12/04/2021

Ἡ τρίτη Διάσταση- Ἀμφίπολις 4ος αὶών π.Χ.

wpid 20141211034438
Ἀπό Χαρίκλεια
Λόγω τοῦ μεγάλου ἐνδιαφέροντος γιά τήν Ἀμφίπολη σᾶς ἐπισυνάπτω μιά γραβούροα τοῦ POUQUEVILLE, μέ τίτλο Ruines d’ Amphipolis ἀπό τό 1835. (POUQUEVILLE, François Charles Hugues Laurent. Grèce, Παρίσι, Firmin Didot, MDCCCXXXV [=1835). Κάτι πού δείχνει ὅτι ἦταν γωνστή ἀπό παλιά.
Βέβαια ὑπάχει μεγάλη ἀδημονία γιά τό τί εἶναι μέσα στόν τύμβο.Ἁλλά θά πρέπει νά ἔχουμε ὑπομονή. Διότι ἡ ἀνασκαφές δέν εἶναι τόσο εὔκολες καί τά συμπεράσματα πολύ δύσκολα.
Πάντως καί αὐτά πού βρέθηκαν μέχρι στιγμῆς εἶναι σημαντικά. Ἰδίως τό ψηφιδωτό μέ τήν ἀρπαγή τῆς Περσεφόνης, ὅπου ὑπάρχει ἡ τρίτη διάσταση, ἀλλάζει τήν ἱστορία τέχνης τῆς Εὐρώπης.Διότι σύμφωνα μέ τά μέχρι στιγμῆς γνωστά, ἡ τρίτη διάσταση στήν ζωγραφική, κατακτᾶται κατά τήν Ἀναγέννηση. Τώρα θά πρέπει νά ξαναγράψουν τήν Ἱστορία Τέχνης ὡς πρός τό σημεῖα αὐτό καί νά πᾶνε μόλις 2500 χρόνια πίσω.
Ἐλπίζω νά μήν κουραστοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι ἱστορικοί τέχνης ἀπό τό μακρό αὐτό ταξίδι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ