Κυριακή, 26 Μαρτίου, 2023

Ακάλυπτοι και από τη συμφωνία με την Αίγυπτο; Τι συμβαίνει με οικόπεδο ανατολικά του 28ου;

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Oι κρατικές εταιρείες Πετρελαίου (Egyptian General Petroleum Corporation – EGPC) και Φυσικού Αερίου (Εgyptian Natural Gas Holding Company – EGAS) της Αιγύπτου, προχώρησαν στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση υδρογοναθράκων  σε 24 συνολικά «οικόπεδα» (χερσαία και βυθοτεμάχια), στον Κόλπο του Σουέζ, στη Δυτική Σαχάρα και την Μεσόγειο.

Σύμφωνα πάντα με τη προκήρυξη, ο διεθνής διαγωνισμός θα διεξαχθεί εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να εγγραφούν στην υπόψη πλατφόρμα, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα των οικοπέδων τα οποία περιλαμβάνονται στην προκήρυξη, όπως συντεταγμένες, δεδομένα σεισμικών ερευνών κ.α. Ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 1 Αυγούστου 2021.

Μελετώντας τον χάρτη που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη, βλέπουμε ότι το οικόπεδο με την κωδική ονομασία EGY-MED-W18 εκτείνεται πέραν του 28ουμεσημβρινού που αποτελεί το ανατολικό όριο (Σημείο Α),  της πρόσφατης μερικής συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, η οποία υπεγράφη στις 6 Αυγούστου 2020 στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των 2 χωρών.

egypt %CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CC%81%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF 2021 02 22 21.29.55

Ο χάρτης των οικοπέδων

egypt %CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CC%81%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF 2021 02 22 21.30.04

Το βυθοτεμάχιο EGY-MED-W18

egypt %CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CC%81%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF 2021 02 22 21.30.20

Σημείο Α γραμμής οριοθέτησης Ελλάδας – Αιγύπτου

Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά καθόσον έρχεται σε αντίθεση με τις πρόνοιες της συμφωνίας Ελλάδας – Αιγύπτου που καθορίζουν τη διαβούλευση των 2 χωρών σε θέματα που αφορούν είτε την επέκταση της οριοθέτησης, είτε την οριοθέτηση με τρίτες χώρες, ακόμα και σε περίπτωση κοιτασμάτων που εκτείνονται εκατέρωθεν των ΑΟΖ των 2 χωρών.

Άραγε η Ελληνική πλευρά είναι ενήμερη για τις κινήσεις της Αιγύπτου ;

Θα είχε ενδιαφέρον να αποσαφηνιστούν τα ακριβή όρια των βυθοτεμαχίων που ενδέχεται να συνορεύουν με την Ελληνική ΑΟΖ.

Μήπως θα πρέπει να προβληματιστούμε για τη στάση της Αιγύπτου που όπως φαίνεται αποφεύγει να οριοθετήσει βυθοτεμάχια εντός της θαλάσσιας περιοχής που διεκδικεί η Τουρκία;

ΠΗΓΕΣ: https://egyptoil-gas.com/wp-content/uploads/2021/02/2021-Bid-Round-Announcement.pdf (Προκήρυξη). Και militaire.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ