«Η αμαρτωλή σύμβαση 994/2005 του Προαστιακού Σιδηροδρόμου και η συνέχειά της»

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κοινοποίηση:​Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Οικονομικούς Εισαγγελείς,
Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, Πρόεδρο Αρείου Πάγου, Συνήγορο του Πολίτη, Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Επιτροπή Ανταγωνισμού και ΣΔΟΕ

Θέμα: «Η αμαρτωλή σύμβαση 994/2005 του Προαστιακού Σιδηροδρόμου και η συνέχειά της»
1) Στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου προηγούμενων Κοινοβουλευτικών Συνόδων, είχα καταθέσει σειρά Ερωτήσεων & Α.Κ.Ε.(αρ. πρωτ.: 1) 19200/931/11-7-2011, 2) 6072/679/24-2-2012, 3) 572/31/31-7-2012, 4) 2539/315/ 10-10-13, 5)2540/316/10-10-2013, 6)2541/317/10-10-2013, 7)2542/318/10-10-2013, 8) 4409/529/29-11-2013), 9) 4410/530/29-11-2013 10) 4411/531/2013, 11) 4412/532/29-11-2013, 12) 908/63/17-3-2015, 13) 909/64/17-3-2015, 14) 910/65/17-3-2015, 15) 914/66/17-3-2015, 16) 915/67/17-3-2015 και 17) 276/21/14-10-2015) για την αμαρτωλή σύμβαση 994/2005 του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, καταγγέλλοντας τις προσπάθειες συγκάλυψης σε όλα τα επίπεδα, από το υπηρεσιακό και το πολιτικό μέχρι το Ελεγκτικό Συνέδριο και το δικαστικό, αλλά και κρούοντας τον κίνδυνο αφενός να ζητηθεί η επιστροφή πολλών εκατομμυρίων ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και αφετέρου να πληρωθούν εκ νέου εργασίες που είχαν πληρωθεί με τη διαλυθείσα σύμβαση ή να απαξιωθούν και να αχρηστευθούν υλικά επί τόπου πολλών εκατομμυρίων ευρώ, που κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 994/05/ΟΣΕ είχαν πληρωθεί και προσκομισθεί στο Έργο, αλλά δεν παραλήφθηκαν παρανόμως κατά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη διάλυση της υπόψη σύμβασης. Με τις απαντήσεις τους ή την παράληψή τους να μας απαντήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί έριχναν νερό στο μύλο της συγκάλυψης, αρνούμενοι να λάβουν μέτρα κατά των επίορκων κρατικών λειτουργών, αλλά και για να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον. Μας κοινοποιούσαν απλώς απαντήσεις των ελεγχομένων οργάνων διοίκησης ή κρυβόντουσαν πίσω από διακηρύξεις περί ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης ή απαξιούσαν να μας απαντήσουν!!!
Ακόμη και η από 5/7/2013 μηνυτήρια αναφορά μας προς την Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς κ. Ράικου, όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 1443/20.10.2015 έγγραφο του Γραφείου Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, που μας διαβίβασε συνημμένα με την απάντησή του στην παραπάνω τελευταία Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε. ο Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, «τέθηκε εν μέρει στο αρχείο», με το αιτιολογικό «ότι για την ίδια αξιόποινη συμπεριφορά έχει ήδη σχηματισθεί ποινική ανακριτική δικογραφία», ενώ οι αξιόποινες συμπεριφορές που καταγγέλλαμε με τη μηνυτήρια αναφορά μας δεν αφορούσαν μόνο τις ερευνώμενες από τη σε εξέλιξη επί πολλά χρόνια(12 σχεδόν χρόνια!!!) ανακριτική δικογραφία, αλλά και άλλες αξιόποινες πράξεις σε όλα τα επίπεδα που αναφέραμε παραπάνω. Μόνο δε για τις καταγγελίες μας, που αφορούσαν τα εμπόδια που παρέμβαλαν οι υπεύθυνοι του ΟΣΕ στο έργο των ορισθέντων από τον Ανακριτή του Ν. 4022/201 πραγματογνωμόνων, «σχηματίστηκε ιδιαίτερη ποινική δικογραφία», στα πλαίσια της οποίας όμως δεν κλήθηκαν ακόμη, όπως πληροφορούμαστε, να καταθέσουν ούτε καν οι παραπάνω εμπειρογνώμονες, παρότι παρήλθαν δυόμισι και πλέον χρόνια από τη μηνυτήρια αναφορά μας(!!!).
Η μόνη θετική εξέλιξη, που προκύπτει από την παραπάνω απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι ότι, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 72707/3-11-2015 έγγραφο της Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ανδρονίκης Θεοτοκάτου, που διαδέχθηκε στην Προεδρία του Ε.Σ. τον εμπλεκόμενο στις καταγγελίες μας για την υπόθεση κ. Ιωάννη Καραβοκύρη, συγκροτήθηκε «Ομάδα Ελέγχου για τη διερεύνηση των αναφερομένων στη ερώτηση του βουλευτή κ. Νικολόπουλου». Εκφράζουμε την ελπίδα, ότι η εν λόγω «Ομάδα Ελέγχου» θα ερευνήσει πράγματι τις καταγγελίες μας και θα καταλήξει σύντομα στο πόρισμά της.
2) Αλλά με την παρούσα θα επανέλθουμε κυρίως στο θέμα των καταγγελιών μας για τον κίνδυνο να ζητηθεί η επιστροφή πολλών εκατομμυρίων ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και για τον κίνδυνο να πληρωθούν εκ νέου εργασίες, που είχαν πληρωθεί με τη διαλυθείσα σύμβαση 994/05/ΟΣΕ ή να απαξιωθούν και να αχρηστευθούν υλικά επί τόπου πολλών εκατομμυρίων ευρώ, που, όπως αναφέρουμε παραπάνω, είχαν προσκομισθεί, είχαν παραληφθεί και είχαν πληρωθεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης της υπόψη Σύμβασης, αλλά τελικά δεν παραλήφθηκαν παρανόμως κατά τη διάλυση της σύμβασης.
Κι αυτό για τους ακόλουθους λόγους:

α) Η σύμβαση 751 της ΕΡΓΟΣΕ «της περιορισμένης εργολαβίας», με την οποία θα αποπερατωθεί μέρος των υπολειπομένων εργασιών της διαλυθείσας σύμβασης 994/2005, υπεγράφη μόλις στις 9/10/2015 και δεδομένων των προβλημάτων που υπάρχουν για την ομαλή εξέλιξή της, λόγω της μη παραλαβής κατά τη διάλυση της σύμβασης 994/2005 όλων των εκτελεσμένων και πληρωμένων εργασιών, αλλά και των καθυστερήσεων που παρατηρούνται σχεδόν πάντα στην έγκαιρη αποπεράτωση των έργων της ΕΡΓΟΣΕ, ο κίνδυνος να ζητηθεί η επιστροφή της κοινοτικής συνδρομής για το σύνολο του έργου του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αττικής, αλλά και για το έργο της Ηλεκτροκίνησης του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αν δεν είναι βέβαιος, είναι πλέον ορατός, ακόμη κι αν δεχθούμε όσα αναφέρει η ΕΔΑ Μεταφορών στο με αρ. πρωτ. 4004/ Φ .75/30-3-2015 έγγραφό της. Ότι, δηλαδή, για να μην υπάρξει επιστροφή της κοινοτικής συνδρομής πρέπει να καταστεί δυνατή «η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου – γέφυρα» της σύμβασης 751 και «η απόδοση ολοκληρωμένου και λειτουργικού τμήματος μέχρι την αποστολή της Τελικής έκθεσης του ΠΕΠ Αττικής 2007 -2013 στην Ε.Ε, που τοποθετείται στο Α’ τρίμηνο 2017». Σημειωτέον όμως, ότι η ίδια η ΕΔΑ Μεταφορών με παλαιότερο έγγραφό της(αρ. πρωτ. 2101/Φ. 75/ 10-12-2013) μας έλεγε, ότι υπήρχε «Ρητή υποχρέωση ολοκλήρωσης του έργου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (έως 31/12/2015) και ότι «σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει επιστροφή της ». Αναρωτιόμαστε, λοιπόν, εύλογα τι τελικά ισχύει και αν ο ερωτώμενος αρμόδιος υπουργός ελέγχει όσα του διαβιβάζουν οι υπηρεσίες του, για να απαντήσει στις κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις. Και μια που ο λόγος γίνεται για την ΕΔΑ Μεταφορών, αλήθεια σε ποιο υπουργείο υπάγεται; Και το ρωτάμε, γιατί ο κ. Σπίρτζης διαβίβασε την προηγούμενή μας Ερώτηση & Α.Κ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για να μας απαντήσει σε όσα αφορούσαν την ΕΔΑ Μεταφορών.

β) Περιήλθε σε γνώση μας το με αρ. πρωτ. 271655/23-12-2015 έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Ενημερωθήκαμε από τον ΟΣΕ ότι η εργολαβία 751/2015 ΕΡΓΟΣΕ δεν θα λάβει υπόψη της τα υλικά επί τόπου της εργολαβίας ΟΣΕ 994/05(σύμφωνα με το (β) σχετ. )».
Δηλαδή, οι φόβοι που εκφράσαμε με τις προηγούμενες κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις επαληθεύτηκαν πλήρως και τα υλικά επί τόπου, τα οποία πληρώθηκαν και κόστισαν στον ΟΣΕ, χωρίς τον ΦΠΑ, 11.215.547,44€, απαξιώθηκαν και αχρηστεύθηκαν και στην εργολαβία 751/2015 της ΕΡΓΟΣΕ θα χρησιμοποιηθούν «νέα» υλικά από την « Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΤΕΡΝΑ» που εκτελεί το έργο.
Αν δε ληφθούν υπόψη όσα αναφέρουμε σχετικά στην υπ’ αρ. 915/67/17-3-2015 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε. υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο τα «νέα» υλικά να είναι εκείνα που, παρότι πληρώθηκαν, δεν παραλήφθηκαν παρανόμως από τον ΟΣΕ και παρέμειναν στη δικαιοδοσία της αναδόχου κοινοπραξίας της σύμβασης 994/2005, δυο από τους τρεις εταίρους της οποίας(ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και ΤΕΡΝΑ) είναι οι ίδιοι(!!!).
Ποιος θα εμποδίσει να συμβεί αυτό, που θα μεγαλώσει το μέγεθος της ζημιάς για τον ΟΣΕ και το Ελληνικό Δημόσιο;
Μήπως οι εγκάθετες των «εθνικών εργολάβων» Διοικήσεις του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ ή μήπως οι επίορκοι υπάλληλοί τους, που παραμένουν ακλόνητοι στις θέσεις τους παρά την άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον τους, σε βαθμό κακουργήματος;

γ) Ο κίνδυνος με τη σύμβαση 751/2015 της ΕΡΓΟΣΕ να πληρωθούν εκ νέου εργασίες που είχαν πληρωθεί με τη διαλυθείσα σύμβαση είναι πλέον βέβαιος, αφού οι υπερσυμβατικές και μη εγκεκριμένες ποσότητες της σύμβασης 994/2005 του ΟΣΕ δεν έχουν συμπεριληφθεί στην τελική επιμέτρηση του έργου. Η δε τελική επιμέτρηση αποτέλεσε τη βάση για τον προσδιορισμό του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης 751/2015, αφού το έργο της κοινής Επιτροπής ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ, που συγκροτήθηκε με το με αρ. πρωτ. 231135 / 8-07-13 έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ για την καταγραφή του υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου της διαλυθείσας Εργολαβίας, δεν ολοκλήρωσε το έργο της πριν την προκήρυξη και την υπογραφή της σύμβασης του έργου 751/2015 της ΕΡΓΟΣΕ, αφού από την παραπάνω απόφαση προβλεπόταν ότι το έργο της Επιτροπής «θα ολοκληρωθεί σε δεύτερη φάση, αμέσως μετά την υπογραφή των υπό δημοπράτηση συμβάσεων και την υπογραφή πρακτικού παράδοσης στις εργοληπτικές επιχειρήσεις( ή κοινοπραξίες), που θα αναδειχθούν από τη διαγωνιστική διαδικασία, του μέχρι τότε υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου, με ειδική αναφορά στην ποιοτική πραγματική κατάσταση των εργασιών και υλικών, τα οποία παραδίδονται και παραλαμβάνονται και στην πιθανή αναγκαιότητα ανάταξης μηχανημάτων και εγκαταστάσεων».
Δηλαδή, από την αρχή ήταν σαφές, ότι το έργο που θα δημοπρατείτο δεν περιλάμβανε το ακριβές φυσικό αντικείμενο και τις ακριβείς ποσότητες των συμβατικών εργασιών και αυτά αφήνονταν να προσδιοριστούν, κατά παράβαση της νομοθεσίας των δημοσίων έργων, μετά την κατακύρωση και την ανάθεση του έργου(!!!).
Αυτό, όπως ήταν φυσικό, είχε σαν αποτέλεσμα να διατυπωθούν εξ αρχής έγγραφες επιφυλάξεις και ενστάσεις από μέλη της Επιτροπής, πλην όμως δεν εισακούστηκαν και το φυσικό αντικείμενο του έργου της σύμβασης 751/2015 προσδιορίστηκε σχεδόν αποκλειστικά από την τελική επιμέτρηση της διαλυθείσας σύμβασης, με συνέπεια, όπως αναφέρουμε παραπάνω, να είναι πλέον βέβαιο, ότι με τη σύμβαση 751/2015 της ΕΡΓΟΣΕ θα πληρωθούν εκ νέου εργασίες που είχαν πληρωθεί με τη διαλυθείσα σύμβαση 994/2005 και ειδικότερα «αφανείς» ή/και «ημιτελείς» εργασίες έργων Πολιτικού Μηχανικού.
Εξ άλλου, όπως αναφέρουμε και στην υπ’ αρ. 915/67/17-3-2015 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε., η ίδια η ΕΡΓΟΣΕ στο με υπ’ αριθμό πρωτ. 222935/14-12-2012 έγγραφό της προς τον ΟΣΕ ανέφερε(σελίδα 3) επί λέξει τα εξής:

«Ως εκ τούτου, οι υπερσυμβατικές και μη εγκεκριμένες ποσότητες δεν έχουν συμπεριληφθεί στην τελική επιμέτρηση του έργου που μας έχετε στείλει, η τελική επιμέτρηση δεν αποτυπώνει ακριβώς το εκτελεσθέν αντικείμενο, το πρόβλημα της προμέτρησης των υπολειπομένων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου καθίσταται ακόμη δυσκολότερο και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να συμπεριληφθούν στο φυσικό αντικείμενο της νέας εργολαβίας ήδη εκτελεσθείσες εργασίες και να διπλοπληρωθεί πιθανόν το ίδιο αντικείμενο».

Απορούμε πώς η ίδια η ΕΡΓΟΣΕ μετά δέχθηκε, χωρίς την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, στην οποία στόχευε η δημιουργία της κοινής Επιτροπής ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ, αλλά δεν έγινε τελικά, να δημοπρατήσει ένα έργο, που η δημοπράτησή του είχε τον παραπάνω μεγάλο κίνδυνο…
Ποια είναι η δύναμη, που κάμπτει αντιστάσεις και επιβάλλει συμπεριφορές κρατικών λειτουργών, που βλάπτουν καταφανώς το Δημόσιο Συμφέρον;
Είναι χαρακτηριστικό της δυστοκίας και της καθυστέρησης που παρατηρείται στην ομαλή εξέλιξη του έργου, ότι μέχρι σήμερα, τέσσερες και πλέον μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, η παραπάνω Επιτροπή δεν έχει ολοκληρώσει το έργο της, αν και τα μέλη της κλήθηκαν στις 2-12-2015 και 23-12-2015, με τα αρ. πρωτ. 27011/2-12-2015 και 271655/23-12-2015 έγγραφα της ΕΡΓΟΣΕ, «για την ολοκλήρωση του έργου της».
Ως εκ τούτου, αναρωτιόμαστε τι πρόκειται να συμβεί κι αν οι διεφθαρμένες Διοικήσεις και οι διεφθαρμένοι υπάλληλοι του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ αφεθούν από την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου να ολοκληρώσουν το έργο τους και τη λεηλασία του δημόσιου χρήματος.
Σε κάθε περίπτωση όμως, απαιτείται η άμεση επέμβαση της Δικαιοσύνης για τη διερεύνηση των συγκεκριμένων καταγγελιών μας, που περιέχουν αξιόποινες πράξεις, που δεν μπορούν να συσχετισθούν και να διερευνηθούν στα πλαίσια της υπάρχουσας ανακριτικής δικογραφίας, η οποία εξ άλλου έχει περατωθεί και απομένει η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για την παραπομπή ή όχι σε δίκη των κατηγορουμένων. Διερωτώμεθα δε, αν η άρνηση του αρμόδιου υπουργού και των οργάνων της Δικαιοσύνης να μας δοθούν αντίγραφα στοιχείων της εν λόγω δικογραφίας, όπως η πραγματογνωμοσύνη κ.λ.π., είναι σύμφωνη με τις επικαλούμενες διατάξεις περί μυστικότητας της Ανακριτικής διαδικασίας(άρθρο 241 εδ. α’ ΚΠΔ), αφού η Ανακριτική διαδικασία έχει ήδη περατωθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1) Θα διερευνηθούν οι παραπάνω καταγγελίες μας από τον αρμόδιο υπουργό ή θα αφεθούν οι διεφθαρμένες Διοικήσεις και οι διεφθαρμένοι υπάλληλοι του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ να ολοκληρώσουν το έργο τους και τη λεηλασία του δημόσιου χρήματος;

2) Δεν βλέπει ο αρμόδιος υπουργός, ότι ακόμη κι όταν αλλάζουν οι Διοικήσεις του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, αυτές συνεχίζουν να εξυπηρετούν τα ίδια συμφέροντα, βλάπτοντας καταφανώς το Δημόσιο Συμφέρον; Δεν έχει καταλάβει, ότι απαιτείται η δική του δραστική παρέμβαση, για να σταματήσει η απαράδεκτη αυτή κατάσταση;

3) Πως είναι δυνατό να παραμένουν ακλόνητοι στις θέσεις τους οι υπάλληλοι του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, εναντίον των οποίων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος; Ποια είναι η δύναμη, που εμποδίζει τον αρμόδιο υπουργό να κάνει τα αυτονόητα, θέτοντας τουλάχιστο σε διαθεσιμότητα τους επίορκους υπαλλήλους, μέχρι να διεκπεραιωθεί η ποινική διαδικασία;

4) Πως δικαιολογείται να θεωρηθεί συμφέρουσα για τον ΟΣΕ η έκπτωση του 0,964%(!!!) που προσφέρθηκε στο διαγωνισμό του έργου με αριθμό Διακήρυξης 994, ενώ στο διαγωνισμό της νέας «περιορισμένης εργολαβίας» με αριθμό Διακήρυξης 751 της ΕΡΓΟΣΕ, η έκπτωση που προσφέρθηκε, από τις ίδιες μάλιστα εταιρίες, είναι 40,80% ; Γιατί ο ΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ δεν απαντούν ευθέως στο ερώτημά μας αυτό, παρά μόνο ο μεν ΟΣΕ επαναλαμβάνει όσα ανυπόστατα ισχυρίζονται στις απολογίες τους στη Δικαιοσύνη τα διωκόμενα για κακούργημα στελέχη του, η δε ΕΡΓΟΣΕ δεν μας απάντησε καν, αλλά μας διαβίβασε μόνο αντίγραφο της σύμβασης 751/2005; Γιατί ο αρμόδιος υπουργός δεν ελέγχει όσα του διαβιβάζουν οι υπηρεσίες του, για να απαντήσει στις κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις;

-Να μας δοθεί το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με αριθμό Διακήρυξης 751 της ΕΡΓΟΣΕ, το οποίο ζητήσαμε και με την προηγούμενη Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε. και δεν μας δόθηκε.

5) Πως δικαιολογείται ο χρόνος αποπεράτωσης ολόκληρης της αρχικής σύμβασης 994/2005 να ήταν μόλις οκτώ(8) μήνες, ενώ ο χρόνος αποπεράτωσης της νέας «περιορισμένης εργολαβίας» με αριθμό Διακήρυξης 751 της ΕΡΓΟΣΕ, που περιλαμβάνει μέρος μόνο των υπολειπομένων εργασιών της διαλυθείσας σύμβασης 994/2005, είναι δέκα(10) μήνες;
Γιατί ο μεν ΟΣΕ απαντά δια της πλαγίας στο ερώτημά μας αυτό, επικαλούμενος, όπως και τα κατηγορούμενα στελέχη του, τους Ο.Α. 2004 και τις διαφορετικές συνθήκες δημοπράτησης των δυο έργων, η δε ΕΡΓΟΣΕ δεν απάντησε καν στο ερώτημά μας αυτό, που θέσαμε και με την προηγούμενη Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε. ; Δεν προβληματίζει τον αρμόδιο υπουργό η σιωπή της ΕΡΓΟΣΕ και η άρνησή της να δικαιολογήσει μια καταφανώς λάθος και ύποπτη επιλογή του ΟΣΕ, να δημοπρατήσει, δηλαδή, ένα έργο με τόσο μικρό και ανεπαρκή χρόνο εκτέλεσης, που αποτέλεσε την κυριότερη αιτία που κατατέθηκε μια μόνο προσφορά και με τόση μικρή έκπτωση;

6) Δεν γνωρίζει ο ΟΣΕ τι κατέθεσε επίσημα με το «υπόμνημά» του προς τον τότε Ανακριτή κ. Δημ. Οικονόμου ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλός του κ. Δημ. Ρουσόπουλος κατά την περίοδο που εκπροσωπούσε τον ΟΣΕ θεσμικά; Γιατί, λοιπόν, μας απαντά, ότι «στην κείμενη νομοθεσία περί δημοπράτησης έργων δεν προβλέπεται σύγκριση της δοθείσας έκπτωσης με την έκπτωση άλλων συναφών έργων», ενώ ο κ. Ρουσόπουλος έκανε στο «υπόμνημά» του το αντίθετο;

7) Θα διερευνηθούν οι ευθύνες της ΕΔΑ Μεταφορών για όσα καταγγείλαμε με τις προηγούμενες Ερωτήσεις μας & Α.Κ.Ε., αλλά και με την παρούσα, που οδήγησαν ήδη σε απώλειες μεγάλων ποσών κοινοτικής χρηματοδότησης και υπάρχει τεράστιος κίνδυνος, αν όχι βεβαιότητα, ότι θα οδηγηθούμε σε επιστροφή κοινοτικής συνδρομής εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ; Θα μας απαντήσει ο αρμόδιος Υπουργός, ο οποίος δεν απάντησε στην προηγούμενη Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε; Αλήθεια, η ΕΔΑ Μεταφορών, σε ποιο υπουργείο υπάγεται τελικά, για να γνωρίζουμε και εμείς σε ποιον υπουργό να απευθύνουμε τα ερωτήματά μας;

8) Τι τελικά ισχύει ως προς την ημερομηνία που αν παρέλθει άπρακτη και δεν παραδοθεί με τη σύμβαση 751/2015/ΕΡΓΟΣΕ ολοκληρωμένο και λειτουργικό τμήμα θα ζητηθεί η επιστροφή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ κοινοτικής συνδροµής, δεδομένου ότι η ΕΔΑ Μεταφορών με τα παραπάνω έγγραφά της μας έδωσε δυο(2) διαφορετικές ημερομηνίες; Γιατί ο ερωτώμενος αρμόδιος υπουργός δεν ελέγχει όσα του διαβιβάζουν οι υπηρεσίες του, για να απαντήσει στις κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις;

– Να μας δοθεί η «Τελική Έκθεση Κλεισίματος του ΕΠ ΣΑΑΣ», που ζητήσαμε και με την προηγούμενη Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε., αλλά δεν μας δόθηκε.

9) Θα ερευνηθεί, όπως ζητήσαμε και με προηγούμενη Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε. και δεν μας απάντησε ο αρμόδιος Υπουργός, ο ρόλος του πρώην Γενικού Γραμματέα υπεύθυνου για το ΕΣΠΑ κ. Γιώργου Γιαννούση τόσο στην επανένταξη του εν λόγω έργου στο ΕΠ ΣΑΑΣ, όσο και στις παραπάνω ενέργειες της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) Μεταφορών, αφού την μεν περίοδο που προτάθηκε το έργο για επανένταξη στο ΕΠ ΣΑΑΣ από τον ΟΣΕ ήταν Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, τη δε περίοδο του κλεισίματος των «Ημιτελών Έργων» ήταν Γενικός Γραμματέας υπεύθυνος για το ΕΣΠΑ;
Γιατί δεν απαντήθηκαν από τους αρμόδιους υπουργούς οι καταγγελίες που κάναμε με την υπ’ αριθμό πρωτ. 4411/531/2013 Ερώτηση & Α.Κ.Ε. για σχέσεις του κ. Γιαννούση με τους «εθνικούς εργολάβους», οι οποίοι είναι ανάδοχοι και αυτής της αμαρτωλής σύμβασης; Μήπως οι σχέσεις του αυτές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τοποθέτησή του στο ιδιαίτερα ευαίσθητο για τους «εθνικούς εργολάβους» πόστο του Γ.Γ. του ΕΣΠΑ;
Γιατί ο αρμόδιος υπουργός δεν απάντησε στο ερώτημά μας με ποια κριτήρια επελέγη ο κ. Γιαννούσης ως Γ.Γ. του ΕΣΠΑ, θέμα που αποκτά άλλη διάσταση μετά τις αποκαλύψεις του τεύχους 71 του περιοδικού HOT DOC, ότι, από το συνολικό ποσό των 20,4 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ, το ιλιγγιώδες ποσό των 9,5 δισ. Ευρώ, δηλ. το 50% σχεδόν του ΕΣΠΑ, κατέληξε στους «εθνικούς εργολάβους»; Είναι ποτέ δυνατό, να λέμε ότι θέλουμε να κτυπήσουμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή και ν’ αφήνουμε αναπάντητα τέτοια ερωτήματα;

10) Θα διερευνηθούν οι παραπάνω καταγγελίες μας από τη Δικαιοσύνη ή ο αρμόδιος υπουργός θα μας πει και πάλι, ότι δεν μπορεί να παρέμβει σε ποινική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη; Δεν βλέπει ότι οι καταγγελίες μας περιλαμβάνουν αξιόποινες πράξεις, που δεν μπορούν να συσχετισθούν και να διερευνηθούν στα πλαίσια της υπάρχουσας ανακριτικής δικογραφίας, η οποία εξ άλλου έχει περατωθεί και απομένει η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για την παραπομπή ή όχι σε δίκη των κατηγορουμένων;

11) Η άρνηση του αρμόδιου υπουργού και των οργάνων της Δικαιοσύνης να μας δοθούν αντίγραφα στοιχείων της παραπάνω δικογραφίας, όπως η πραγματογνωμοσύνη κ.λ.π., είναι σύμφωνη με τις επικαλούμενες διατάξεις περί μυστικότητας της Ανακριτικής διαδικασίας(άρθρο 241 εδ. α’ ΚΠΔ), αφού η Ανακριτική διαδικασία έχει ήδη περατωθεί;

– Να μας δοθεί αντίγραφο της πραγματογνωμοσύνης και της πρότασης του Ανακριτού Διαφθοράς του Ν. 4022/2011 προς το Συμβούλιο Εφετών.

12) Έχει περατώσει το έργο της η «Ομάδα Ελέγχου» του Ελεγκτικού Συνεδρίου(Ε.Σ.), που, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 72707/3-11-2015 έγγραφο της Προέδρου του Ε.Σ. κ. Ανδρονίκης Θεοτοκάτου, συγκροτήθηκε για τη διερεύνηση των αναφερομένων σε προηγούμενες κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις, όσο αφορά τα όσα έγιναν στο Ε.Σ. κατά τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας σύναψης της σύμβασης 994/2005;
Αν όχι, πότε προβλέπεται να γίνει αυτό;

– Να μας δοθεί το Πόρισμα Ελέγχου της παραπάνω «Ομάδας Ελέγχου» του Ε.Σ. στην περίπτωση που
αυτό έχει βγει.

13) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διερεύνηση των καταγγελιών μας, με προηγούμενη κοινοβουλευτική μας παρέμβαση, για παρεμπόδιση από τους υπεύθυνους του ΟΣΕ του έργου των ορισθέντων από τον Ανακριτή του Ν. 4022/201 πραγματογνωμόνων, για τις οποίες, όπως μας πληροφόρησε το Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς με το υπ’ αρ. πρωτ. 1443/20-10-2015 «σχηματίστηκε ιδιαίτερη ποινική δικογραφία»;
Ποιος είναι ο αριθμός της εν λόγω δικογραφίας και γιατί δεν κλήθηκαν ακόμη, όπως πληροφορούμαστε, να καταθέσουν ούτε καν οι παραπάνω εμπειρογνώμονες, παρότι παρήλθαν δυόμισι και πλέον χρόνια από τη μηνυτήρια αναφορά μας;

14) Θα δοθεί εντολή ελέγχου στο ΣΔΟΕ, για να ελεγχθούν το ιδιωτικό συμφωνητικό ( που αναφέρουμε στην υπ’ αριθμό πρωτ. 2542/318/10-10-2013 Ερώτηση & Α.Κ.Ε προς τον Υπουργό Οικονομικών) μεταξύ της κοινοπραξίας SIEMENS AG-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε και της εταιρείας «J&P- ΑΒΑΞ ΑΕ» για την εκχώρηση μέρους του έργου και τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί λόγω αυτού του συμφωνητικού, για να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί φορολογικές παραβάσεις και αδικήματα φοροδιαφυγής;
Γιατί ο αρμόδιος υπουργός δεν απάντησε καν στην προηγούμενη Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε., που θέσαμε το ερώτημα αυτό;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Ι. Νικολόπουλος Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ