Τρίτη, 6 Ιουνίου, 2023

Ο ΠτΔ σε μία ομιλία επιτομή της ισότητας και της αριστείας

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣΣΗΜΕΙΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΤΟΥ 1ΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Αθήνα, 8.1.2018
Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά αλλά και τιμή εγκαινιάζοντας το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας. Και θεωρώ χρέος μου να διευκρινίσω ότι η οργάνωση και λειτουργία τέτοιων Σχολείων συνιστά στοιχειώδες χρέος για το Κράτος, ιδίως κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 επ. του Συντάγματος. Και εξηγούμαι:
I. Οι ως άνω διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 επ. του Συντάγματος καθιερώνουν και, στην συνέχεια, εξειδικεύουν την αρχή ότι η Παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους. Από το γράμμα και το πνεύμα αυτών των διατάξεων προκύπτει, επιπλέον, ότι το Κράτος οφείλει να εκπληρώνει την περί Παιδείας αποστολή του λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες, υπό τις οποίες τελούν οι επιμέρους ομάδες μαθητών που είναι φορείς του δικαιώματος στην Παιδεία.
II. Συγκεκριμένα δε, οι προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 επ. του Συντάγματος πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται σε συνδυασμό και με άλλες συναφείς συνταγματικές διατάξεις.
Α. Κυρίως δε σε συνδυασμό με τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος, κατά τις οποίες ο σεβασμός και η προστασία της Αξίας του Ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.
2. Του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, οι οποίες καθιερώνουν την Αρχή της ισότητας, με την μορφή της αναλογικής ισότητας που επιβάλλει ίση μεταχείριση ουσιωδώς όμοιων καταστάσεων και άνιση μεταχείριση ουσιωδώς ανόμοιων καταστάσεων.
3. Του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος, οι οποίες καθιερώνουν το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του καθενός, πρωτίστως μέσω της ελεύθερης συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.
Β. Υπό τα δεδομένα αυτά είναι προφανές ότι το Κράτος τότε μόνον εκπληρώνει αποτελεσματικώς την περί Παιδείας αποστολή του κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 επ. του Συντάγματος, όταν η Παιδεία αυτή παρέχεται σ’ όσους έχουν το αντίστοιχο δικαίωμα με τρόπο που σέβεται πλήρως την Αξία του Ανθρώπου και την ελεύθερη ανάπτυξη της Προσωπικότητάς του, μέσα στο αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο της αναλογικής ισότητας.
Γ. Άρα, όταν το Κράτος βρίσκεται ενώπιον των ευθυνών του ως προς την περί Παιδείας αποστολή του έναντι μαθητών που αντιμετωπίζουν ειδικές ανάγκες, οφείλει να οργανώνει -και μάλιστα στο ακέραιο- την σχετική διαδικασία, έτσι ώστε οι μαθητές με ειδικές ανάγκες να υπερασπίζονται την αξία τους και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους έχοντας τ’ απαραίτητα και κατάλληλα ειδικά εφόδια, τα οποία αποτρέπουν την εις βάρος τους μειονεκτική αντιμετώπισή τους σε σχέση με τους λοιπούς συμμαθητές τους. Ήτοι τα εφόδια, τα οποία επιτρέπουν σ’ όλους τους μαθητές, χωρίς αυθαίρετες διακρίσεις, να ξεκινούν, κατά το δυνατόν, από την ίδια αφετηρία.
Δ. Περαιτέρω, οι κανόνες που προανέφερα υπηρετούν και την έννοια της Αριστείας. Αφού για ν’ αναδειχθούν οι άριστοι κατά την σχολική τους πορεία πρέπει να παρέχονται -υπό όρους αναλογικής ισότητας όπως προεκτέθηκε- σε κάθε παιδί, το οποίο είναι φορέας του δικαιώματος στην Παιδεία, τ’ ανάλογα μέσα για να καταστεί άριστος, σύμφωνα με τις πραγματικές του δυνατότητες.
Αυτές τις αρχές καλείται να υπηρετήσει και το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας. Για τούτο και τόνισα, ευθύς εξ αρχής, ότι η οργάνωση και λειτουργία του Σχολείου αυτού, όπως και κάθε παρόμοιου Σχολείου, συνιστά στοιχειώδες χρέος για το Κράτος.
Καλή δύναμη και καλή επιτυχία, τόσο στους μαθητές όσο και στο διδακτικό προσωπικό, για την αφοσίωση του οποίου στο καθήκον είμαι απολύτως βέβαιος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ