Αλλαγή συσκευής για επιχειρήσεις: Η προκήρυξη του προγράμματος με τους δικαιούχους και τις επιλέξιμες δαπάνες

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Από τον Βασίλη Παπακωνσταντόπουλο
[email protected]

Λίγο πριν από την εκκίνησή του βρίσκεται πλέον το «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», καθώς προδημοσιεύτηκε χθες η προκήρυξη του προγράμματος. Με προϋπολογισμό 105.600.000 ευρώ το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες και μεγάλες, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και έχουν ιδρυθεί έως 31/12/2023.

Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων θα προσδιοριστεί κατά την προκήρυξή του, που αναμένεται να υπογραφεί το επόμενο διάστημα από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρο Σκυλακάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση. Στο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in – First out) και το ακριβές ύψος της ενίσχυσης θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος κάθε επιχείρησης, το ποσοστό ενίσχυσης και τον μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών. Οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000 ευρώ.

Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 50%, οπότε θα μπορούν να λάβουν έως 10.000 ευρώ. Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις, αντιστοίχως, θα δύνανται να καταθέσουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 25.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτών το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 40%. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν επίσης έως 10.000 ευρώ ενίσχυση. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχουν εκδώσει το 1ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή τον Ενεργειακό Ελεγχο -εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών- της εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης ή να το υποβάλουν εντός 20 ημερών από τη στιγμή υποβολής της προσωρινά υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής.Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής τους πλατφόρμας (https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/).

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά την ενίσχυση:

1. δαπάνης εξοπλισμού: α) αγοράς ενός νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας, β) αγοράς ενός νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης, γ) αγοράς «έξυπνων» συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από τον μετρητή του δικτύου) και δ) λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας

2. δαπανών υπηρεσιών: α) εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, π.χ., κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, «έξυπνος» μετρητής κ.λπ.), β) έκδοσης δύο ΠΕΑ για την
εγκατάσταση υλοποίησης της επένδυσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση, γ) υλοποίησης ενεργειακού ελέγχου (πριν από την έναρξη της επένδυσης και ακολούθως αυτής, αντίστοιχα, της διαδικασίας για τα ΠΕΑ), η οποία είναι επιλέξιμη μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν δαπάνες της κατηγορίας δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος, όπως επίσης οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται αυτή της δημοσίευσης της αναλυτικής προκήρυξης του προγράμματος και ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της επένδυσης, βάσει της απόφασης ένταξης. Η διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων σε κάθε αίτηση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την έγκρισή της στο πρόγραμμα.

«Εξοικονομώ 2021»: Δίμηνη παράταση

Έως τις 16 Απριλίου παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία που έχουν οι ωφελούμενοι της 1ης και 2ης απόφασης υπαγωγής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» για την υλοποίηση έργου. Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η παράταση κρίνεται αναγκαία για την ομαλή ολοκλήρωση και διασφάλιση επίτευξης των στόχων του προγράμματος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ