Από τον Όμηρο στον Σολωμό.

του   Χρυσόστομου  Τσιρίδη

.

image 396Από τον Όμηρο στον Σολωμό.

.

“Μια ποιητική εικόνα, Σολωμική ως έμπνευση, Ομηρική ως αφετηρία.

.

Μια εικόνα ψυχής πλέον, ένας ακόμη “πειρασμός” στις αντοχές   των Ελεύθερων Πολιορκημένων που φλερτάρουν με την παραίσθηση……”

.

Πρώτα οι “ζείδωρες” (για την Ελληνική γλώσσα) εξειδικεύσεις του Ομηρικού λόγου.

.

το μήλον= το πρόβατο τα μήλα= γιδοπρόβατα / κοπαδια / ποίμνια

ίφια μήλα= παχιά πρόβατα / δυνατά

ένορχα μήλα= αρσενικά με τα… όλα τους / ανέκτομα / αυνούχιστα (κριάρια).

άργυφα μήλα= ολό-λευκα πρόβατα / με στιλπνό αστραφτερό τρίχωμα / λαμπροφανή

.

Όμηρος   και… Σολωμός: “λευκό βουνάκι πρόβατα…”.

.

Τρεις στίχοι από τους “ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΥΣ” του Διονύσιου

ΣΟΛΩΜΟΥ, ακόμη και σήμερα ερμηνευτικά προκαλούν αμηχανία για το

“τί θέλει να πει ο ποιητής”.

.

Από…. σήμερα, απάντηση… υπάρχει. Και βέβαια βρίσκεται στα “άργυφα μήλα”  που  πρέπει να είχε υπόψη του ο Σολωμός, λάτρης  του Ομήρου (1), προκειμένου να  ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΕΙ   σε  πειρασμό   ένα   ΤΑΠΕΙΝΟ κοπάδι προβάτων.

.

Τίποτα το αινιγματικό. Τίποτα το… μεταφυσικό.

.

Ξαναγράφω μία από τις ποκίλες (όπως είδαμε στην αρχή) Ομηρικές

“εξειδικεύσεις”:

.

άργυφα μήλα= ολό-λευκα πρόβατα / με στιλπνό αστραφτερό τρίχωμα / λαμπροφανή.

.

Μόνο έτσι εξηγείται η “ποιητική υπερβολή”   ΤΑΥΤΙΣΗΣ    Ουρανού- Θάλασσας-γης (Φύσης), που   επιδιώκει  ο   Ποιητής:

.

Πώς το λαμπερό      σ τ ι λ π ν ό    ολόλευκο των προβάτων, αντανακλά  βαθιά  στην

θάλασσα και   σ υ σ μ ίγει με το φως του ουρανού, στους στίχους:

.

” Λευκό βουνάκι πρόβατα κινούμενο βελάζει,

Και μες στη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι,

Κι’ ολόλευκο    ε σ ύ σ μ ιξε με τ’ ουρανού τα κάλλη”.

.

Μια ποιητική εικόνα, Σολωμική ως έμπνευση, Ομηρική ως αφετηρία.

.

Μια εικόνα ψυχής πλέον, ένας ακόμη “πειρασμός” στις αντοχές

των Ελεύθερων Πολιορκημένων, που έτσι κι αλλιώς φλερτάρουν με

την παραίσθηση    των   α ν θ ρ ώ π ι ν ω ν   ο ρ ί ω ν, έτοιμοι για την μεγάλη ΑΠΟΦΑΣΗ:

.

Την    Έ ξ ο δ ο   στην    ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ.

.

Και βέβαια μια ακόμη απόδειξη  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ   σ υ ν ο χ ή ς  και  σ υ ν έ χ ε ι α ς

της Ελληνικής μας γλώσσας.

.

Αξίζει να το επισημάνουμε: Με…. ταπεινές   λέξεις γράφονται αριστουργήματα

.

“Μπορεί  ένας ποιητής  να γράφει  απλά, να είναι  στο… χώμα  κοντά  και  να είναι μεγάλος  ποιητής” (Κων/νος  Τσάτσος).

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1) “Η σκιά του Ομήρου”

Ο Πολυλάς το χαρακτηρίζει απόσπασμα και το τιτλοφορεί «Η σκιά του Ομήρου» δίνοντας την πληροφορία πως “σκοπός του ποιήματος ήταν να παραστήσει τη σκιά του Ομήρου οπού    Ε Π Ρ Ο Σ Τ Α Ζ Ε    τον ποιητή    να    γράψει    τη    δ η μ ο τ ι κ ή   γ λ ώ σ σ α” (Σχόλιο πληροφόρησης από το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, από όπου και η εικόνα).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ