5/03/2021

Εορτάζοντες την 4ην του μηνός Μαρτίου

eortazontes13 1

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ο Ίορδανίτης

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΥΛΟΣ και ΙΟΥΛΙΑΝΗ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΟΔΡΑΤΟΣ, ΑΚΑΚΙΟΣ και ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ επίσκοπος Κύπρου

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ επίσκοπος Άσσου της Ανατολής

Αναλυτικά

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ο Ίορδανίτης
Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς στην Λυκία, τον 7ο μετά Χριστόν αιώνα. ο σατανάς, όμως, του έπαιξε πονηρό παιγνίδι. Κατάφερε και τον παρέσυρε στην αίρεση των Μονοφυσιτών. Άλλ’ ο Θεός, πού γνώριζε τις αγαθές του προθέσεις, ευδόκησε να λάμψει στο πνεύμα του ή αλήθεια. Όταν κάποτε επισκέφθηκε τον Άγιο Ευθύμιο, πού ήταν βαθύς γνώστης των Γραφών, και τον άκουσε με ταπεινό φρόνημα, κατάφερε και αναγνώρισε την ορθόδοξη αλήθεια. Σαν χαρακτήρας, ο Γεράσιμος ήταν πολύ αυστηρός με τον εαυτό του. Έτρωγε και κοιμόταν τόσο, όσο χρειαζόταν. Έλεγε, μάλιστα, ότι όποιος θέλει να ζήσει περισσότερο, πρέπει να κοιμάται λιγότερο. Όχι μόνο διότι ο πολύς ύπνος κάνει τρυφηλό, άρα ανίσχυρο στους κόπους το σώμα, και πολύ ευάλωτο στις ασθένειες, αλλά και διότι ζωή είναι κυρίως το μέρος του χρόνου πού έχουμε συνείδηση. Πότε αυτό συμβαίνει; Όταν είμαστε ξύπνιοι. Και πρόσθετε: “Είπαν οι σοφοί τον ύπνο αδελφό του θανάτου. Θέλεις λοιπόν να βρίσκεσαι περισσότερα χρόνια στη ζωή; Μείνε λιγότερες ώρες στο κρεβάτι σου. Διότι αυτό είναι ένα είδος φέρετρου και εμποδίζει από την ενέργεια, πού είναι ή θεμελιώδης βάση της ζωής”. Αργότερα ο Γεράσιμος, κοντά στον Ιορδάνη, “ίδρυσε κοινοβιακή αδελφότητα, όπου όλοι μαζί ήταν μια ψυχή και μια καρδιά. (Να σημειώσουμε εδώ, ότι τα στοιχεία, από τους Συναξαριστές, για τον χρόνο πού έζησε ο Άγιος Γεράσιμος, στερούνται Ιστορικής βάσεως, διότι ο Μέγας Ευθύμιος με τον όποιο συναντήθηκε ο Άγιος Γεράσιμος, έζησε τον 5ο αιώνα μ.Χ. και όχι τον 7ο πού υποτίθεται ότι γεννήθηκε ο Άγιος Γεράσιμος. Επομένως ο χρόνος της ζωής του Άγιου Γερασίμου, παρατίθεται εδώ με επιφύλαξη).

Απολυτίκιο. Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.
Της ερήμου οίκήτωρ, Ασκητών άκροθίνιον, και αγγελικής πολιτείας άναδέδειξαι έσοπτρον, του Πνεύματος τη αίγλη λαμπρυνθείς, Γεράσιμε Όσιων καλλονή ‘διά τούτο θεραπεύεις διαπαντός, τους πίστει έκβοώντας σοι’ δόξα τω δεδωκότι σοι ίοχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ένεργοϋντι δια σου, πασιν ίάματα.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΥΛΟΣ και ΙΟΥΛΙΑΝΗ
Έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Αύρηλιανοϋ. Πατρίδα τους ήταν ή Πτολεμαΐδα, και είχαν ευσεβείς γονείς, πού τους άνέθρεψαν με πολλή ευσέβεια και ένθερμη αφοσίωση προς τη στρατευόμενη Εκκλησία του Χριστού. ο Παύλος, μεγαλύτερος της αδελφής του Ίουλιανής, όταν καταρτιςτηκε καλά γύρω από τη χριστιανική αλήθεια, επεδίωκε συναναστροφές ειδωλολατρών συνομηλίκων του, με την προοπτική να τους φέρει προς το χριστιανικό φως. Το παράδειγμα του ακολούθησε και ή αδελφή του.’Όταν όμως ο αυτοκράτωρ Αύρηλιανός ήλθε στην Πτολεμαΐδα, οι εκεί ειδωλολάτρες, κατήγγειλαν τους δύο χριστιανούς αδελφούς, ότι ήταν πολύ θρασεΐς και προσβλητικοί εναντίον των ειδώλων. ο αυτοκράτωρ τους συνέλαβε και τους διέταξε ν’ απαρνηθούν το Χριστό. Τα δύο αδέλφια απάντησαν, ότι ή ψυχή τους και ή θρησκευτική τους συνείδηση ανήκουν στο Χριστό, και ότι μόνο άπ’ Αυτόν μπορούσαν να παίρνουν τέτοιου είδους διαταγές. Ακολούθησε τότε εναντίον τους, σειρά ανεκδιήγητων σκληρών βασανισμών. Ύπέμειναν όμως με καταπληκτικό θάρρος και αλύγιστη καρτερία, τόση, ώστε και αυτοί οι δήμιοι τους Κοδράτος, Άκάκιος και Στρατόνικος, αφού πέταξαν τα βασανιστικά όργανα, έπεσαν στα πόδια τους ομολογώντας το Χριστό. Όμως, νέοι δήμιοι ξέσχισαν τα σώματα των μαρτύρων με σιδερένια όργανα και έτσι έλαβαν μαρτυρικό θάνατο. (Ή μνήμη τους περιττώς επαναλαμβάνεται την 17η Αυγούστου και την 27η ή 28η Μαΐου από ορισμένους Συναξαριστές)

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΟΔΡΑΤΟΣ, ΑΚΑΚΙΟΣ και ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΣ
Αυτοί ήταν δήμιοι στα χρόνια του βασιλιά Αύρηλιανοϋ (270-275). Πίστεψαν στον Χριστό κατά το μαρτύριο των Αγίων Παύλου και Ίουλιανής στην Πτολεμαΐδα, με αποτέλεσμα να αποκεφαλιστούν.

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ επίσκοπος Κύπρου
Στόν Πατμιακό κώδικα 266 ή μνήμη του συνοδεύεται με αυτή του Αδριανού, και λέγεται επίσκοπος Κωνστάντιας της Κύπρου. Ίσως και ο Αδριανός αυτός, πού δεν μνημονεύεται πουθενά άλλου, να ήταν και αυτός επίσκοπος Κύπρου. ο άγιος Γρηγόριος απεβίωσε ειρηνικά (κατά τον Del. 5 Μαρτίου).

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ επίσκοπος Ασσου της Ανατολής
Καταγόταν από τη Μυτιλήνη, από το χωριό Άκόρνη (1150μ.Χ.), πού βρίσκεται κοντά στην Ιερά (αρχαία πόλη της Λέσβου, πού ερείπια της βρίσκονται στο βόρειο άκρο της δυτικής πλευράς του στομίου του κόλπου της Γέρας). Είχε γονείς ευσεβείς τον Γεώργιο και τη Μαρία, πού παρακαλούσαν τον Θεό με δάκρυα να τους δώσει παιδί. ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές τους και τους έδωσε ένα αγοράκι πού το ονόμασαν Γεώργιο (τον μετέπειτα Γρηγόριο). Και το μεγάλωναν με μεγάλη επιμέλεια, μαθαίνοντας του τα θεία και ιερά γράμματα. Κατόπιν για να συμπληρώσει τις σπουδές του πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου γνωρίστηκε με τον Ιερομόναχο Αγάθωνα, ηγούμενο σ’ ένα από τα μοναστήρια της Ανατολής. Αργότερα ο Γρηγόριος πήγε στο μοναστήρι του Αγάθωνα και έμεινε κοντά του τρία χρόνια, ασκούμενος στην αρετή. Έπειτα επέστρεψε στην πατρίδα του και από εκεί πήγε για προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα, και προχώρησε στα ησυχαστήρια του Ιορδάνη, όπου έγινε μοναχός και αργότερα Ιερομόναχος. Με τις συστάσεις του Αγάθωνα, έγινε επίσκοπος της Άσσου της Μυσίας, πού απείχε ένα χιλιόμετρο από την ακτή του Άδραμυτηνοϋ κόλπου. Εκεί ο Γρηγόριος έδωσε όλο του τον εαυτό, για την πνευματική αναβάθμιση της επισκοπής του. Άλλ’ οι κακομαθημένοι και φθονεροί πρόκριτοι της πόλης, τον ανάγκασαν να παραιτηθεί. Στην αρχή πήγε στην Τένεδο, όπου ησύχασε για αρκετό καιρό σε μια Μονή. Αργότερα αφού πέρασε από την πατρίδα του, κατέληξε στο όρος Πρηών της Δ. Μικράς Ασίας, όπου ίδρυσε ησυχαστήριο και κατόπιν ναό στο όνομα της Θεοτόκου. Εκεί λοιπόν, με μια μικρή συνοδεία περνούσε τον καιρό του με προσευχή και λατρεία. Κάποτε- κάποτε κατέβαινε στις πόλεις και κήρυττε το λόγο του Θεού. Έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο ο ταπεινόφρων Γρηγόριος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Γυναίκα κατέρρευσε από συγκίνηση μόλις την άγγιξε ο πρωθυπουργός!

Βέβαια μπορεί να είναι και παρενέργεια του εμβολίου αλλά η γυναίκα μόλις βγήκε από το εμβολιαστικο κέντρο έπεσε πάνω στον πρωθυπουργό Κυριακο Μητσοτακη.Αυτός...

Κορόιδο Έλληνα: Νομιμοποιήθηκε το κορονοπάρτι του Μηστοτάκη στην Ικαρία από το Υπουργείο Προστασία Πολίτη (Βίντεο)

netakias.comΤην ώρα που στις 25 Νοεμβρίου σχηματίστηκε ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ και ΕΠΕΣΑΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ σε πέντε (5) νεαρούς για πάρτι γενεθλίων εν μέσω lockdown. Από τις...

Τρόμος στις ψυχές των Ελλήνων μετά το διάγγελμα του πρωθυπουργού

Συγκλόνισε η εικόνα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτακη με λεζάντα «είμαστε στην αρχή του τέλους».Δηλαδή ποιος το σκέφτηκε αυτό; «Η αρχή του τέλους»; Οι άνθρωποι παραπέμπουν...

Βζιιιν ! Τέλος εποχής για τη Χαλυβουργική μετά από 96 χρόνια λειτουργίας – Θρίαμβος Μητσοτάκη

 Η Εθνική Τράπεζα έκανε αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης για τη Χαλυβουργική.Το φινάλε μιας εκ των μεγαλύτερων ελληνικών βιομηχανιών όλων των εποχών ξεκίνησε...

Σκουτέλης: Ο καθηγητής και μέλος της επιτροπής αποδομεί τα νέα μέτρα

Ερωτηματικά δημιουργεί η τοποθέτηση του καθηγητή, κυρίου Σκουτελη που αποδομεί τα νέα μέτρα ενώ είναι μέλος της επιτροπής που υποτίθεται τα πρότεινε. Τελικά ποιοι...

Δήλωση – σοκ του Κυριάκου Μητσοτάκη

Να γίνεται επιχειρηματιες για να πληρώνεται φόρους στο δημόσιο ώστε να τρώνε ο Μητσοτάκης και η παρέα του.Γιατί σε αυτή τη χώρα κάποιος...

Τα social media τσακιζουν το Μαξίμου – Έκκληση Πετσα στους πολίτες να μην τρολλαρουν τα μέτρα

Πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει η κυβέρνηση του Κυριακου Μητσοτακη; Μοιάζει αστείο αλλά έβγαλαν τον Πετσα στα κανάλια να εκλιπαρεί τους πολίτες να...

Η μικροπρέπεια της Σακελλαρόπουλου και του Μητσοτάκη απέναντι στην Φωτεινή Παζαρτζή

Υπερβαίνει τα όρια ακόμη και της πιο ποταπής εμπάθειας η στάση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΠτΔ Κατερίνας Σακελλαροπούλου απέναντι στην καθηγήτρια διεθνούς...

Κατέρρευσαν οι τούρκοι μόλις είδαν τον χάρτη που ανάρτησε ισραηλινός υπουργός!

Ο ισραηλινός υπουργός ενέργειας Yuval Steinitz έριξε την Τουρκία στο καναβάτσο με μία απίστευτη ενέργεια! Υποδεχόμενος τον επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στο...

Δείτε τι έκανε πασίγνωστη παρουσιάστρια στον αέρα της εκπομπής της όταν άκουσε ότι είναι τα γενέθλια του Μητσοτακη

Άγνωστο γιατί αλλά η συγκεκριμένη κυρια τρόμαξε και άρχισε να χτυαπει ξύλο όταν συνειδητοποίησε πως σήμερα είναι τα γενέθλια του Κυριακου Μητσοτακη.Μαλιστα ακούστηκε κάτι...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Γυναίκα κατέρρευσε από συγκίνηση μόλις την άγγιξε ο πρωθυπουργός!

Βέβαια μπορεί να είναι και παρενέργεια του εμβολίου αλλά η γυναίκα μόλις βγήκε από το εμβολιαστικο κέντρο έπεσε πάνω στον πρωθυπουργό Κυριακο Μητσοτακη.Αυτός...

Κορόιδο Έλληνα: Νομιμοποιήθηκε το κορονοπάρτι του Μηστοτάκη στην Ικαρία από το Υπουργείο Προστασία Πολίτη (Βίντεο)

netakias.comΤην ώρα που στις 25 Νοεμβρίου σχηματίστηκε ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ και ΕΠΕΣΑΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ σε πέντε (5) νεαρούς για πάρτι γενεθλίων εν μέσω lockdown. Από τις...

Τρόμος στις ψυχές των Ελλήνων μετά το διάγγελμα του πρωθυπουργού

Συγκλόνισε η εικόνα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτακη με λεζάντα «είμαστε στην αρχή του τέλους».Δηλαδή ποιος το σκέφτηκε αυτό; «Η αρχή του τέλους»; Οι άνθρωποι παραπέμπουν...

Βζιιιν ! Τέλος εποχής για τη Χαλυβουργική μετά από 96 χρόνια λειτουργίας – Θρίαμβος Μητσοτάκη

 Η Εθνική Τράπεζα έκανε αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης για τη Χαλυβουργική.Το φινάλε μιας εκ των μεγαλύτερων ελληνικών βιομηχανιών όλων των εποχών ξεκίνησε...

Σκουτέλης: Ο καθηγητής και μέλος της επιτροπής αποδομεί τα νέα μέτρα

Ερωτηματικά δημιουργεί η τοποθέτηση του καθηγητή, κυρίου Σκουτελη που αποδομεί τα νέα μέτρα ενώ είναι μέλος της επιτροπής που υποτίθεται τα πρότεινε. Τελικά ποιοι...

Δήλωση – σοκ του Κυριάκου Μητσοτάκη

Να γίνεται επιχειρηματιες για να πληρώνεται φόρους στο δημόσιο ώστε να τρώνε ο Μητσοτάκης και η παρέα του.Γιατί σε αυτή τη χώρα κάποιος...