με ειδικότητα στο Μαζικό Λαϊκό Αθλητισμό (Αεροβική), Αθήνα Αττικής
8ΠΕ Φ. Αγωγής, με ειδικότητα στην Κολύμβηση, Αθήνα Αττικής
1ΠΕ Φ. Αγωγής, με ειδικότητα στην Αντισφαίριση, Αθήνα Αττικής
3ΠΕ Φ. Αγωγής, με ειδικότητα στην Καλαθοσφαίριση, Αθήνα Αττικής
2ΠΕ Φ. Αγωγής, με ειδικότητα στην Ποδοσφαίριση, Αθήνα Αττικής
4ΠΕ Φ. Αγωγής, με ειδικότητα στην Ειδική Φυσική Αγωγή, Αθήνα Αττικής.
 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικάστα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων» (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.), Διεύθυνση Αθλητισμού, Ακαδημίας 50, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα Αττικής.
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5284874 (Τμήμα Προγραμματισμού – Ανάπτυξης και Μαζικού Αθλητισμού).
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-12-2018 έως και 23-12-2018

22) Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου: Πρόσληψη 24 ατόμων

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, που εδρεύει στον Εύοσμο της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
4ΔΕ Οδηγοί Απορριμμάτων, Δ. Κορδελιού – Ευόσμου, Εύοσμος Θεσσαλονίκης
2ΔΕ Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Δ. Κορδελιού – Ευόσμου, Εύοσμος Θεσσαλονίκης
2ΔΕ Ηλεκτρολόγοι  Αυτοκινήτων Οχημάτων, Δ. Κορδελιού – Ευόσμου, Εύοσμος Θεσσαλονίκης
16ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Δ. Κορδελιού – Ευόσμου, Εύοσμος Θεσσαλονίκης.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, Τμήμα Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Π. Μελά 24, Τ.Κ. 562 24, Εύοσμος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.
 Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 302100.
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-12-2018 έως και 24-12-2018

23) Ν.Π.Δ.Δ. : «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δ. Ρεθύμνης»: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το ΝΠΔΔ: «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δ. Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο  της ΠΕ Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2018-2019), στο Ν.Π.Δ.Δ., ανακοινώνει τηνπρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
2ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι, Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ρεθύμνου Κρήτης
3ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι-Παιδοκόμοι, Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ρεθύμνου Κρήτης.
Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2018-2019).
Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα
πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017 Υπουργική Απόφαση.
 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», Γραφείο Προσωπικού, Ζυμβρακάκη 12, Τ.Κ. 741 32, Ρέθυμνο Κρήτης, (υπόψη κ. Κουμνά Βασιλείας).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας Προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).
 Πληροφορίες στο τηλ.: 28310 20468, (εσωτ. 17).
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-12-2018 έως και 28-12-2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ