Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Ιανουαρίου

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

eortazontes41

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΣ
Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ο θαυματουργός
Ο ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ επίσκοπος Σεβαστείας
Η ΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΝΑ που μαρτύρησε στη Νικομήδεια
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
ΜΝΗΜΗ ΣΕΙΣΜΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Μητροπολίτης Μόσχας και πάσης Ρωσίας
Ο ΑΓΙΟΣ ΑDRΙΑΝ, ηγούμενος Καντουαρίας
Ο ΑΓΙΟΣ ΒRITHWALD, αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας
Αναλυτικά
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΣ
Καταπληκτικά μηνύματα μας δίνει ο στρατιωτικός Άγιος Πολύευκτος. Ήταν από την Μελιτηνή της Μεσοποταμίας. Στα χρόνια 253-256 ο αυτοκράτορας Ρώμης Ούλεριανός διέταξε σκληρό διωγμό κατά της Εκκλησίας. ο Πολύευκτος δεν κρύβει την πίστη του στο Χριστό μέσα στο στράτευμα. Αυτό, βέβαια, αναφέρεται στον αυτοκράτορα, πού τον καλεί να απολογηθεί. Τότε, ο πεθερός του Πολύευκτου τον συμβουλεύει να πειθαρχήσει σαν στρατιωτικός στο αυτοκρατορικό πρόσταγμα. ο Πολύευκτος, χρησιμοποιώντας τα λόγια του Απ. Πέτρου σαν αποστομωτική απάντηση, υπενθυμίζει στον πεθερό του ότι “υποχρέωση και καθήκον έχουμε να πειθαρχούμε περισσότερο στο Θεό, παρά στους ανθρώπους”1, καθώς επίσης και τα λόγια του Κυρίου μας, πού είπε: -Θα σας σύρουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλείς σαν κατηγορουμένους να μαρτυρήσετε για μένα,… και όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου, πού είναι στους ουρανούς”. Ή νεαρή σύζυγος του τον Ικετεύει να σώσει με κάθε τρόπο τη ζωή του και να μην την αφήσει χήρα. ο Πολύευκτος στα δάκρυα της γυναίκας του αντιτάσσει και πάλι τα λόγια του Κυρίου μας, ότι -όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα… ή γυναίκα… περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος μου”. Έπειτα, την εξορκίζει να μη θελήσει να έχει σύζυγο έναν εξωμότη και προδότη του Σωτήρα μας και Θεού μας. Και πράγματι, στέρεος και άμετασάλευτος στην πίστη, αποκεφαλίζεται και παραδίδει την ψυχή του στο Χριστό.
Πράξεις των Αποστόλων ε’ 29.
Ευαγγέλιο Ματθαίου ι’ 18,32-33.
Ευαγγέλιο Ματθαίου Γ 37-38,
Λουκά ιδ’ 26-27.
Άπολυτίκιον. Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.
Μυηθείς ούρανόθεν ευσέβειας την έλλαμψιν, ώφθης στρατιώτης γενναίος, του Σωτήρος Πολύευκτε και ξίφει έκτμηθείς την κεφαλήν, Μαρτύρων ήριθμήθης τοις χοροίς, μεθ’ ων πρέσβευε θεόφρον δια παντός, υπέρ των έκβοώντων σοι · δόξα τω δεδωκότι σοι Ίσχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τώ δωρουμένω διά σου, πάσι τα κρείττονα.
Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ο θαυματουργός
Γεννήθηκε στο χωριό Βιτζινιανή, από γονείς ευσεβείς τον Γεώργιο και τη Μεγέθη. Σε ηλικία 20 χρονών ο Ευστράτιος, έφυγε από την πατρίδα του και πήγε στο όρος Όλυμπος της Βιθυνίας, στη μονή Αύγάρων, όπου εκεί ήταν μοναχοί οι θείοι του δηλαδή τ’ αδέλφια της μητέρας του Γρηγόριος και Βασίλειος. Αφού παιδαγωγήθηκε άπ’ αυτούς στα ασκητικά πράγματα, έκάρη μοναχός και αναδείχθηκε με την αυστηρή ζωή του, ένας από τους οσιότερους άνδρες της εποχής του. Τόσο μάλιστα, πού στη συνέχεια οι μοναχοί του εμπιστεύτηκαν και τη διοίκηση της μονής, αναδεικνύοντας αυτόν ηγούμενο. Όταν όμως αυτοκράτωρ, ήταν ο είκονομάχος Λέων ο Ισαυρος, ο Ευστράτιος με προτροπή του Ίωαννικίου του μεγάλου, απομακρύνθηκε από τη μονή του και έφυγε στην πατρίδα του. Επανήλθε με την αναστήλωση των αγίων εικόνων, και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του με άσκηση, προσευχή και μελέτη. Πέθανε δε ειρηνικά, αφού έπετέλεσε πολλά θαύματα, σε ηλικία 95 ετών. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια των τελευταίων του ωρών: “Αδελφοί και πατέρες, ο καιρός της ζωής μου έλαβε τέλος. Παιδιά μου αγαπητά, φυλάξατε την παρακαταθήκην του αγίου σχήματος πού παραλάβατε, και να ξέρετε ότι τα μεν παρόντα πράγματα είναι πρόσκαιρα και μάταια, τα δε μέλλοντα είναι αιώνια και παντοτινά.”
Ο ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ επίσκοπος Σεβαστείας
Ό όσιος Πέτρος, υπήρξε αδελφός του Μ. Βασιλείου και του Γρηγορίου Νύσσης (349-392). Καθοδηγήθηκε από την αδελφή του Μακρινά στην αυστηρή ασκητική ζωή και έγινε μοναχός και ηγούμενος του Κοινοβίου πού ίδρυσε ο Μ. Βασίλειος, ο οποίος το 370 τον χειροτόνησε πρεσβύτερο και το 380 επίσκοπο Σεβαστείας στη Μ. Αρμενία. ΄Ελαβε μέρος στη Β’ Οικουμενική Σύνοδο (Κωνσταντινούπολη 381). Απεβίωσε ειρηνικά.
Η ΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΝΑ που μαρτύρησε στη Νικομήδεια
Σώζεται μόνο ή φράση: ” Ή αγία Άντωνίνα ή εν Νικομήδεια εν τη θαλασσή”.
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
Αγνωστος στους Συναξαριστές και τα Μηναία. Μνημονεύεται στον Λαυριωτικό Κώδικα Γ 74 φ. 112α, όπου υπάρχουν και δύο ιδιόμελα σ’ αυτόν, στα όποια λέγεται ότι “εν σταδίω έτέλεσε τον καλόν αγώνα, και εκ των έσπερίων ως άστρον ανέτειλε καταφωτίζων την σύμπασαν, ότι έστη εν μέσω τών διωκτών ειδωλολατρών και καθείλε τη σφενδόνη των θείων λόγων αυτών το ανίσχυρον, διό και κοσμηθείς τω στεφάνω της νίκης καθορά το αμήχανον κάλλος Χριστού”.
ΜΝΗΜΗ ΣΕΙΣΜΟΥ
Κατά τον Συναξαριστή του Delehaye, αυτή τη μέρα έγινε σεισμός επί βασιλείας Βασιλείου (867) και κατέπεσε ο μεγάλος ναός της Ύπεραγίας Θεοτόκου “εν τω Σίγματι”, καθώς και πολλές άλλες εκκλησίες. Το γεγονός αυτό αναφέρεται και στον Παρισινό Κώδικα 1578, αλλά στις 10 Ιανουαρίου.
Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Μητροπολίτης Μόσχας και πάσης Ρωσίας
Ίερομάρτυρας (Ρώσος + 1568)
Ο ΑΓΙΟΣ ΑDRΙΑΝ, ηγούμενος Καντουαρίας (Άγγλος)
Λεπτομέρειες για τη ζωή αυτού του αγίου της Όρθοδοξίας μπορεί να βρει ο αναγνώστης στο βιβλίο ΟΙ ΄Αγιοι των Βρεττανικών Νήσων” του Χριστόφορου Κων. Κομμοδάτου, επισκόπου Τελμησσού, Αθήναι 1985.
Ο ΑΓΙΟΣ ΒRITHWALD. αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας (Άγγλος)
Λεπτομέρειες για τη ζωή αυτού του αγίου της Όρθοδοξίας μπορεί να βρει ο αναγνώστης στο βιβλίο ΟΙ Αγιοι των Βρεττανικών Νήσων” του Χριστόφορου Κων. Κομμοδάτου, επισκόπου Τελμησσού, Αθήναι 1985.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ