Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, 2024

Αποκλεισμένες από τα δάνεια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μια ζοφερή εικόνα σε επίπεδο ρευστότητας και χρηματοδότησης για την πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας περιγράφει η έρευνα SAFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Του Βασίλη Παπακωνσταντόπουλου

«δημοκρατία»

Σε συνδυασμό με τις δραματικές οικονομικές επιπτώσεις της -μακράς πλέον- πανδημικής περιόδου, αναμένεται να οδηγήσει σε περισσότερα και βαθύτερα προβλήματα βιωσιμότητας την προσεχή περίοδο.

Τα βασικά σημεία της έρευνας SAFE για την πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση είναι ενδεικτικά της δυσχερούς κατάστασης στην οποία βρίσκονται πλέον οι μικρές επιχειρήσεις στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Οι τέσσερις στις 10 έχουν με δυσκολία πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ενώ μόνο το 20% αυτών που αιτήθηκαν δάνειο επιτυγχάνει να το λάβει.

Ιδιαίτερα για την περίπτωση της Ελλάδας, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν το διαχρονικό πρόβλημα του λεγόμενου «χρηματοδοτικού κενού» και της εξαιρετικά περιορισμένης πρόσβασης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ενώ η πρόσβαση σε χρηματοδότηση κρίνεται από τις ελληνικές επιχειρήσεις του δείγματος ως το βασικότερο πρόβλημα (22%), στη Γερμανία και τη Γαλλία είναι προτελευταίο ζήτημα (9%), ενώ ο μ.ό. ανέρχεται σε 10% σε επίπεδο Ε.Ε.-27.

Στη χώρα μας, το 30% των επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτημα για δάνειο δανειοδοτήθηκε με το σύνολο του ποσού που αιτήθηκαν, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε.-27 ανέρχεται σε 70%. Σε επίπεδο Ε.Ε.-27, το 6% των αιτημάτων για δάνεια απορρίφθηκε, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό απόρριψης στο δείγμα των ελληνικών επιχειρήσεων ανέρχεται σε 20%.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο της ΓΣΕΒΕΕ, εξίσου ανησυχητικό είναι ότι το 30% των ελληνικών ΜμΕ του δείγματος δηλώνει ότι ο κύριος λόγος που ο δανεισμός δεν είναι συμβατός με την επιχείρηση είναι τα υψηλά προσφερόμενα τραπεζικά επιτόκια.

Στην ερώτηση εάν αξιοποιήθηκαν επιχορηγήσεις ή επιδοτούμενος δανεισμός τους τελευταίους 6 μήνες, το 27% των ελληνικών επιχειρήσεων δηλώνει ότι αξιοποίησε σχετικά εργαλεία, το 28% ότι δεν αξιοποίησε και το 45% ότι δεν είναι συμβατά με την επιχείρηση.

Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, η μείωση που καταγράφουν οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι από τις υψηλότερες (ποσοστό 71% δηλώνει επιδείνωση) στο σύνολο του δείγματος (-59% μ.ό.).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ