Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου, 2024

Η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή της Εφορίας, η οποία θα «σκανάρει» όλο το οικονομικό προφίλ ενός φορολογουμένου

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή θέτει σε εφαρμογή με το νέο έτος η Εφορία, η οποία θα «σκανάρει» όλο το οικονομικό προφίλ ενός φορολογουμένου.

Πρόκειται για την ενεργοποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας, το οποίο θα αξιοποιεί τα δεδομένα του Αρχείου Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών, έναντι του οποίου δεν θα ισχύει κανένα τραπεζικό και επαγγελματικό απόρρητο. Τα στοιχεία που θα αντλούνται από το σύστημα θα συσχετίζονται με τα δηλωθέντα εισοδήματα των ελεγχομένων και αναλόγως των ευρημάτων θα καλούν για εξηγήσεις και θα επιβάλλουν πρόστιμα. Η νέα εφαρμογή θα είναι online και θα αντλεί στοιχεία από τις τράπεζες και τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα,συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα
ιδρύματα πληρωμών, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος τα οποία δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση, και τηρούνται στο Μητρώο της Τραπέζης της Ελλάδος. Επίσης, το νέο σύστημα ελέγχου των καταθέσεων θα έχει πρόσβαση και θα αντλεί στοιχεία για φορολογουμένους και από τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ Α.Ε.

Ποια στοιχεία θα αντλεί η Εφορία από τις τράπεζες Το BANCAPP θα αντλεί από τις τράπεζες και τα λοιπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα στοιχεία που αφορούν:

 Καταθετικούς λογαριασμούς πρώτης ζήτησης
 Καταθετικούς λογαριασμούς προθεσμιακούς
 Χορηγητικούς λογαριασμούς
 Επενδυτικούς λογαριασμούς που περιλαμβάνουν παντός τύπου χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές,
τραπεζοασφάλιστρα, παράγωγα, Repos κ.λπ.
 Πιστωτικές κάρτες
 Τραπεζικές θυρίδες
 Λογαριασμούς πληρωμών
 Προπληρωμένες κάρτες (prepaid)
 Ηλεκτρονικά πορτοφόλια

Στην απόφαση σημειώνεται πως, αν κάποια υπόχρεα ιδρύματα δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία ένταξης μέχρι το τέλος του έτους, έχουν τηδυνατότητα να υποβάλουν αίτημα παράτασης της προθεσμίας ένταξης στην παραγωγική λειτουργία του Συστήματος το αργότερο εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024.

Άρση απορρήτου

Η Εφορία θα μπορεί, μάλιστα, να ζητεί την άρση τραπεζικού ή επαγγελματικού απορρήτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή και νομικών οντοτήτων προκειμένου να «τρέξει» ο έλεγχος
εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, που μπορεί να αποκαλύψει περιπτώσεις  φοροδιαφυγής. Όλοι οι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των ελεγχομένων εντός δύο ημερών από το αίτημα της άρσης απορρήτου, με εξαίρεση στις περιπτώσεις που το αίτημα καταλαμβάνει ελεγχόμενο διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών, οπότε η αποστολή των αιτούμενων αρχείων διενεργείται εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ