20/10/2020

Εξώδικο Κραουνάκη σε Μπακογιάννη για τη συναυλία της Πρωτοψάλτη με το φορτηγό.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ
Του Σταμάτιου Κραουνάκη του Αντωνίου, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής.
Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (N.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων»,που εδρεύει στην οδό Λιοσίων αρ. 22 και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο.

1. Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων, νομίμως εκπροσωπούμενο.
2. Την Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία «Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς, αρ. 100, νομίμως εκπροσωπούμενης.
Tην 25η.04.2020 Υμείς διοργανώσατε με την συνδρομή και σύμπραξη της Α.Ε. υπό την επωνυμία <> συναυλία εποχούμενη ,άλλως <> με την χρήση αγροτικού οχήματος. Ως σκηνικό χρησιμοποιήθηκε η καρότσα ,ακριβής ορολογία ,αγροτικού οχήματος όπου είχαν τοποθετηθεί οι συμπράξαντες στην μετάδοση ζωντανής μουσικής και τραγουδιών. Το ήθος και επιθυμία προς προσφορά των συμμετασχόντων αδιαπραγμάτευτη Η δύναμη ,ερμηνευτική επάρκεια και αξία της ερμηνεύτριας εξαίρετης συναδέλφου Αλκηστης Πρωτοψάλτη επίσης αδιαμφισβήτητη.
Η άρνηση της πολιτείας και κράτους όπως σήμερα εκπροσωπείται , να συνδράμει τους πόλους του πολιτισμού ,λόγου, μουσικής και θεάματος δυστυχώς εκκωφαντική και δραματική. Κατά την εκτέλεση αυτού του θεάματος ακούστηκαν και εκτελέστηκαν ασφαλώς άρτια τραγούδια, τα οποία ανήκουν ως προς την γέννηση τους σε τρίτα άτομα, στους δημιουργούς τους, τα οποία και δεν συναίνεσαν στην δια του τρόπου αυτού χρήση τους. Χρήση η οποία έτυχε πολιτικής εκμετάλλευσης, απόλυτα σκηνοθετημένης όσον αφορά τα όσα έλαβαν χώρα έμπροσθεν του Μεγάρου Μαξίμου .
Το μικρό ή μεγάλο έργο μου όπως και κάθε δημιουργού ,καλλιτέχνη και εκτελεστή απευθύνεται προς όλους με απώτερο στόχο την ένωση των ανθρώπων, την δημιουργία πολιτιστικών κοιτίδων, την πρόοδο και ενδυνάμωση θετικών συναισθημάτων.
Στη περίοδο της αναγκαστικής απομόνωσης και θεμιτού , υπέρ του κοινού οφέλους , των ατομικών δικαιωμάτων, η σκηνοθετημένη ,- πιστεύω ακράδαντα ερήμην των εκτελεστών του όλου επιχειρήματος συναδέλφων, μουσικών και ερμηνεύτριας επίδειξη λαϊκισμού εκ μέρους σας ακυρώνει αυθορί και παραχρήμα το δίκαιο αίτημα και αξίωση των δημιουργών και καλλιτεχνών εν γένει, δια την συμμετοχή τους στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσής τους. Η αναγνώριση της αξίας και συμβολής στην επίτευξη ψυχικής και συναισθηματικής ισορροπίας στις δύσκολες υφιστάμενες συνθήκες του έργου κάθε δημιουργού και καλλιτέχνη ,απαιτεί όχι την εργαλειοποίηση αυτού του ίδιου του έργου προς πολιτική εκμετάλλευση αλλά προς ψόγο όσων μέχρι τώρα είχε η πολιτεία επιδεικτικά αμελήσει να πράξει.
Η συναυλία αυτή, υπό το πρόσχημα της μέριμνας και ψυχικής ανάτασης των <> ,ενός εκάστου ημών που συνειδητά προστατεύει τον συνάνθρωπό του , διεξήχθη σε πλείστες γειτονιές της Αθήνας, με αφετηρία την Τεχνόπολη Αθηνών (περιοχή Γκάζι),και έκανε στάση μετά από πρόσκληση του Πρωθυπουργού ,μπροστά από το Μέγαρο Μαξίμου, όχι αυθόρμητα αλλά λόγω αναγκαστικής πορείας και μάλιστα υπό την πλήρη σκηνοθετική σύμπραξη και παρουσία ΜΜΕ.
Με μεγάλη απογοήτευση, διαπίστωσα ότι στο πλαίσιο της ως άνω εκδηλώσεως, ερμηνεύθηκαν ορισμένα από τα τραγούδια-δημιουργήματά μου, δίχως προηγουμένως να έχω ερωτηθεί προς τούτο, πολλώ δε μάλλον δίχως να έχω παραχωρήσει την εκ του νόμου απαιτούμενη άδεια και συγκατάθεση. Κατά τα ανωτέρω έλαβε χώρα χωρίς την αναγκαία άδεια,συναίνεση έγκρισή μου καθ υπέρβαση κάθε δικαιώματός μου δημόσια εκτέλεση μουσικής. Αυτό αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού-ιδιοκτήτη του πνευματικού έργου. Η αναφορά των και έκθεση των οικείων διατάξεων στην παρούσα είναι περιττή
Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με την κραυγαλέα έλλειψη στοιχειώδους πρόνοιας και παράλειψης νομοθετικής δέσμευσης της πολιτείας δια την ενίσχυση όλων των καλλιτεχνών-δημιουργών μουσικών έργων, οι οποίοι έχουν πληγεί από την υγειονομική λαίλαπα επίθεση του covid-9 ,έχουν προσβάλει την προσωπικότητά μου δημιουργού ,τργουδοποιού ,καλλιτέχνη και διασκεδαστή.
Επειδή κάθε μέλος του οικείου επαγγελματικού σωματείο ευρίσκεται αντιμέτωπο ,μεσούσης της οικονομικής κατάρρευσης του , της επιδεικτικής αδιαφορίας των ταγών και θεατών ,άμα ίδετε Πρωθ/ρό ,και παντελούς απουσίας αισθήματος αλληλεγγύης και σεβασμού προς τις πνευματικές δημιουργίες.
Επειδή η δημόσια εκτέλεση των μουσικών δημιουργημάτων μου με κοινό χιλιάδες πολίτες –μεταξύ αυτών και τον κ. Πρωθυπουργό της χώρας- διεξήχθη παρά το νόμο.
Επειδή η συμπεριφορά σας συνιστά προσβολή των πνευματικών δικαιωμάτων μου.
Επειδή οι συνθήκες πανδημίας είναι επιβαρυντικές ,πέραν του υπέρτατου αγαθού της υγείας και της ύπαρξης και εξασφάλισης των αναγκαίων και δια έναν έκαστο συνάδελφο-μουσικό δημιουργό ο οποίος δεν μπορεί να ενταχθεί στα χρηματοδοτικά μέτρα στήριξης και αντιμετώπισης των αρνητικών και τραγικά δυσμενών συνεπειών της υφιστάμενης υγειονομικής κατάστασης.
Επειδή ο Δήμος σας, έπραξε όπως δύναμαι να γνωρίζω ερήμην των μελών του Δ.Σ. και δεν μερίμνησε για την παραχώρηση της νόμιμης άδειας του δημιουργού, άδεια που εκ προοιμίου απαιτεί αναγνώριση δικαιώματος τρίτου, μέλους συλλόγου που πράττει υπέρ όλων των εγγεγραμμένων μελών του
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ εντονότατα για την παράνομη συμπεριφορά σας και Σας ΚΑΛΩ όπως απέχετε στο μέλλον από όμοιες ενέργειες.
Περαιτέρω, Σας ΚΑΛΩ, όπως εντός προθεσμίας 5 ημερών ενημερώσετε εγγράφως εμένα δια το ποσόν το οποίον προτίθεστε να καταβάλλετε, ποσόν το οποίον να είστε βέβαιοι θα διατεθεί δια τους πάσχοντες και αδυνατούντες να εξοικονομήσουν τα αναγκαία καλλιτέχνες δημιουργούς ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΩ όπως μεριμνήσετε και πράξετε από κοινού με το σωματείο Ελλήνων δημιουργών προκειμένου για τη με νομοθετική ρύθμιση κάλυψη –ενίσχυση του συνόλου των καλλιτεχνών-μουσικών δημιουργών.
Τέλος, ΔΗΛΩΝΩ ότι επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός μου ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ο Δένδιας επικαλείται το άρθρο αμοιβαίας άμυνας της ΕΕ! Τροχιά ρήξης με Μητσοτάκη

Μπράβο στο Ν. Δένδια.  Αυτονομείται από τον Κ. Μητσοτάκη και επικαλείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη ρήτρα αμοιβαίας αλληλεγγύης κατά της Τουρκίας Επιτέλους, βρέθηκε ένας υπουργός...

Καταγγελία – Παρέμβαση από τον Κώστα Βαξεβάνη – Αποκαλύπτει νέο σκάνδαλο

Παρεμβαση του Κώστα Βαξεβάνη πριν λίγο στο διαδίκτυο όπου κατήγγειλε τα εξής: ΣΚΆΝΔΑΛΟ Τρία δικαστήρια και ένας αντεισαγγελεας του Αρείου Πάγου, έχουν αποφανθεί πως η...

Εύγε Εύα! Η Καϊλή απαίτησε την αφαίρεση της βίζας από Αζέρους διπλωμάτες!

Πραγματικό παλικάρι αποδείχτηκε στην ευρωβουλή η Εύα Καϊλή με την απαίτηση της να επιβληθούν πολύ σκληρά μέτρα στους Αζέρους. Εμείς γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι...

Γερμανικό σαμποτάζ και στο East Med! Οδηγούν την Ελλάδα στον όλεθρο!

Μόνο... φρίκη προκαλεί η συνέντευξη που παραχώρησε στο investigate-europe.eu, ο αναπληρωτής διευθυντής της ΓΔ Ενέργειας της Κομισιόν, Κλάους-Ντίτερ Μπόρχαρντ, ο οποίος λέει αναίσχυντα ότι...

Αλβανία: Εμείς τους βάλαμε στην ΕΕ και αυτοί μας στέλνουν στη Χάγη!

Είναι πισώπλατο μαχαίρωμα της Αλβανίας στην Ελλάδα που φαίνεται ότι έχει καταντήσει ο καρπαζοεισπράκτορας του πλανήτη. Μέχρι και οι Βαλκάνιοι μας δουλεύουν ψιλό γαζί. Έτσι...

Νέα επίθεση του Ερντογάν στην Ρωσία!

Αντίστροφη μέτρηση με την παράνοια του σουλτάνου, η προσπάθεια να ρίξει δίχτυα πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες για να γλιτώσει τις κυρώσεις για τους S...

Μας ξαναθυμίζουν τη Μικρασιατική Καταστροφή (και) οι Γερμανοί!

Αννης -«ψυχής των Ιώνων»- μνημοσύνης χάριν Τη γνώμη δε οικειοτάτη (χρώμαι) ες το πράττειν τι υπέρ της πόλεως (Θουκ. Α΄ 70, 6) Η Γερμανία (της κυρίας Ανγκελα...

29 Αστείες Ατάκες που θα σας συναρπάσουν

Οι πιο αστείες ατάκες της ημέρας που είδαμε στο διαδίκτυο.

Οι Ρώσοι ξεφτιλίζουν τους τουρκους: Απέτυχαν στην δοκιμή των S-400!

Η Τουρκία απέτυχε να δοκιμάσει με επιτυχία το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400, όπως αναφέρουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Ισχύει η είδηση η έχουμε άλλο ένα...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ο Δένδιας επικαλείται το άρθρο αμοιβαίας άμυνας της ΕΕ! Τροχιά ρήξης με Μητσοτάκη

Μπράβο στο Ν. Δένδια.  Αυτονομείται από τον Κ. Μητσοτάκη και επικαλείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη ρήτρα αμοιβαίας αλληλεγγύης κατά της Τουρκίας Επιτέλους, βρέθηκε ένας υπουργός...

Καταγγελία – Παρέμβαση από τον Κώστα Βαξεβάνη – Αποκαλύπτει νέο σκάνδαλο

Παρεμβαση του Κώστα Βαξεβάνη πριν λίγο στο διαδίκτυο όπου κατήγγειλε τα εξής: ΣΚΆΝΔΑΛΟ Τρία δικαστήρια και ένας αντεισαγγελεας του Αρείου Πάγου, έχουν αποφανθεί πως η...

Εύγε Εύα! Η Καϊλή απαίτησε την αφαίρεση της βίζας από Αζέρους διπλωμάτες!

Πραγματικό παλικάρι αποδείχτηκε στην ευρωβουλή η Εύα Καϊλή με την απαίτηση της να επιβληθούν πολύ σκληρά μέτρα στους Αζέρους. Εμείς γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι...

Γερμανικό σαμποτάζ και στο East Med! Οδηγούν την Ελλάδα στον όλεθρο!

Μόνο... φρίκη προκαλεί η συνέντευξη που παραχώρησε στο investigate-europe.eu, ο αναπληρωτής διευθυντής της ΓΔ Ενέργειας της Κομισιόν, Κλάους-Ντίτερ Μπόρχαρντ, ο οποίος λέει αναίσχυντα ότι...

Αλβανία: Εμείς τους βάλαμε στην ΕΕ και αυτοί μας στέλνουν στη Χάγη!

Είναι πισώπλατο μαχαίρωμα της Αλβανίας στην Ελλάδα που φαίνεται ότι έχει καταντήσει ο καρπαζοεισπράκτορας του πλανήτη. Μέχρι και οι Βαλκάνιοι μας δουλεύουν ψιλό γαζί. Έτσι...

Νέα επίθεση του Ερντογάν στην Ρωσία!

Αντίστροφη μέτρηση με την παράνοια του σουλτάνου, η προσπάθεια να ρίξει δίχτυα πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες για να γλιτώσει τις κυρώσεις για τους S...