Το νέο ΔΣ του ΟΛΘ

olth
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΘ, που εξελέγη κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ιδιότητα των μελών του ορίστηκε ως εξής:
1. Κωνσταντίνος Μέλλιος, Πρόεδρος του Δ.Σ./ Ο.Λ.Θ. ΑΕ, μη εκτελεστικό μέλος,
2. Δημήτριος Μακρής, Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.Θ. ΑΕ , εκτελεστικό μέλος,
3. Δημήτριος Ρούτος, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. ΑΕ, ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος,
4. Άγγελος Βλάχος, μη εκτελεστικό μέλος,
5. Κωνσταντίνος Χριστογιάννης, μη εκτελεστικό μέλος,
6. Παναγιώτης Καρδαράς, μη εκτελεστικό μέλος,
7. Δημήτριος Μπίκας, μη εκτελεστικό μέλος,
8. Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
9. Κωνσταντίνος Καρούλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ