14/01/2021

Είσαι ναυαγοσώστης και πρέπει να κάνεις διάσωση. Τι γίνεται αν χρειαστεί το φιλί της ζωής;

Nαυγοσωστική διάσωση με νέα δεδομένα λόγω κορονοϊού

Το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου εξέδωσε οδηγίες αναφορικά με τα νέα δεδομένα που θα ισχύουν για την Nαυγοσωστική Διάσωση λόγω της πανδημίας του COVID-19.
– Διάσωση θυμάτων με νέα δεδομένα
Η πρωτόγνωρη πανδημία που προκαλείται από την μόλυνση από το ιό SARS-COV-2 (“κορωνοϊός“, λοίμωξη COVID-19) δημιουργεί νέα δεδομένα ως προς την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών και κυρίως ως προς την ασφάλεια των διασωστών- Ναυγοσωστών.
Τόσο οι επαγγελματίες υγείας όσο και οι πρώτοι βοηθοί κατά τη διάρκεια παροχής διασωστικών πράξεων μπορεί να βρεθούν εκτεθειμένοι κατά τη διάρκεια της παροχής πρώτων βοηθειών και ιδιαιτέρα στις τεχνικές καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης σε αυτόν τον νέο ιό που χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα.
Κατά συνέπεια θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας και όλες οι διασωστικές πράξεις να βασίζονται στα νέα δεδομένα έτσι ώστε να παρέχονται με ασφάλεια οποιασδήποτε διαδικασίες διασώσης.
– Δράση με προστατευτικά μέτρα και αλλαγές στις τεχνικές αναζωογόνησης
Πριν από την προσέγγιση ύποπτου επιβεβαιωμένου περιστατικού τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας.
1. Χρήση προφυλακτικών μέτρων σε όλα τα περιστατικά- γάντια, χειρουργική μάσκα
2. Σε περιστατικά που χρήζουν αναζωογόνησης και χειρισμούς στον αεραγωγό, μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2)και μέτρα προστασίας ματιών-Γυαλιά η Ασπίδα Προσώπου
3. Εάν ο πάσχοντας έχει τις αισθήσεις χορηγείται μάσκα,(απλή χειρουργική) στεγανά εφαρμοσμένη, όπου αυτό επιτρέπεται λόγω συνθηκών
4. Απομάκρυνση των παρευρισκόμενων
5. Περιορισμός στον αριθμό του εμπλεκόμενου προσωπικού στο ελάχιστο
6. Περιορισμός των διαδικασιών που δημιουργούν μικροσταγονίδια όπως π.χ αναρρόφηση
7. Χρήση εξοπλισμού διάσωσης μιας χρήσης
8. Χρήση Ιματισμού μιας χρήσης
9. Ασφαλής καθαρισμός και απολύμανσης όλου του επαναχρησιμοποιημένου εξοπλισμού και όλου του ρυπαρού και ακάθαρτου ιματισμού.
– Παροχή Πρώτων Βοηθειών
Δεν αλλάζουν τα πρωτόκολλα και οι ΚΚΟ στις τεχνικές διάσωσης
Με ιδιαίτερη προσοχή οι τεχνικές που αφορούν χειρισμούς στον αεραγωγό και χρήση αυξημένης προστασίας
Χρήση προστατευτικού εξοπλισμού σε όλα τα περιστατικά (Απλή Χειρουργική μάσκα, Γάντια)
Εάν ο πάσχοντας έχει τις αισθήσεις χορηγείται μάσκα,( χειρουργική) στεγανά εφαρμοσμένη, όπου αυτό επιτρέπεται λόγω συνθηκών
Απομάκρυνση των παρευρισκόμενων
Περιορισμός στον αριθμό του εμπλεκόμενου προσωπικού στο ελάχιστο
Περιορισμός των διαδικασιών που δημιουργούν μικροσταγονίδια όπως π.χ αναρρόφηση
Χρήση εξοπλισμού διάσωσης μιας χρήσης
Χρήση Ιματισμού μιας χρήσης πχ χρήση αλουμινοκουβέρτων
Ασφαλής καθαρισμός και απολύμανσης όλου του επαναχρησιμοποιημένου εξοπλισμού και όλου του ρυπαρού και ακάθαρτου ιματισμού
– Διαδικασίες εφαρμογής ΚΑΡΠΑ
Κάθε φορά που εκτελείται ΚΑΡΠΑ, ιδιαίτερα σε ένα άγνωστο θύμα, υπάρχει κίνδυνος διασταυρούμενης λοίμωξης, που σχετίζεται ιδιαίτερα με την εφαρμογή εμφυσήσεων διάσωσης και ως εκ τούτου τέτοιες τεχνικές “στόμα με στόμα-φιλί της ζωής” θα πρέπει να αποφεύγονται.
Ο προστατευτικός εξοπλισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου αυτό δύναται πριν την έναρξη διασωστικών πράξεων.
Σε κάθε περίπτωση, με βάση τις υπάρχουσες καθιερωμένες οδηγίες, θα πρέπει να γίνει άμεσα κλήση για βοήθεια στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων στο τηλ.22887171.
Αναγνωρίστε την καρδιακή ανακοπή αναζητώντας την απουσία σημείων ζωής και την απουσία φυσιολογικής αναπνοής, χωρίς την διάνοιξη του αεραγωγού και χωρίς να τοποθετείται το πρόσωπο σας κοντά στο στόμα του ασθενή.
Μην ακούτε ή αισθάνεστε την αναπνοή τοποθετώντας το αυτί και το μάγουλο σας κοντά στο στόμα του ασθενούς.
Αποφεύγονται παρεμβάσεις στον αεραγωγό. Απαγορεύονται οι εμφυσήσεις στόμα σε στόμα.
Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για την επιβεβαίωση της καρδιακής ανακοπής, ξεκινήσετε τις θωρακικές συμπιέσεις μέχρι να φτάσει η βοήθεια (ή προφανώς ο ασθενής να εμφανίσει έκδηλα σημεία ζωής όπως πχ αντίδραση με κινήσεις).
Τοποθετείστε και εφαρμόστε ορθά μάσκα μη επανεσπνοής για συνεχή χορήγηση οξυγόνου στον ασθενή και προχωρήστε με θωρακικές συμπιέσεις.
Βεβαιωθείτε ότι ένα ασθενοφόρο είναι καθ΄ οδόν. Αν υποπτεύεστε COVID 19, δώστε αυτή την πληροφορία εξαρχής την Υπηρεσία Ασθενοφόρων.
Σε περίπτωση θετικού/ ύποπτου COVID-19 θύματος, οπότε και υπάρχει σαφής κίνδυνος μόλυνσης, οι Ναυαγόσωστες θα πρέπει να επιχειρούν ΚΑΡΠΑ μόνο με θωρακικές συμπιέσεις και έγκαιρη απινίδωση μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.
Η έγκαιρη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης του ατόμου και δεν αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης του διασώστη.
Χειρισμοί που μπορεί να προκαλέσουν αερόλυμα (π.χ., χρήση AMBU) σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης).
Απορρίψτε ή καθαρίστε όλο τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ ακολουθώντας τις συστάσεις του κατασκευαστή και τις τοπικές οδηγίες.
Αφαιρέστε το προστατευτικό εξοπλισμό με ασφάλεια, απολυμάνετε τυχόν επιφάνειας που ήρθαν σε επαφή και απορρίψετε τους σάκους μολυσματικών σε ειδικούς χώρους φύλαξης.
Η υγιεινή των χεριών έχει σημαντικό ρόλο στη μείωση της μετάδοσης. Μετά την εκτέλεση οποιαδήποτε διασωστικής διαδικασίας και ιδιαίτερα στην ΚΑΡΠΑ θα πρέπει να γίνει απολύμανση, καλό πλύσιμο χειρών με σαπούνι και νερό και χρήση αντισηπτικών χεριών με βάση το οινόπνευμα.
– Διαδικασίες Καθαριότητας και απολύμανσης
1. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα συγκεκριμένα περιστατικά θα πρέπει να είναι μιας χρήσης
2. Απαγορεύεται η χρήση συμπιεσμένου νερού προς αποφυγή μόλυνσης με σταγονίδια
3. Ο εξοπλισμός πρέπει να απολυμαίνετε με υψηλό βαθμό απολύμανσης με απολυμαντικό ευρέως φάσματος και αποδεδειγμένης αντιβακτηριακής και αντιι-ικής δράσης (συνήθως διάλυμα υποχλωριϊδους νατρίου)
4. Για συσκευασίες και μηχανήματα που δεν μπορούν να απολυμάνθουν με εμβάπτιση, ακολουθείται η διαδικασία της απολύμανσης των επιφανειών.
5. Η απολύμανση των οριζοντίων και κάθετων επιφανειών, των υλικών και των χώρων να γίνεται με διάλυμα χλωρίνης 0.5% (5000 ppm) που γίνεται με περίπου 200 ml ( ένα ποτήρι) χλωρίνης 3% σε 800 ml νερό παρασκευαζόμενο της στιγμής της χρήσης τους.
6. Κατάλληλη διαχείριση απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους μολυσματικών
7. Πλύσιμο χεριών σε τακτά χρονικά διαστήματα με σαπούνι και τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος
Πηγή: philenews

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Σάρωσαν σε τηλεθέαση οι ράδιο Αρβύλα – Πανικός σε Μαξίμου και Σκαι

Κατέρρευσε στην κυριολεξία το δελτίο ειδήσεων του Σκαι που έπαιζε απέναντι από τους ράδιο αρβύλα εκείνη την ώρα. Να θυμησουμε ότι ο Κανακης και...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Απίστευτος διασυρμός του πρωθυπουργού με την απάντηση του για τα εμβολια στον Νίκο Χατζηνικολαου

Συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολαου για το  δελτίο ειδήσεων του Αντ1 έδωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.Μια συνέντευξη που όπως φάνηκε από τα σχόλια στα...

Πρωτοφανή γεγονότα στη Βουλή για τα ραφάλ και ενδοκυβερνητική ρηξη

Χαστούκι στην κυβέρνηση απο κυβερνητικό βουλευτή σε συνεδριαση για την κύρωση της σύμβασης της αγοράς των μαχητικών Rafale με σφοδρότατη κριτική. Συγκεκριμένα ο βουλευτής...

Μουλωχτά πέρασαν νόμο που πετάει εκτός νόμου Κατσέλη 40.000 ιδιοκτήτες α΄κατοικίας (Βίντεο)

Σύμφωνα με τον Νόμο Κατσέλη, για όσους είχαν κάνει αίτημα ένταξης στον Νόμο, η κατοικία προστατεύοταν μέχρι να εκδικαστεί. Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου...

Πρωτοφανής επιχείρηση κατά ισλαμιστών στην Γαλλία!

Σε μία ευρύτατης κλίμακας συντονισμένη επιχείρηση όπου συμμετείχε η αντιτρομοκρατική, ο στρατός, η αστυνομία και οι υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, συνελήφθησαν επτά νεαροί...

Ισχυρός σεισμός σε Πάτρα και Στερεά Ελλάδα

Ισχυρός σεισμός πριν λίγα λεπτά σε Πάτρα και Στερεά Ελλάδα.Λεπτομέρειες σε λίγο

Τραγικά γεγονότα στην Πορτογαλία κατά την διάρκεια της επίσκεψης Μητσοτάκη

Πραγματική αναμπουμπούλα επικρατεί στην Πορτογαλία λίγο μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη. Μπορεί ο έλληνας πρωθυπουργός να μην συναντήθηκε με τον Πορτογάλο Πρόεδρο Μαρσέλου Χεμπέλου...

Επέλαση των Ράδιο Αρβύλα στην κορυφή της τηλεθέασης: Καταρρέουν τα δελτία ειδήσεων των 8 που παίζουν απέναντι τους

Σκαι και Mega έχουν ζουν πλέον ένα εφιάλτη καθώς τα δελτία ειδήσεων τους χθες κατέρρευσαν μπροστά στην επέλαση των Ράδιο Αρβύλα.Open, Ράδιο Αρβύλα: 22% Star,...

Αντώνης Κανακης: Αγόρασα το αυτοκίνητο του Κυριακου Μητσοτακη και παραλίγο να σκοτωθώ σε τροχαίο

Με αφορμή την επανεμφάνιση των Ράδιο Αρβύλα στο open και το δυναμικό come back πολλοί χρήστες των social media θυμήθηκαν μια παλιότερη εξομολόγηση του...

Κατέρρευσαν στο Μαξίμου βλέποντας την Ντόρα να μιλά για λαϊκή εξέγερση!

Ο παραλογισμός της κυβέρνησης με τα μέτρα και το lockdown οδηγούν σε κοινωνική έκρηξη και λαϊκή εξέγερση και αυτή είναι πλέον μια άποψη που...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Σάρωσαν σε τηλεθέαση οι ράδιο Αρβύλα – Πανικός σε Μαξίμου και Σκαι

Κατέρρευσε στην κυριολεξία το δελτίο ειδήσεων του Σκαι που έπαιζε απέναντι από τους ράδιο αρβύλα εκείνη την ώρα. Να θυμησουμε ότι ο Κανακης και...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Απίστευτος διασυρμός του πρωθυπουργού με την απάντηση του για τα εμβολια στον Νίκο Χατζηνικολαου

Συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολαου για το  δελτίο ειδήσεων του Αντ1 έδωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.Μια συνέντευξη που όπως φάνηκε από τα σχόλια στα...

Πρωτοφανή γεγονότα στη Βουλή για τα ραφάλ και ενδοκυβερνητική ρηξη

Χαστούκι στην κυβέρνηση απο κυβερνητικό βουλευτή σε συνεδριαση για την κύρωση της σύμβασης της αγοράς των μαχητικών Rafale με σφοδρότατη κριτική. Συγκεκριμένα ο βουλευτής...

Μουλωχτά πέρασαν νόμο που πετάει εκτός νόμου Κατσέλη 40.000 ιδιοκτήτες α΄κατοικίας (Βίντεο)

Σύμφωνα με τον Νόμο Κατσέλη, για όσους είχαν κάνει αίτημα ένταξης στον Νόμο, η κατοικία προστατεύοταν μέχρι να εκδικαστεί. Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου...

Πρωτοφανής επιχείρηση κατά ισλαμιστών στην Γαλλία!

Σε μία ευρύτατης κλίμακας συντονισμένη επιχείρηση όπου συμμετείχε η αντιτρομοκρατική, ο στρατός, η αστυνομία και οι υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, συνελήφθησαν επτά νεαροί...

Ισχυρός σεισμός σε Πάτρα και Στερεά Ελλάδα

Ισχυρός σεισμός πριν λίγα λεπτά σε Πάτρα και Στερεά Ελλάδα.Λεπτομέρειες σε λίγο