31/10/2020

Χρήση του κινητού τηλεφώνου ως κάμερα υπολογιστή (webcam)

Το άρθρο σκοπό έχει να υποδείξει μια λύση στο πρόβλημα της έλλειψης καμερών υπολογιστή (webcams) που παρατηρείται στην αγορά, λόγω αυξημένης ζήτησης.

Η λύση βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας και δεν είναι άλλη από τη χρησιμοποίηση της κάμερας του κινητού τηλεφώνου ή της ταμπλέτας (tablet) ως κάμερας υπολογιστή. Οι κάμερες των κινητών τηλεφώνων μάλιστα είναι τις περισσότερες φορές πολύ καλύτερες από τις κανονικές κάμερες υπολογιστή.
Υπάρχουν διάφορα λογισμικά μέσω των οποίων μπορούμε να μετατρέψουμε την κάμερα του τηλεφώνου ή του tablet σε κάμερα υπολογιστή. Τα εν λόγω λογισμικά λειτουργούν ως ζευγάρι που συνεργάζεται. Το ένα λογισμικό πρέπει να εγκατασταθεί στη συσκευή που έχει την κάμερα και το άλλο λογισμικό πρέπει να εγκατασταθεί στο σταθερό υπολογιστή που θα λαμβάνει την εικόνα από την κάμερα μέσω ασύρματης σύνδεσης WiFi.
Υλικό που προαπαιτείται
– Κινητό τηλέφωνο ή ταμπλέτα (tablet) με κάμερα και λειτουργικό σύστημα Android έκδοση 4.0 τουλάχιστον ή iOS (για iPhone/iPad) έκδοση 10.3 τουλάχιστον
– Υπολογιστής (επιτραπέζιος ή φορητός), με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης WiFi, με λειτουργικό σύστημα MS-Windows έκδοση 7 τουλάχιστον ή macOS έκδοση 10.12 τουλάχιστον.
– Ένα ρούτερ με σύνδεση στο Διαδίκτυο
Λογισμικό που απαιτείται
– Μικροεφαρμογή (app) EpocCam εγκατεστημένη στο κινητό τηλέφωνο ή στο tablet
– Οδηγός συσκευής EpocCam εγκατεστημένος στον υπολογιστή
Εγκατάσταση της μικροεφαρμογής EpocCam στο κινητό τηλέφωνο ή στο tablet
Αναζητήστε τη μικροεφαρμογή EpocCam στο Google Play Store ή στο Apple Apps, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που έχει η συσκευή σας (βλ. εικόνα 1). Οπότε:
– Για εγκατάσταση σε Android κάντε κλικ εδώ ή αναζητήστε στο Google Play: «EpocCam – Webcam for PC and Mac»
– Για εγκατάσταση σε iOS κάντε κλικ εδώ ή αναζητήστε στο App Store: «EpocCam Webcam for Mac and PC»
keimeno webcam1
Εγκατάσταση του λογισμικού των οδηγών EpocCam στον υπολογιστή
Καταρχάς πριν από την εγκατάσταση των οδηγών πρέπει να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν κάμερα υπολογιστή (Skype, Zoom, Windows Live Messenger κ.τ.ό.), διαφορετικά μπορεί να χρειαστεί η επανεγκατάστασή τους.
Κατόπιν κάντε λήψη και εγκαταστήστε τους οδηγούς στον υπολογιστή που θα λαμβάνει την εικόνα. Η εγκατάσταση των οδηγών θα ξεκινήσει μετά από το διπλό κλικ στο εκτελέσιμο αρχείο του λογισμικού εγκατάστασης (βλ. ενδ. εικόνα 2).
Για τη λήψη των οδηγών σε λειτουργικό σύστημα:
Windows κάντε κλικ εδώ
macOS κάντε κλικ εδώ (προαιρετικά σε υπολογιστή Apple μπορείτε να κάνετε λήψη από το παραπάνω ιστότοπο και τον EpocCam Viewer)
Μετά την εγκατάσταση των οδηγών συνιστάται η επανεκκίνηση του υπολογιστή.
keimeno webcam2
Λειτουργία της κάμερας του κινητού ως webcam
keimeno webcam3
– Συνδεθείτε στον ίδιο ρούτερ τόσο με τον υπολογιστή όσο και με το κινητό τηλέφωνο ή το tablet.
– Ξεκινήστε τη μικροεφαρμογή EponCam στο τηλέφωνο ή στο tablet.
– Ξεκινήστε την εφαρμογή EponCam Viewer στον υπολογιστή σας (πιθανόν να χρειαστεί Εκτέλεση ως διαχειριστής) και κάντε κλικ στο εικονίδιο αναπαραγωγής (Play) του παραθύρου (βλ. ενδ. εικόνα 3).
– Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να επιτευχθεί η ασύρματη σύνδεση μεταξύ των δύο συσκευών. Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, θα δείτε στην οθόνη του υπολογιστή εικόνα από την κάμερα του κινητού τηλεφώνου ή του tablet (βλ. ενδ. εικόνα 4).
keimeno webcam4
Δοκιμή της λειτουργίας της κάμερας μέσα από άλλο πρόγραμμα μπορείτε να κάνετε μέσω της ιστοσελίδας που υπάρχει για αυτό το σκοπό με κλικ εδώ.
Για να δείτε στο Skype ή σε παρόμοιο πρόγραμμα την εικόνα από τη συσκευή που περιέχει κάμερα, θα πρέπει να το εκκινήσετε και από τις ρυθμίσεις του βίντεο να επιλέξετε ως συσκευή webcam είτε την τιμή «EpocCam» είτε την «Kinoni Video Source».
Παρατηρήσεις και αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων
Αν το πρόγραμμα EpocCam Viewer δεν λειτουργεί σωστά ή δεν λειτουργεί καθόλου, δοκιμάστε να το απεγκαταστήσετε από τον υπολογιστή. Στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση. Εγκαταστήστε εκ νέου τους οδηγούς με βάση τις οδηγίες που προαναφέρθηκαν.
Αν υπάρχουν προβλήματα με τη σύνδεση μέσω WiFi, κάντε τα παρακάτω: Ελέγξετε τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας, ειδικά αν χρησιμοποιείτε προγράμματα προστασίας του υπολογιστή όπως Norton ή F-Secure κτλ. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επιτρέψετε κατ’ εξαίρεση στην υπηρεσία Bonjour Service να χρησιμοποιεί τη Θύρα UDP 5353 και στην υπηρεσία KinoniSvc να χρησιμοποιεί τη Θύρα TCP 5055.
Αν η ποιότητα του βίντεο δεν είναι ικανοποιητική, μπορεί να υπάρχουν παρεμβολές στη συχνότητα WiFi. Οπότε ελέγξτε αν βρίσκονται σε λειτουργία συσκευές που ευθύνονται για τέτοιου είδους παρεμβολές, όπως λ.χ. ο φούρνος μικροκυμάτων. Απενεργοποιήστε το Bluetooth, τόσο στον υπολογιστή όσο και στο κινητό τηλέφωνο ή το tablet. Μην απομακρύνετε τη συσκευή που φέρει την κάμερα σε απόσταση μεγαλύτερη των δέκα μέτρων από τον υπολογιστή.
Αν το βίντεο αναπαράγεται/παίζει αργά ή με διακοπές, κάντε τα παρακάτω: α) Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ήδη ανοιχτές εφαρμογές που χρησιμοποιούν πολύ τον επεξεργαστή. β) Αν έχουν εκκινήσει τέτοιες εφαρμογές, θα πρέπει να τις κλείσετε. γ) Κλείστε επίσης οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί τη συσκευή με την κάμερα (μέσω του EpocCam). δ) Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, τότε χαμηλώστε την ανάλυση του βίντεο από 720p HD σε VGA, διότι το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στην αδυναμία επεξεργασίας του βίντεο από τον υπολογιστή λόγω τεχνολογικής παλαιότητας.
Εναλλακτική πρόταση για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και Windows
Όσοι κάνετε χρήση αποκλειστικά συσκευών Android (που φέρουν κάμερα) και υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows, μπορείτε να δοκιμάσετε αντί των λογισμικών EpocCam, το ζεύγος λογισμικών DroidCam που αποτελείται από:
– Τη μικροεφαρμογή (app) DroidCam, που πρέπει να εγκατασταθεί στο κινητό τηλέφωνο ή το tablet
– Το λογισμικό οδηγών DroidCam Client, που πρέπει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή
Εγκατάσταση της μικροεφαρμογής DroidCam στο κινητό τηλέφωνο ή στο tablet
Για εγκατάσταση της μικροεφαρμογής DroidCam, κάντε κλικ εδώ ή αναζητήστε στο Google Play: «DroidCam Wireless Webcam»
Εγκατάσταση του λογισμικού των οδηγών DroidCam στον υπολογιστή
Συνιστάται πριν από την εγκατάσταση των οδηγών να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν κάμερα υπολογιστή (Skype, Zoom, Windows Live Messenger κ.τ.ό.).
Κατόπιν κάντε λήψη και εγκαταστήστε τους οδηγούς στον υπολογιστή που θα λαμβάνει την εικόνα. Η εγκατάσταση των οδηγών θα ξεκινήσει μετά από το διπλό κλικ στο εκτελέσιμο αρχείο του λογισμικού εγκατάστασης. Για τη λήψη των οδηγών και την εγκατάσταση σε λειτουργικό σύστημα Windows κάντε κλικ εδώ. Μετά την εγκατάσταση των οδηγών συνιστάται η επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Λειτουργία της κάμερας του κινητού ως webcam
– Συνδεθείτε στον ίδιο ρούτερ τόσο με τον υπολογιστή όσο και με το κινητό τηλέφωνο ή το tablet.
– Ξεκινήστε τη μικροεφαρμογή DroidCam στο τηλέφωνο ή στο tablet (βλ. εικόνα 5).
keimeno webcam5
– Ξεκινήστε την εφαρμογή DroidCam Client στον υπολογιστή σας (βλ. εικόνα 6).
keimeno webcam6

Συμπληρώστε στα ανάλογα πεδία της εφαρμογής DroidCam Client τη διεύθυνση IP (WiFi/Device IP) και τον αριθμό Θύρας (DroidCam Port) που βλέπετε ως πληροφορία στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου ή του tablet (βλ. εικόνα 7).
keimeno webcam7

– Κατόπιν κάντε κλικ στην ένδειξη Start/Connect, της εφαρμογής DroidCam Client, προκειμένου να επιτευχθεί η ασύρματη σύνδεση μεταξύ των δύο συσκευών.
– Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα δείτε στο παράθυρο της εφαρμογής DroidCam Client την εικόνα από την κάμερα του κινητού τηλεφώνου ή του tablet.
Παρατηρήσεις και αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων
Παρόλο που η εικόνα από τη συσκευή που φέρει κάμερα συνεχίζει να αποστέλλεται ακόμα και αν η συσκευή κλειδώνει αυτόματα, είναι καλύτερο να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα. Διαφορετικά υπάρχει η πιθανότητα το βίντεο να τρεμοπαίζει.
https://massmedia-gr.blogspot.com/2020/04/webcam.html

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Άδεια για θανατηφόρα βία εις βάρος ισλαμιστών έδωσε ο Μακρόν – Πληροφορίες για έξοδο του στόλου στην ανατολικη Μεσόγειο

Πληροφορίες του Ολυμπία κάνουν λόγο για μεγάλη κινητοποίηση των γαλλικών στρατευμάτων και επικείμενη έξοδο του γαλλικού στόλου με προορισμό την ανατολική Μεσόγειο. Ανατρέπεται πλήρως το...

Το ΝΑΤΟ ανέβασε φιλοτουρκική ανάρτηση λίγο μετά τον αποκεφαλισμό γυναικών στην Γαλλία!

Παγκόσμια οργή από την αψυχολόγητη ενέργεια υπέρ της Τουρκίας! Λίγο μετά την σφαγή στην Γαλλία, το ΝΑΤΟ είχε την φαεινή ιδέα να αναρτήσει ένα μήνυμα...

Όταν η Σοφία Βέμπο ξυλοκόπησε δημόσια τη Σπεράντζα Βρανά!

Ζήλια. Ένα… ζιζάνιο που μολύνει τα πάντα χωρίς να σκοτώνει τίποτα. Ένα συναίσθημα που οδηγεί τον άνθρωπο σε ακραίες αντιδράσεις. Πόσα και πόσα δεν...

Έξαλλοι οι Ρώσοι: Ο Ερντογάν μας πρόδωσε, είμαστε σε πόλεμο!

«Βρισκόμαστε πλέον σε πόλεμο με την Τουρκία! Η Τουρκία μας πρόδωσε δίνοντας το νατο τις συχνότητες των S 400!» Το Olympia.gr έχει γράψει εδώ και...

Αποκάλυψη Wikileaks: Πως οι Έλληνες το 2008 πέταξαν έξω τους Τούρκους από την υφαλοκρηπίδα!

Το 2008 οι Τούρκοι επιχείρησαν αντίστοιχη πρόκληση με την σημερινή. Ο στρατηγός Γράψας τότε έστειλε Ελληνικό πολεμικό στα 50 μέτρα από το ερευνητικό για...

Λυόν Γαλλία: Τούρκοι ισλαμοφασιστες κυνηγούν στους δρόμους της πόλης Αρμένιους (Βίντεο)

Στην Λυόν της Γαλλίας, μια οργανωμένη ομάδα από περίπου 300 νεαρούς Τούρκους φασίστες τριγυρνά στους δρόμους της πόλεως για να βρει Αρμένιους. https://twitter.com/antiwarrawitna/status/1321575127931408391?s=21

Το ένοχο μυστικό του Alpha – Κόπηκε η συνέντευξη Πετράκου στον Σρόιτερ;

Αυτή τη στιγμή στον Alpha παρά το ότι είχε προαναγγελθεί και είχε διαφημισθεί δεόντως η εκπομπή Tim Talk του Αντώνη Σρόιτερ, παίζει η ταινία...

Εκτακτο: Ανακοινώνει πολύ σκληρά μέτρα διάρκειας ενός μήνα ο Μητσοτάκης τις επόμενες ώρες

Έτοιμος να αντιγράψει τον Μακρον για άλλη μια φορά ο Μητσοτάκης που ετοιμάζεται να ανακοινώσει πολύ σκληρά νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας...

Σαμπάνιες ανοίγει ο Ερντογάν! Η Ελληνική δικαιοσύνη αποφυλακίζει τους ναρκέμπορους του Noor1!

Κορόιδα λιμενικοί που κυνηγάτε την τουρκική ηρωΐνη αντί να τα πιάνετε και να κάνετε ζωάρα!! Συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση για τη μεταφορά 2,1 τόνων ηρωίνης,...

Σεισμός: Κατέρρευσε η μισή Σμύρνη – Έπεσαν κτίρια στην Τουρκια

Τρομερές είναι οι καταστροφές στη Σμυρνη όπου έχουν πέσει κτίρια ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σεισμο 7 ρίχτερ. Μαλιστα οι πληροφορίες κάνουν λόγο...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Άδεια για θανατηφόρα βία εις βάρος ισλαμιστών έδωσε ο Μακρόν – Πληροφορίες για έξοδο του στόλου στην ανατολικη Μεσόγειο

Πληροφορίες του Ολυμπία κάνουν λόγο για μεγάλη κινητοποίηση των γαλλικών στρατευμάτων και επικείμενη έξοδο του γαλλικού στόλου με προορισμό την ανατολική Μεσόγειο. Ανατρέπεται πλήρως το...

Το ΝΑΤΟ ανέβασε φιλοτουρκική ανάρτηση λίγο μετά τον αποκεφαλισμό γυναικών στην Γαλλία!

Παγκόσμια οργή από την αψυχολόγητη ενέργεια υπέρ της Τουρκίας! Λίγο μετά την σφαγή στην Γαλλία, το ΝΑΤΟ είχε την φαεινή ιδέα να αναρτήσει ένα μήνυμα...

Όταν η Σοφία Βέμπο ξυλοκόπησε δημόσια τη Σπεράντζα Βρανά!

Ζήλια. Ένα… ζιζάνιο που μολύνει τα πάντα χωρίς να σκοτώνει τίποτα. Ένα συναίσθημα που οδηγεί τον άνθρωπο σε ακραίες αντιδράσεις. Πόσα και πόσα δεν...

Έξαλλοι οι Ρώσοι: Ο Ερντογάν μας πρόδωσε, είμαστε σε πόλεμο!

«Βρισκόμαστε πλέον σε πόλεμο με την Τουρκία! Η Τουρκία μας πρόδωσε δίνοντας το νατο τις συχνότητες των S 400!» Το Olympia.gr έχει γράψει εδώ και...

Αποκάλυψη Wikileaks: Πως οι Έλληνες το 2008 πέταξαν έξω τους Τούρκους από την υφαλοκρηπίδα!

Το 2008 οι Τούρκοι επιχείρησαν αντίστοιχη πρόκληση με την σημερινή. Ο στρατηγός Γράψας τότε έστειλε Ελληνικό πολεμικό στα 50 μέτρα από το ερευνητικό για...

Λυόν Γαλλία: Τούρκοι ισλαμοφασιστες κυνηγούν στους δρόμους της πόλης Αρμένιους (Βίντεο)

Στην Λυόν της Γαλλίας, μια οργανωμένη ομάδα από περίπου 300 νεαρούς Τούρκους φασίστες τριγυρνά στους δρόμους της πόλεως για να βρει Αρμένιους. https://twitter.com/antiwarrawitna/status/1321575127931408391?s=21