22/01/2021

Θανάσιμος κίνδυνος για την Κύπρο

Προς αντιμετώπιση του θανάσιμου κινδύνου επιβίωσης της ΚΔ και του Ελληνισμού της Κύπρου απαιτείται επειγόντως νέα στρατηγική εθνικής επιβίωσης, η οποία να βασίζεται στην αναθεώρηση της πολιτικής μας στον τομέα της αμυντικής θωράκισης και στον τομέα της λύσης του Κυπριακού

Η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) και ο Ελληνισμός της Κύπρου διατρέχουν θανάσιμο κίνδυνο επιβίωσης, είτε λυθεί είτε όχι το Κυπριακό, λόγω του εξαιρετικά επικίνδυνου περιβάλλοντος ασφάλειας που υφίσταται σήμερα και αυτού που θα προκύψει μετά τη λύση, αν δεν γίνουν άμεσα αναθεωρήσεις στους τομείς της δυνατότητας αντίστασης (αμυντική θωράκιση) και της μορφής λύσης του Κυπριακού (ΔΔΟ).
Παρούσα κατάσταση ασφάλειας: Η τουρκική επιθετικότητα κλιμακώνεται και η ΚΔ αδυνατεί να προτάξει αξιόπιστη στρατηγική ανάσχεσής της. Η Τουρκία με την απειλή χρήσης ισχύος και την επεκτατική δράση της στην ΑΟΖ της ΚΔ στοχεύει στον εξαναγκασμό των ΕΚ να αποδεχθούν λύση τουρκικών όρων στο Κυπριακό. Αν δεν το επιτύχει, δεν πρέπει να αποκλείεται στην ξηρά θερμό επεισόδιο και στη θάλασσα απαγόρευση της αξιοποίησης του ανευρεθέντος φυσικού αερίου της ΚΔ, για να πετύχει τον πολιτικό στόχο της. Βασικές πτυχές της παρούσας κατάστασης ασφάλειας:
Επιθετική στρατηγική επέκτασης της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου: Η Τουρκία, με όπλα τη στρατιωτική ισχύ και τη δημογραφική αλλοίωση, αφού κατέλαβε το 37% του εδάφους και το 57% της ακτογραμμής της Κύπρου, προχώρησε σε τουρκοποίηση και ισλαμοποίηση των κατεχομένων (εκρίζωση του ελληνικού πληθυσμού, συστηματικός εποικισμός) και από το 2013 σε εισβολή και στον θαλάσσιο χώρο της Κύπρου. Με το ναυτικό δυναμικό της κατέλαβε το 44% της ΑΟΖ της ΚΔ, πραγματοποιεί παράνομες έρευνες και από το 2019 γεωτρήσεις, που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Παράλληλα, ενισχύει τις κατοχικές δυνάμεις με νέα επιθετικά όπλα (άρματα, αυτοκινούμενο πυροβολικό, drones) και σχεδιάζει δημιουργία αεροναυτικής βάσης στην περιοχή Λευκονοίκου – Μπογαζιού – Τρικώμου.
Αδυναμία της ΚΔ να προτάξει αξιόπιστη στρατηγική ανάσχεσης της τουρκικής στρατηγικής επέκτασης: Η ΚΔ έχει αποδυναμωμένη αμυντική θωράκιση, που επηρεάζει αρνητικά τη δυνατότητα:
– Αυτοάμυνας, λόγω μειωμένης μαχητικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ), η οποία στερείται ικανού πολεμικού ναυτικού (ΠΝ) και πολεμικής αεροπορίας (ΠΑ), τα δε μέσα και οπλικά συστήματά της, που είναι μεγάλης ηλικίας, χρειάζονται εκσυγχρονισμό και συμπληρώσεις (είναι ενθαρρυντικόν ότι πρόσφατα υπεγράφησαν συμβάσεις 240 εκ. για αναβάθμιση συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων της ΕΦ).
– Αναβίωσης του δόγματος του ΕΑΧ Κύπρου-Ελλάδας, που είναι υποβαθμισμένο και επηρεάζει την αμυντική σύζευξη Κύπρου-Ελλάδας.
– Σύναψης αμυντικών συμμαχιών της ΚΔ με γειτονικές ή φίλες χώρες, λόγω μη διάθεσης από την ΕΦ αεροναυτικών δυνάμεων.
Αιτία της αποδυνάμωσης της δυνατότητας αυτοάμυνας της ΚΔ είναι η πρακτική των κυβερνήσεών μας να διαθέτουν μόνο μικρό μέρος των εισπράξεων του Ταμείου Αμυντικής Θωράκισης (ΤΑΘ) για τις ανάγκες της ΕΦ.
Κατάσταση ασφαλείας μετά τη λύση του Κυπριακού: Αν το Κυπριακό λυθεί στη βάση της συζητούμενης λύσης ΔΔΟ, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με τις συγκλίσεις των συνομιλιών (ουσιαστικά τις υποχωρήσεις των Ελληνοκυπρίων), θα διαλυθεί η ΚΔ και θα αντικατασταθεί από κράτος, που θα τελεί υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. Θα στερείται ασφάλειας και θα παραβιάζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας ενός κανονικού δημοκρατικού κράτους. Συγκεκριμένα, θα παραβιάζονται οι αρχές:
Των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, με την επιβολή εδαφικών ζωνών εγγυημένων πλειοψηφιών κατοίκων και περιουσιών, που νομιμοποιούν τη διχοτόμηση, την οποία επέβαλε βίαια η Τουρκία με την εισβολή.
Της στρατιωτικής ασφάλειας, που αφορά τη δυνατότητα αυτοάμυνας, αφού το κυπριακό κράτος θα στερηθεί το δικαίωμα να έχει Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ).
Της πολιτικής ασφάλειας, αφού παραβιάζεται η δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων με συνέπεια την αδικία και την αδυναμία λήψης αποφάσεων. Την αδικία, λόγω εξίσωσης του 82% των Ελληνοκυπρίων (ΕΚ) με το 18% των Τουρκοκυπρίων (ΤΚ), είτε με την αριθμητική ισότητα στη δικαστική εξουσία και τη Γερουσία είτε με συγκεκαλυμμένα ΒΕΤΟ των ΤΚ στην εκτελεστική εξουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Την αδυναμία λήψης αποφάσεων στο επίπεδο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, λόγω της σύγκλισης για συναπόφαση των ΕΚ και ΤΚ για όλα τα ζωτικά θέματα, που θα οδηγεί σε αδιέξοδα και παράλυση του κράτους, ή, για να μη συμβεί αυτό, σε υποχωρήσεις των ΕΚ προς τις τουρκικές θέσεις. Οι ΤΚ, εξαρτημένοι από την Τουρκία (πλειοψηφία εποίκων, διμερείς συμφωνίες εξάρτησης), θα υποστηρίζουν τα συμφέροντα της Τουρκίας σε βάρος εκείνων της Κύπρου, με συνέπεια η Τουρκία να αποκτήσει τον πολιτικό έλεγχο του κυπριακού Κράτους.
Προς αντιμετώπιση του θανάσιμου κινδύνου επιβίωσης της ΚΔ και του Ελληνισμού της Κύπρου απαιτείται επειγόντως νέα στρατηγική εθνικής επιβίωσης, η οποία να βασίζεται στην αναθεώρηση της πολιτικής μας στον τομέα της αμυντικής θωράκισης και στον τομέα της λύσης του Κυπριακού. Προτεραιότητα έχει η αμυντική θωράκιση της ΚΔ, που διέρχεται νέα εθνική κρίση ακρωτηριασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, με την εισβολή της Τουρκίας στην ΑΟΖ της, και αυξημένου κινδύνου θερμού επεισοδίου στην ξηρά.
Αμυντική θωράκιση:
Να ενισχυθεί επειγόντως η δυνατότητα αυτοάμυνας της ΚΔ με την ενίσχυση της ΕΦ.
Να αναζωογονηθεί το δόγμα του ΕΑΧ Κύπρου-Ελλάδας.
Να επιδιωχθεί σύναψη αμυντικών συμμαχιών με γειτονικές και φίλες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενισχυθεί η ΕΦ με αεροναυτικές δυνάμεις.
Να εκμεταλλευθούμε την ευκαιρία του EASTMED .
Λύση του Κυπριακού:
Να επανατοποθετηθεί το Κυπριακό στην ορθή βάση του, ως θέμα εισβολής, κατοχής, εποικισμού, εθνοκάθαρσης και όχι ως δικοινοτικής διαφοράς.
Να εγκαταλειφθεί η λύση ΔΔΟ που ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ από τους ΕΚ το 2004 με δημοψήφισμα. Καταλύει την ΚΔ, επεκτείνει τον έλεγχο της Τουρκίας σε όλη την Κύπρο και νομιμοποιεί τη διχοτόμηση.
Να υποστηρίζεται λύση στη βάση συνέχισης λειτουργίας της ΚΔ, όπως αυτή εντάχθηκε και προσαρμόσθηκε στο Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, με περαιτέρω εκσυγχρονισμό του συντάγματός της.
Να αποδυθεί η ΚΔ σε αγώνα με πολιτικά, διπλωματικά και νομικά μέσα, για απομάκρυνση των ΤΔΚ και εποίκων, κατάργηση της παράνομης «ΤΔΒΚ» και των συνθηκών εγγυήσεως και συμμαχίας.
Η εφαρμογή της προτεινόμενης νέας στρατηγικής εθνικής επιβίωσης, είναι έργο δύσκολο, λόγω των τετελεσμένων της τουρκικής κατοχής και της εμμονής μεγάλου μέρους του πολιτικού κόσμου για λύση ΔΔΟ, που λανθασμένα θεωρούν ως συμβιβαστική, πλην, όμως, παραδίδει τον έλεγχο όλης της Κύπρου στην Τουρκία. Η νέα στρατηγική δίδει ελπίδες επιβίωσης. Για την επιτυχία της απαιτείται αρραγές εθνικό μέτωπο, αγωνιστικότητα και ενίσχυση της άμυνας με αύξηση των ΔΑΠΑΝΩΝ για την άμυνα.
Η τουρκική απειλή είναι η μέγιστη στην ιστορική διαδρομή του Ελληνισμού της Κύπρου. Τελικός στόχος της Τουρκίας είναι η εκρίζωση του Ελληνισμού απ’ όλο το νησί, με τη δοκιμασμένη φρικτή μέθοδο κατατρομοκράτησης γηγενών πληθυσμών και δημογραφικής αλλοίωσης, όπως έπραξε στα κατεχόμενα.
Φοίβος Κλόκκαρης Αντιστράτηγος ε.α.
simerini

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Το «γουρούνι» της πολιτικής που εκβίαζε ακόμα και μητέρες για τις ανώμαλες ορέξεις του

Είναι μία από τις κορυφαίες αποκαλύψεις για τον βόθρο της πολιτικής που έχουν γίνει ποτέ από εφημερίδα. Και όχι μόνο της πολιτικής, αλλά και...

Κατέρρευσε ο Μητσοτάκης βλέποντας τον Αβραμόπουλο στο Open – Δραματικές ώρες στο Μαξίμου

Πριν από λίγο στον αέρα του open ο Δημήτρης Αβραμοπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του στην ενεργό πολιτική.Οπως είπε επέστρεψε, ετοιμάζει το πολιτικό του γραφείο...

Όταν η Πρόεδρος κ. Σακελλαροπούλου τιμούσε τον απολογητή βιαστών και παιδεραστών (βιντεο)

Η κυρία Αικατερίνη Σακελλαρόπουλου δέχτηκε την Σοφία Μπεκατώρου, ως θύμα βιασμού. Τον Σεπτέμβρη όμως η ίδια πρόεδρος, η κυρία Σακελλαρόπουλου τίμησε με την παρουσία...

12,500 Ισραηλινοί προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό μετά το εμβόλιο

Réseau InternationalΜετάφραση: Μ.ΣτυλιανούΚατά το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ, περισσότεροι από 12.400 κάτοικοι βρέθηκαν φορείς του ιού COVID-19 μετά τον εμβολιασμό τους  με το εμβόλιο...

Προειδοποίηση Bloomberg ότι έρχεται πείνα και εξέγερση!

Σήμερα στη «δημοκρατία»: Το Bloomberg κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Ο κορωνοϊός προκαλεί τη μεγαλύτερη ανισότητα των τελευταίων 50 ετών: «Οι...

Κόλαφος ο Γεωργιαδης κατά Μητσοτακη: Δεν μπορεί να με αδειάσει η κυβέρνηση, Είμαι η Κυβέρνηση (Βίντεο)

Απίστευτη απάντηση του Αδωνι Γεωργιάδη όταν στριμωχθηκε από δημοσιογράφο με ερώτηση που αφορούσε τα χιονοδρομικά κέντρα.Όταν ρωτήθηκε αν τον άδειασε η κυβέρνηση, η απάντηση...

Ισοπεδώνει το κύρος του Μητσοτάκη η Καθημερινή!

Απίστευτο δημοσιευμα στη στήλη “Θεωρείο” της “Καθημερινής“:Κομβικό ρόλο λέγεται πως έπαιξε το ταξιδιωτικό και τουριστικό πρακτορείο TUI στην παραμονή του Χάρη Θεοχάρη στο υπ....

Lockdown: 19 Αστείες ατάκες που σαρώνουν στο διαδίκτυο και τα social media

Οι πιο αστείες ατάκες που είδαμε στο διαδίκτυο τις τελευταίες μέρες.

Γιατί οι χώρες με ρεκόρ εμβολιασμών καταγράφουν ρεκόρ κρουσμάτων;

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στον τομέα των εμβολιασμών με την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα να προσπαθεί να λύσει ένα δύσκολο παζλ τα τελευταία εικοσιτετράωρα, καθώς στις...

Εμβολιο: 29 Αστείες ατάκες που σαρώνουν στο διαδίκτυο

Οι πιο αστείες ατάκες που είδαμε στα social media τις τελευταίες μέρες.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Το «γουρούνι» της πολιτικής που εκβίαζε ακόμα και μητέρες για τις ανώμαλες ορέξεις του

Είναι μία από τις κορυφαίες αποκαλύψεις για τον βόθρο της πολιτικής που έχουν γίνει ποτέ από εφημερίδα. Και όχι μόνο της πολιτικής, αλλά και...

Κατέρρευσε ο Μητσοτάκης βλέποντας τον Αβραμόπουλο στο Open – Δραματικές ώρες στο Μαξίμου

Πριν από λίγο στον αέρα του open ο Δημήτρης Αβραμοπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του στην ενεργό πολιτική.Οπως είπε επέστρεψε, ετοιμάζει το πολιτικό του γραφείο...

Όταν η Πρόεδρος κ. Σακελλαροπούλου τιμούσε τον απολογητή βιαστών και παιδεραστών (βιντεο)

Η κυρία Αικατερίνη Σακελλαρόπουλου δέχτηκε την Σοφία Μπεκατώρου, ως θύμα βιασμού. Τον Σεπτέμβρη όμως η ίδια πρόεδρος, η κυρία Σακελλαρόπουλου τίμησε με την παρουσία...

12,500 Ισραηλινοί προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό μετά το εμβόλιο

Réseau InternationalΜετάφραση: Μ.ΣτυλιανούΚατά το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ, περισσότεροι από 12.400 κάτοικοι βρέθηκαν φορείς του ιού COVID-19 μετά τον εμβολιασμό τους  με το εμβόλιο...

Προειδοποίηση Bloomberg ότι έρχεται πείνα και εξέγερση!

Σήμερα στη «δημοκρατία»: Το Bloomberg κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Ο κορωνοϊός προκαλεί τη μεγαλύτερη ανισότητα των τελευταίων 50 ετών: «Οι...

Κόλαφος ο Γεωργιαδης κατά Μητσοτακη: Δεν μπορεί να με αδειάσει η κυβέρνηση, Είμαι η Κυβέρνηση (Βίντεο)

Απίστευτη απάντηση του Αδωνι Γεωργιάδη όταν στριμωχθηκε από δημοσιογράφο με ερώτηση που αφορούσε τα χιονοδρομικά κέντρα.Όταν ρωτήθηκε αν τον άδειασε η κυβέρνηση, η απάντηση...