Η ΓΔΑΕΕ απευθύνθηκε σε δικηγορική εταιρεία για να βρει C-130 ;

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ισχυρές αναταράξεις προκλήθηκαν μετά την αποκάλυψη του DP ότι η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) έχει εμπλέξει αμερικανική δικηγορική εταιρία στη διερεύνηση της παγκόσμιας ιδιωτικής αγοράς μεταχειρισμένων μεταφορικών αεροσκαφών, με εικαζόμενο σκοπό τον εντοπισμό περιπτώσεων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην απομείωση του προβλήματος των διαθεσιμοτήτων του μεταφορικού στόλου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Νεότερες πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση του DP περιλαμβάνουν τα στοιχεία της αμερικανικής δικηγορικής εταιρίας αλλά και την ακριβή ημερομηνία που έλαβε χώρα η συνάντηση της ΓΔΑΕΕ με τους εκπροσώπους της δικηγορικής εταιρίας. Η συνάντηση φέρεται να έλαβε χώρα την 11η Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες ζητήθηκε από το ΓΕΑ να συμμετάσχει μικρός αριθμός αξιωματικών, με εξειδικευμένες γνώσεις. Αν και δεν υπάρχει τεκμηρίωση για πρότερη ενημέρωση του ΓΕΑ, αυτή θα πρέπει να θεωρείται βεβαία για λόγους προγραμματισμού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη συνάντηση τα εξειδικευμένα ερωτήματα που τέθηκαν από ελληνικής πλευράς δεν έλαβαν ουσιαστικές απαντήσεις. Σε ό,τι αφορά το κόστος προμήθειας και την κατάσταση του μεταχειρισμένου αεροσκάφους C-130H αναφέρθηκαν ότι ανέρχεται στο ποσό 32 εκατ. δολ. ΗΠΑ σε κατάσταση «where is, as is» (όπου είναι, όπως είναι»), ότι διαθέτει αναλογικό κόκπιτ και ότι πιθανά θα απαιτήσει δομικές ενισχύσεις.

Δηλαδή, πρόκειται για κόστος υπερδιπλάσιο αυτού των δύο αεροσκαφών C-130H που φέρονται να παραχωρούνται δωρεάν ως πλεονάζον αμυντικό υλικό (EDAs: Excess Defense Articles) από τα αποθέματα της Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAF), με την ελληνική πλευρά να αναλαμβάνει το κόστος (περί τα 7,5 εκατ. ευρώ ανά αεροσκάφος) της εργοστασιακής συντήρησης τους (PDM) σε εργοστάσιο βάσης της USAF.

Δεδομένου ότι πρόκειται για εξόφθαλμα εξωθεσμική διαδικασία (βλ. “σημειώσεις” στο τέλος του κειμένου), θα πρέπει να διευκρινιστεί άμεσα ποιοι εκ της πολιτικής ή/και στρατιωτικής ηγεσίας ζήτησαν από την ΓΔΑΕΕ να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία, καθότι εγείρονται πολύ σοβαρά ερωτήματα με κύριο το κόστος σε σχέση με τα C-130H από τα αποθέματα της Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Η υπόθεση μάλιστα, ενδεχομένως αποκτά άλλη διάσταση, εάν αληθεύει η πληροφορία, ότι για την υπόθεση επέδειξε ενδιαφέρον η επιφορτισμένη με την προώθηση της διμερούς συνεργασίας στον αμυντικό τομέα, αμερικανική διπλωματική αντιπροσωπεία και ιδιαίτερα ο Αεροπορικός Ακόλουθος των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Επίσης άμεσα θα πρέπει να απαντηθούν τα ακόλουθα:
>Η αμερικανική δικηγορική εταιρία αποτελεί τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας Lionheart International;
>Η ίδια δικηγορική εταιρία προωθεί επίσης και την αγορά μεταχειρισμένων αεροσκαφών τύπου C-130 από την Ισπανία και με ποια ιδιότητα;

>Πότε εκδόθηκε ανακοίνωση τεχνικού διαλόγου ή έρευνας αγοράς ώστε να γίνει η συνάντηση με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 155 (σημείωση 1) του νόμου 4782/2021 που αντικατέστησε το άρθρο 8 του νόμου 3978/2011; Πότε αναρτήθηκε ανακοίνωση τύπου για τη συνάντηση στην κεντρική ιστοσελίδα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του οικείου Γενικού Επιτελείου ή της οικείας Γενικής Διεύθυνσης;

>Ή συνάντηση είναι συμβατή με τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του άρθρου 156 (σημείωση 2) του νόμου 4782/20212021 που αντικατέστησε το άρθρο 10 του νόμου 3978/2011;
>Στη συνάντηση με την αμερικανική δικηγορική εταιρία συμμετείχε επιτροπή διαπραγματεύσεων ή η ηγεσία της ΓΔΑΕΕ με ομάδα «επιλεγμένων» στελεχών της ΓΔΑΕΕ;

>Η εν λόγω αμερικανική δικηγορική εταιρία, μήπως είχε έλθει το 2020 σε επικοινωνία με τον Δ’ Κλάδο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για το ίδιο ζήτημα; Αν ναι, ποια ήταν η κατάληξη αυτής της διαδικασίας;
>Τι ακριβώς σκοπεύει να πράξει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας τώρα που έχει γνωστοποιηθεί το ζήτημα;

Διότι το να δίνονται “αυστηρές εντολές” για τη νεκρανάσταση του μεταφορικού στόλου είναι ένα πράγμα. Το να ασχοληθεί κανείς για την εξεύρεση εφικτών και όσο το δυνατό μονιμότερων λύσεων είναι άλλο. Διότι σε αυτό τον τομέα, οι επιδόσεις της ελληνικής πλευράς, παραμένουν καταθλιπτικές.

Η εντύπωση δε που επικρατεί, είναι ότι η εθισμένη σε ρόλο “καλού πελάτη” ελληνική πλευρά, εξακολουθεί να μη συνειδητοποιεί ότι διαχειρίζεται τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη και ότι υπόκειται σε λογοδοσία (accountability) και ότι μαγικές λύσεις («ευκαιρίες») δεν υπάρχουν.

Σημειώσεις:
(1). Άρθρο 155 «Κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας που εφαρμόζουν τα όργανα των Ενόπλων Δυνάμεων Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 3978/2011». Το άρθρο 8 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8 Κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας που εφαρμόζουν τα όργανα των Ενόπλων Δυνάμεων

1. Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των ΕΔ που απασχολείται με κάθε είδους σχέση εργασίας επιτρέπεται, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, να διενεργεί επαφές μόνο με τους νόμιμους εκπροσώπους των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης για τη σύναψη συμβάσεων.

2. Ενημέρωση από οικονομικούς φορείς για στρατιωτικό εξοπλισμό επιτρέπεται να γίνεται και στο πλαίσιο διενέργειας τεχνικού διαλόγου ή έρευνας αγοράς, στο πλαίσιο ημερίδων ή ενημερωτικών συναντήσεων που διοργανώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παρουσίαση νέων τεχνολογικών εξελίξεων σε συγκεκριμένους τομείς, καθώς και στο πλαίσιο εκθέσεων και συνεδρίων που διοργανώνονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την παρουσίαση των εξελίξεων σε τομείς αμυντικής βιομηχανίας και τεχνολογίας. Ανακοίνωση για τις εν λόγω συναντήσεις αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του οικείου Γενικού Επιτελείου ή της οικείας διεύθυνσης, την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν.

(2). Άρθρο 156 «Κανόνες διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς που επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 3978/2011». Το άρθρο 10 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10 Κανόνες διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς που επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς
2. Απαγορεύεται στους οικονομικούς φορείς ή στους νόμιμους εκπροσώπους τους που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τομέα της άμυνας να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν οποιονδήποτε ενδιάμεσο, μεσάζοντα ή πράκτορα κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς λαμβάνουν επαγγελματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τη σύμβαση από δικηγορικά γραφεία, καθώς και από φορολογικούς, τεχνικούς και οικονομικούς συμβούλους. Επιτρέπεται η χρήση εμπορικών αντιπροσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 219/1991 (Α’ 81).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ