15 Ιανουαρίου 1950: Ενωτικό Δημοψήφισμα στην Κύπρο μας

Γραφει ο Νίκος Τοπούζης

Θρίαμβος, πάνω από 90% των Κυπρίων αδελφών μας ψηφίζουν υπέρ της Ένωσης με τη μητέρα Ελλάδα. Μια κίνηση που στηρίχθηκε και από την Αριστερά (ΕΑΣ-ΑΚΕΛ) και από την Εθναρχία (Δεξιά παράταξη) της Κύπρου.

5A09856D 0175 41FF 8347 D5E35448B6DE

4E8F7CF0 9A10 440A BFCE F76FE7D18297

«Κυπριακέ λαέ, Του Θεού δώρον είναι η ελευθερία. Της θείας ταύτης ευλογίας η μικρά Πατρίς μας στερείται από αιώνων πολλών. Ουδέποτε να λησμονώμεν ότι η Ελευθερία εδωρήθη μεν υπό του Θεού προς τον άνθρωπον, αλλά μόνον δι’ αγώνων επιμόνων και συνεχών εξαναγκάζονται οι Κυρίαρχοι ν’ αναγνωρίζουν εις τους υπ’ αυτών κυριαρχουμένους το δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως.

C06917DA FB93 46FD B34B D7AFBC37FE3C

E3BCF7B7 C39E 48C1 AA3B CC8D1D8F36E9

[…] Εντεύθεν, ως τεταγμένοι φρουροί των συμφερόντων της Νήσου, προεκρίναμεν, κατά τα ήδη εξαγγελθέντα, ως πρώτον μέτρον του περαιτέρω απελευθερωτικού αγώνος την διεξαγωγήν δημοψηφίσματος.

Τούτο διά να καταδειχθή δια μίαν εισέτι φοράν, ότι σύμπας ο λαός ουδέν άλλο επιζητεί, ειμή την Ένωσιν.

4CFC5FA5 35BE 48A9 974E F3DCF0DE488C

C090E02E 07FE 404F 8190 37A06A5FA8DE

[…] Κυπριακέ λαέ, Καλείσαι όπως ηνωμένος και αδιάσπαστος υπέρ πάσαν άλλην περίπτωσιν, επιτελέσης και τώρα το προς την δούλην πατρίδα καθήκον σου μετ’ ενθουσιασμού.
F069C20D 1B88 4312 9F81 D22110E9333F
[…]
Σύνθημα μοναδικόν έστω διά παντός: Ένωσιν και μόνον Ένωσιν. Και δι’ αυτήν να δοθή η ψήφος και του τελευταίου Κυπρίου».
Εθναρχική εγκύκλιος 8 Δεκεμβρίου 1949

Καλή αυριανή σε όλους

F5BC799F 0F12 45A1 8A75 62F01A442EAC

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ