16/06/2021

Ενημέρωση και ειδήσεις για το tagβυζαντινή αυτοκρατορία

Όταν οι Άραβες έμειναν έκπληκτοι από τις γνώσεις του Έλληνα αιχμαλώτου…

Λέων Φιλόσοφος "Εκ του καρπού το δένδρον, εκ του μαθητού τον διδάσκαλον•  επεί γούν τόσος ών περί τήν επιστήμην τών όντων δι'αρετήν καί γνώσεως...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ