Ο Αλέξης Τσιπρας απόψε στο δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. @atsipras

https://www.facebook.com/kontrachannel/videos/245780699955404/?__xts__%5B0%5D=68.ARBEfNxVdbhGK3LMFegNUf7fQvzyvqr-Mv34uiYd-fLdVTeItgOlGqNnxU38m8241KYYbiZp9pVz2lLp5NVKRgzHLx-XQHnf4579pmIlARxy58T5FgiNemZVhFUg5MNKpzhlC9qR1Syn7Vn3KZkZHEeWd8I7BBKDdg6hP8J-Sgg4E-p_D6ZIzsVuKlDpq5z7ZgQlwxdrnDcMIsps-h3SRpqUuBfTbyIO2jQHdtT-bFDSUFW-OurKMem4SYxSrhqOxlBoccoMIbytqLXvRlJmdo3xGLUJCCP0_dsBcN_e2rlddtHZdYDXcMasi2RUfYFkqRYuffSEPByJoQSPhoAnjUSPDJBrXZy9nKVn7ruHKBgNbzIruTkJBwmc_Fj4MoRRXubFeYL30F9qyWYr7fSfVxC01GBqYlnqTlFeICSqYD74FeyLs5ZM_bRBt0jG4v4kd5NISyeiEjOh_EdjL8EWOIEhMx_jZtmdLJ325XXoiLYHapIzQKyeJAQ0l9u6YJPV7PgqbA&__tn__=H-R

Ο Αλέξης Τσιπρας απόψε στο δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. @atsipras
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ