Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 2023

Φθηνότερες γίνονται οι κλήσεις και τα sms εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

sms
Μια σειρά μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες, όπως ο περιορισμός του κόστους των κλήσεων εντός Ε.Ε. και των γραπτών μηνυμάτων, προβλέπει ο νέος Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Το “πακέτο” των μέτρων ψηφίστηκε χθες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκτός από τις φθηνότερες κλήσεις, καθιστά δυνατή την πρόσβαση σε υπερσύγχρονα δίκτυα 5G μέχρι το 2020 και δημιουργεί νέο σύστημα προειδοποίησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Συγκεκριμένα, η νέα νομοθεσία μειώνει το κόστος των κλήσεων από τη μία χώρα-μέλος της Ε.Ε. σε άλλη στα €0,19 ανά λεπτό χρόνου ομιλίας, αλλά και το κόστος για τα γραπτά μηνύματα (SMS) σε €0,06 από τις 15 Μαΐου 2019.
Επιπλέον, ο νέος Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (EECC) έχει ειδική πρόβλεψη για την ανάπτυξη δικτύων επόμενης γενιάς. Προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν την ανάπτυξη δικτύων 5G μέχρι το 2020, ώστε να φτάσουν το στόχο “EU 5G Roadmap”, βάσει του οποίου πρέπει να υπάρχει 5G δίκτυο σε τουλάχιστον μια μεγάλη πόλη κάθε κράτους-μέλους της Ε.Ε. μέχρι το 2020. Ειδικά για τα δίκτυα επόμενης γενιάς, ο Κανονισμός εξασφαλίζει περισσότερη προβλεψιμότητα για τους φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών, για την τόνωση των επενδύσεων σε διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας. Προκειμένου να επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο επενδύσεων σε υποδομές και η αναγκαία συνδεσιμότητα για 5G δίκτυα, η νέα νομοθεσία προσφέρει βελτιωμένη προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις και προωθεί την κατανομή κινδύνου και κόστους μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό παρέχει στους φορείς ένα πιο προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη επικοινωνιών 5G.
Ασφάλεια
Ο νέος Κανονισμός εξασφαλίζει καλύτερη προστασία στους χρήστες smartphones, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως Skype, WhatsApp και ενισχύει τις απαιτήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης. Εισάγει, επίσης, το δικαίωμα διατήρησης ενός αριθμού τηλεφώνου για ένα μήνα μετά τη λήξη της σύμβασης και το δικαίωμα επιστροφής της αχρησιμοποίητης προπληρωμένης πίστωσης μετά τη λήξη της σύμβασης, καθώς και αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης ή κατάχρησης της μετάβασης.
Τέλος, ο Κανονισμός εισάγει το “αντίστροφο 112”. Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, οι επηρεαζόμενοι πολίτες θα πρέπει να ειδοποιούνται μέσω SMS ή εφαρμογής του κινητού τους τηλεφώνου. Τα κράτη-μέλη θα έχουν στη διάθεση τους, 42 μήνες να θέσουν το σύστημα σε εφαρμογή από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας.
Η ψηφοφορία
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη χθεσινή του ψήφο επιβεβαίωσε την προσωρινή συμφωνία, που επετεύχθη με το Συμβούλιο των Υπουργών τον Ιούνιο σχετικά με τον EECC (με 584 ψήφους υπέρ, 42 κατά, και 50 αποχές). Μετά από τη χθεσινή έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ε.Ε. θα εγκρίνει επίσημα την Οδηγία για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στις 3 Δεκεμβρίου. Μετά από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., τα κράτη-μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να μεταφέρουν τον κώδικα στο εθνικό δίκαιο.
sepe

ΔΗΜΟΦΙΛΗ