2/05/2021

Ενημέρωση και ειδήσεις για το tagΔιώρυγα Σουεζ

Κατέρρευσε το επιτελικό κράτος μαζί με την διώρυγα της Κορίνθου

Τρεις συνεχόμενους μήνες είναι κλειστή η διώρυγα της Κορίνθου και στα κανάλια δεν παίζει τίποτα ενώ όταν η διώρυγα του Σουεζ είχε κλείσει για...

Θεωρίες συνωμοσίας για ξένο δάκτυλο πίσω από ατύχημα με το πλοίο που κόλλησε στο Σουεζ

Άρχισαν οι πρώτες θεωρίες συνωμοσίες σχετικά με το κλείσιμο της διώρυγας του Σουεζ από το πλοίο Ever Given που μπλόκαρε μέσα στη διώρυγα και...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Νέο βίντεο από την Ανάσταση στον Νέο Κόσμο: Έγινε η νύχτα μέρα απο τις εκρήξεις

Πρωτοφανή έκταση πήρε η ρίψη βεγγαλικών, κροτίδων και άλλων...

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,/θανάτῳθάνατον πατήσας/καὶ τοῖς ἐν τοῖςμνήμασι/ζωὴν χαρισάμενος.   Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον,Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον.Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμενκαὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασινὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν,ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί,προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν·ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦχαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον,ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ·Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς,θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφουκαθὼς προεῖπεν,ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴνκαὶ μέγα ἔλεος.Τα πρώτα λόγια, που άκουσαν οι πιστές, στον Ιησού Αγίες Μυροφόρες από...

Αυτή είναι η θέση της γυναίκας στην Τουρκια

Διάλογος αναμεσα σε δυο γυναίκες που θέλησαν να μπουν...

Η Τουρκια καταστρέφει τον ποταμό Ευφρατη

Η Τουρκία χρησιμοποιεί τα φράγματα στον Ποταμό Ευφράτη ως...

Νέο βίντεο από την Ανάσταση στον Νέο Κόσμο: Έγινε η νύχτα μέρα απο τις εκρήξεις

Πρωτοφανή έκταση πήρε η ρίψη βεγγαλικών, κροτίδων και άλλων...

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,/θανάτῳθάνατον πατήσας/καὶ τοῖς ἐν τοῖςμνήμασι/ζωὴν χαρισάμενος.   Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον,Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον.Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμενκαὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασινὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν,ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί,προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν·ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦχαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον,ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ·Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς,θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφουκαθὼς προεῖπεν,ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴνκαὶ μέγα ἔλεος.Τα πρώτα λόγια, που άκουσαν οι πιστές, στον Ιησού Αγίες Μυροφόρες από...

Αυτή είναι η θέση της γυναίκας στην Τουρκια

Διάλογος αναμεσα σε δυο γυναίκες που θέλησαν να μπουν...

Η Τουρκια καταστρέφει τον ποταμό Ευφρατη

Η Τουρκία χρησιμοποιεί τα φράγματα στον Ποταμό Ευφράτη ως...

Κρυπτοχριστιανοί του Πόντου: Η αληθινή ιστορία

Τα δεινά που πέρασαν οι Πόντιοι κρυπτοχριστιανοί όταν εκδιώχθηκαν...

Χριστός Ανέστη! Αρκεί η θυσία Ενός για να γκρεμίσει μια τυραννία

ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΣΚΛΑΒΩΘΕΙ ΠΟΤΕ!Θα...