Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Τέθηκε σε λειτουργία η βελτιωμένη πλατφόρμα που ενσωματώνει τις προσφατες αλλαγές

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε ισχύ τέθηκε η βελτιωμένη πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, που ενσωματώνει τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μέσω του μηχανισμού οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν το σύνολο των χρεών τους, εξασφαλίζοντας μια αυτοματοποιημένη λύση και αποφεύγοντας τις δικαστικές διαδικασίες. Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η προστασία των πραγματικά ευάλωτων οφειλετών και η βελτίωση της λειτουργίας του μηχανισμού προς όφελος των οφειλετών. Αναλυτικά στην πλατφόρμα έχουν ενσωματωθεί οι εξής αλλαγές:

Επιπλέον «κούρεμα» της οφειλής σε δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση η οποία μπορεί να φτάσει το 67,5%
Στην πλατφόρμα έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες βελτιώσεις του αλγορίθμου, οι οποίες εφαρμόζονται αυτόματα σε αιτήσεις που προχωρούν εφεξής σε αξιολόγηση από τους πιστωτές
Η βελτιωμένη πρόταση παράγεται αυτόματα από το σύστημα και υποβάλλεται σε ψηφοφορία από τους χρηματοδοτικούς φορείς
Η πρόταση αναδιάρθρωσης του χρέους των ευάλωτων οφειλετών (για τους οποίους έχει εκδοθεί και υποβληθεί η σχετική Βεβαίωση Ευάλωτου) γίνεται καταρχήν υποχρεωτικά αποδεκτή από τις τράπεζες, τους servicers και το Δημόσιο
Ο δανειολήπτης διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την πρόταση, ενώ οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί σε περίπτωση διαφωνίας θα πρέπει να προσφεύγουν δικαστικά (αναλαμβάνοντας και το κόστος της διαδικασίας) για να αμφισβητήσουν την πρόταση, εάν διαθέτουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο ευάλωτος δεν είναι πραγματικά ευάλωτος
Το επιτόκιο για όλες τις ρυθμίσεις οφειλών προς Δημόσιο, τράπεζες και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων ορίζεται σε 3% σταθερό για τρία έτη
Σημειώνεται ότι το επιτόκιο για τα χρέη προς τους χρηματοπιστωτικούς φορείς ήταν έως τώρα euribor συν 2,5 μονάδες για εξασφαλισμένες οφειλές και συν 3 μονάδες για μη εξασφαλισμένες οφειλές. Για τις ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης είχε ήδη καθοριστεί σε 3% σταθερό
Το νέο σταθερό επιτόκιο 3% για τις οφειλές που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες ή καλύπτονται με άλλα προνόμια και 4% για τις ανεξασφάλιστες οφειλές για τα επόμενα τρία έτη εφαρμόζεται εφεξής στις αιτήσεις που τυγχάνουν αξιολόγησης από τους πιστωτές και παρέχεται στον οφειλέτη η πρόταση του αλγορίθμου
Δίνεται η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό σε πρόσωπα που «κληρονόμησαν» οφειλές προς το Δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης, από επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση
Ενσωματώθηκε η πρόβλεψη για τη χορήγηση πρότασης, στην οποία δύναται να περιέχεται προκαταβολή ποσού έως 10% επί της οφειλής μετά την πρότασή του, όπως αυτή αναδιαρθρώθηκε από τον αλγόριθμο, εφόσον έχει κοινοποιηθεί στον οφειλέτη πρόγραμμα πλειστηριασμού. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά τους ευάλωτους οφειλέτες
Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί λύση για φυσικά και νομικά πρόσωπα με οφειλές άνω των 10.000 ευρώ προς Δημόσιο, φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τράπεζες, servicers, καθώς και για οφειλές και υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι έχει αρθεί ο περιορισμός που ίσχυε στο παρελθόν για το 90% των οφειλών σε έναν μόνο φορέα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ